Marózowe rozmowy. Rozmowa z Markiem Klarą, Wójtem Gminy Miejsce Piastowe

repository_MAREKLARA
Marek Klara pełni funkcję wójta już drugą kadencję. Wcześniej był założycielem lokalnego stowarzyszenia. To dwa różne światy, my staramy się je pogodzić – mówi Marek Klara.

To, że działałem w organizacjach pozarządowych dało mi wiedzę o potrzebach organizacji. Skład naszej rady gminnej – to osoby, które działają społecznie. Dzięki temu jest większe zrozumienie potrzeb organizacyjnych i finansowych lokalnych stowarzyszeń. Jako wójt staram się wspierać organizacje finansowo i merytorycznie. Pomagamy w pisaniu projektów, informujemy o dotacjach, organizujemy wyjazdy, szkolenia – mówi wójt.

Coś, co mogłoby być skopiowane w innych częściach kraju, to fundusz pożyczkowy – dajemy pożyczki  stowarzyszeniom na realizację projektów –  pożyczki nieoprocentowane. Tam gdzie trzeba założyć pieniądze – na wkład własny, my możemy pomóc. To jest bardzo dobrze przyjmowane przez stowarzyszenia – dodaje Marek Klara.

Realizujemy również fundusz sołecki od samego początku i będziemy realizować go nadal. Nie zdarzyło się, żebyśmy odrzucili jakiś wniosek sołectwa – zapewnia.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Markiem Klarą, którą przeprowadziła w Marózie Magdalena Kowalczyk.


Z Markiem Klarą rozmawia Magdalena Kowalczyk

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!