Zapisane na fotografii. Z cyklu: KLUB POD GRUSZĄ

Zapisane na fotografii to projekt dla tych, którzy chcą ocalić od zapomnienia magiczne miejsca swojej miejscowości czy osady, albo też przypomnieć jak przed laty te miejsca zostały zapisane w obiektywie aparatu fotograficznego.

 

 

W zbiorach prywatnych i publicznych znajduje się wiele interesujących fotografii, które warto zaprezentować innym, po to by na chwilę przenieść się do przeszłości, przypomnieć historię i wreszcie określić jej związek z teraźniejszością. Wystawa prac wykonanych przed laty, połączona z ekspozycją aktualnych zdjęć, może być ciekawą ofertą dla ożywienia lokalnej społeczności, wzbogacenia programu wiejskiej organizacji, integracji pokoleń. Będzie też wspaniałą okazją do podjęcia działań na rzecz ochrony dziedzictwa regionalnego.

 

Kilka rad dla tych, których projekt zainspirował do działania

 • Pamiętaj, że celem projektu jest poznanie historii wybranych miejsc w najbliższej okolicy. Projekt może służyć także kształceniu umiejętności: wyszukiwania informacji, posługiwania się technologią cyfrową, uczenia szacunku dla osiągnięć przodków, wzbudzania zainteresowania historią społeczności lokalnej. Zorganizowanie wystawy zebranych prac będzie zadaniem dla realizacji przyjętych celów.
 • Określ grupę, z która chcesz pracować nad projektem. Może być nią klasa szkolna, koło historyczne, grupa wychowanków świetlicy wiejskiej, koło gospodyń, rada sołecka czy tez inna formalna lub nieformalna grupa zapaleńców.
 • Zorganizuj zbiórkę zdjęć. Wyznacz czas i miejsce, określ odpowiedzialnego, osobę do kontaktu. Rozważ przygotowanie plakatowej akcji informacyjnej.
 • Zadbaj o poprawne skatalogowanie zebranych zdjęć –  określenie właściciela, autora,  miejsca które przedstawia fotografia. Właściciele przekazanych materiałów będą oczekiwali zwrotu fotografii po zakończeniu wystawy, a starannie przygotowany katalog ułatwi Ci to zobowiązanie.
 • Dokonaj selekcji prac. Spośród zebranych zdjęć wybierz najbardziej interesujące.
 • Przygotuj zdjęcia współczesne. Jeśli chcesz by wystawa prac była bardziej interesująca możesz ją wzbogacić o fotografie wykonane w technologii cyfrowej. Dobrym pomysłem może się okazać przygotowanie współczesnych obrazów tych samych miejsc, które są na starych fotografiach. Zdjęcia mogą wykonać członkowie Twojej organizacji, grupa z którą pracujesz. Możesz zdecydować się także na organizację konkursu fotograficznego, co uatrakcyjni Twój projekt. Wtedy zadbaj o staranne przygotowanie oraz upowszechnienie regulaminu.
 • Przygotuj wystawę prac. Zadbaj o odpowiednie wyeksponowanie zbiorów. Najlepiej jeśli umieścisz je w ramach ze szkłem lub w antyramach i zawiesisz na ścianie.  Zdjęcia powinny być uzupełnione metryczkami z informacją o miejscu, które przedstawiają, autorze pracy, a jeśli to możliwe także roku wykonania.
 • Zastanów się nad uatrakcyjnieniem otwarcia wystawy. Możesz  zaprosić zespół muzyczny, który przygotuje krótki występ oparty na regionalnych melodiach. Rozważ zaproszenie grupy teatralnej, która zaprezentuje lokalną legendę albo regionalne wydarzenie historyczne. Dobrym pomysłem będzie też zorganizowanie debaty na temat „Jak skutecznie wspierać rozwój naszej miejscowości?”. Warto pomyśleć o poczęstunku. O pomoc w przygotowaniu dodatkowych atrakcji zwróć się odpowiednio wcześniej.
 • Zaproś autorów zdjęć i właścicieli prac na otwarcie wystawy, czyli wernisaż. Jeśli pracowałeś z młodzieżą, to swoich podopiecznych, ale też ich rodziców. Ze względu na charakter wystawy, warto by gośćmi na jej otwarciu byli także przedstawiciele urzędu gminy, organizacji zajmujących się kulturą lub edukacją. Nie zapomnij o przygotowaniu zaproszeń i dostarczeniu zainteresowanym nie później niż na tydzień przed wernisażem.
 • Zebrane prace poddaj digitalizacji, czyli utrwaleniu na nośnikach elektronicznych. Pozyskane fotografie mogą być dobrym materiałem do opracowania elektronicznego foldera dotyczącego danej miejscowości lub też prezentacji multimedialnej, którą będzie można wykorzystać na lekcjach historii, edukacji regionalnej czy też w trakcie lokalnych spotkań. Pamiętaj o uzyskaniu pisemnej zgody autorów lub właścicieli prac na  wykorzystanie zdjęć.
 • Przygotuj niezbędne do realizacji projektu materiały papiernicze, a także ramy lub antyramy. Konieczne mogą być także: aparaty cyfrowe, komputer z programem do obróbki zdjęć cyfrowych, drukarka, płyty DVD lub CD. Środki na realizację pomysłu możesz pozyskać z grantów, ale też od urzędu gminy z puli przeznaczonej na kulturę. O udostępnienie sprzętu komputerowego warto poprosić szkołę lub bibliotekę. Koszt projektu można obniżyć poprzez zastąpienie współczesnych zdjęć rysunkami.
 • Projekt warto realizować przy współpracy kilku organizacji, co pozwoli na rozłożenie obowiązków i zakresu odpowiedzialności, a także ułatwi pozyskanie specjalistów i ekspertów.
 • Pochwal się swoim projektem. Napisz notatkę, przygotuj kilka fotografii i wyślij je do lokalnych mediów. Możesz tez zaprosić dziennikarza na wystawę.

Dlaczego warto zrealizować ten projekt?

!

·  Rozbudzamy zainteresowanie historią małej ojczyzny.

·  Uczymy szacunku dla osiągnięć przodków.

·  Kształcimy umiejętność postrzegania elementów dziedzictwa narodowego, a w szczególności regionalnego.

·  Rozwijamy zainteresowania w zakresie wykorzystania technologii cyfrowej.

·  Wzbogacamy ofertę kulturalną.

·  Budujemy pozytywne relacje międzypokoleniowe.

·  Nawiązujemy współpracę i pozyskujemy sojuszników.

!

 

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!