Zakup ziemi a wykształcenie rolnicze

Gdyby był Pan właścicielem gruntu rolnego o powierzchni większej niż 1 ha to mogło to by być Pana atutem przy zakupie kolejnej działki rolnej ( w tej chwili jak rozumiem ma Pan 0,5 ha i jest to działka budowlana).

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku – prawo pierwokupu ziemi rolnej ma Agencja Rynku Rolnego (w tej ustawie wymieniana jako Agencja Nieruchomości Rolnych), chyba, że w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie rolnego gospodarstwa rodzinnego, które ma już powierzchnię powyżej 1 ha, a nabywana nieruchomość rolna położona jest w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywcy lub w gminie sąsiedniej. To w sytuacji powiększania rolnego gospodarstwa rodzinnego ważne są kwalifikacje rolnicze, o które Pan pyta w e-mailu (wykształcenie rolnicze: co najmniej zasadnicze lub wykształcenie średnie lub wyższe albo udokumentowany fakt osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego czy pracy w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat).

Grunt rolny też może Pan kupić, nie posiadając wykształcenia rolniczego, ale – jeśli nie można tego potraktować jako powiększenia dotychczasowego gospodarstwa rolnego to – prawo pierwokupu ma w momencie transakcji Agencja Rynku Rolnego. Jeśli nie jest zainteresowana (ma 30 dni na decyzję od zgłoszenia tego faktu przez Notariusza), to Pan kupuje ziemię, bez względu na swoje wykształcenie. Proszę zrobić rozeznanie, na ile ziemia, którą chce Pan kupić – może być w zainteresowaniu Agencji z jakiś względów (np. Agencja ma w sąsiedztwie ziemię i jakiś plan powiększania areału). Zwykle jest tak, że podpisuje Pan z właścicielem umowę przedwstępną, Notariusz zgłasza to do Agencji, czekacie na decyzję i jeśli jest dla Pan pozytywna, to podpisujecie ostateczną umowę kupna-sprzedaży.

Proszę też zapoznać się z ww ustawą, gdyż są tam zapisy i wyjątki dotyczące spółdzielni produkcyjnej – być może mogą one dotyczyć też Pana sytuacji (art.3 – ust.5).

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!