Fundusze na utworzenie i działalność świetlicy wiejskiej

PYTANIE:  Witam Państwa bardzo serdecznie…zwracam się z prośbą o informację nt. pozyskiwania środków na utworzenie lub działalność świetlicy wiejskiej. Czy mają Państwo jakieś informacje o dostępnych w 2011 środkach unijnych przeznaczonych na ten cel. W naszej wsi powstaje taka świetlica z inicjatywy samych mieszkańców …. od urzędu gminy otrzymaliśmy lokal, a potrzebujemy wsparcia finansowego na opłacenie  opiekunów dla tych dzieci, wyposażenie, po prostu na działalność tejże świetlicy. Za wszelkie informacje nt. dostępnych funduszy i programów z góry bardzo dziękuje. [nazwisko znane redakcji

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani, jeśli chodzi o źródła, to odsyłam Panią do naszych przewodników po źródłach finansowania (i zawsze trzeba sprawdzać, kto może występować o fundusze do
danego źródła, czy programu dotacyjnego, bo to jest dość zróżnicowane, poza tym niektóre z tych przewodników są obecnie aktualizowane, trzeba zatem sprawdzać aktualne terminy naboru wniosków).
http://ww.org.pl/data/VademecumPoFunduszach_kwiecien2010.pdf
http://www.fww.org.pl/poradnik_dzieci.pdf

czy ogólną informację o źródłach finansowania działalności świetlic wiejskich:

http://ww.org.pl/strona.php?p=2549

Źródła należy dobierać do Waszego pomysłu – projektu, czyli najpierw musicie Państwo się zastanowić, jakie działania chcecie rozpocząć w świetlicy i jakich rezultatów oczekujecie (projekt), a dopiero pod tym kątem dobierać instytucje dotujące, które mają swoje priorytety i programy dotacyjne.

Zwracam Pani jednak uwagę na kilka możliwych źródeł:
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – program Równać Szanse (regionalny i ogólnopolski, regionalny – kolejna edycja konkursu regionalnego będzie ogłoszona 1 sierpnia, ogólnopolski – termin w tym roku minął 22 lutego, ale te konkursy są ogłaszane co roku). www.rownacszanse.org.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – program „Razem Możemy Więcej” http://www.efrwp.pl/

Fundusze Lokalne lub Lokalne Organizacje Grantowe – Program Działaj Lokalnie www.dzialajlokalnie.pl [znajdźcie swój Fundusz Lokalny ew. Lokalną Organizację Grantową działająca na Waszym terenie i pytajcie o terminy konkursów dotacyjnych]. Jeśli chodzi o Program Działaj Lokalnie – kolejna edycja będzie niebawem ogłaszana.

Fundacja Orange: www.fundacja.orange.pl 

Trzeba też przyjrzeć się, jakie dotacje są możliwe z Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich w Waszym regionie – proszę pytać w Urzędzie Marszałkowskim o działanie nr 3.3. Odnowa i rozwój wsi, gdzie przewidziane są dofinansowania dla projektów inwestycyjnych, a na jedną miejscowość może przypadać 500 tys.złotych.

Wiele możliwości wsparcia projektów typu „odnowa wsi” jest w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania, a 2011 rok to już kolejny rok ogłaszania konkursów przez LGD. Będą to małe projekty dofinansowane do wys. 25.000 złotych przy całkowitej wartości projektu 100.000 złotych. Trzeba szukać dokumentu: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju na stronie Waszego urzędu marszałkowskiego, albo bezpośrednio na stronie organizacji, która jest Waszą Lokalną Grupą Działania.

Gdyby miała Pani jakieś dodatkowe pytania, proszę śmiało do nas pisać. Polecam też poradnik, jak napisać projekt, bo to na pewno Państwa czeka, czyli napisanie jakiegoś programu zajęć (oferty) działalności świetlicy wiejskiej. To musi być spójny plan działań, z jasno określonym celem, działaniami, okresem realizacji, rezultatami i kosztorysem. http://www.witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=1410

Ponadto, jeśli chodzi o fundusze europejskie warto zwrócić uwagę na PO KL i dwie ścieżki finansowania:

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI: Priorytet VII.

Działania:

7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

szczegółowe informacje: www.efs.gov.pl

W każdym województwie działa tzw. Punkt Informacyjny o funduszach europejskich. Adres swojego najbliższego Punktu znajdzie Pani na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej

serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w realizacji planów,

Monika Kaczmaryk

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!