Warsztaty dziennikarskie. Z cyklu: KLUB POD GRUSZĄ

Warsztaty dziennikarskie to pomysł na wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz ożywienie ruchu dziennikarskiego organizacji działających w środowisku wiejskim.

 

 

Od 1989 r. wraz z rozwojem polskiej demokracji rozwijają się wolne media. Pełnią one rolę opiniotwórczą oraz rolę „czwartej władzy”, której celem jest funkcja kontrolna wobec władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Mimo zmian na scenie politycznej, media w Polsce opierają się ingerencji władz w swoją niezależność i wolność. Ostatnie lata to jednak nie tylko czas umacniania niezależności mediów. To także intensywny rozwój mediów elektronicznych, które zyskują coraz liczniejszą rzeszę sympatyków. Właśnie tę formę przekazu  medialnego wykorzystują coraz częściej lokalne organizacje. Aby pozyskać współpracowników, lokalnych reporterów, stworzyć profesjonalny zespół dziennikarski, a w efekcie wzbogacić i uatrakcyjnić strony internetowe gminy, wsi, organizacji warto zorganizować warsztaty dziennikarskie, kształcące i rozwijające umiejętności reportażu elektronicznego.

Kilka rad dla tych, których projekt zainspirował do działania

  • Pamiętaj, że celem projektu jest kształcenie umiejętności zdobywania, przetwarzania oraz publikowania informacji. Warsztaty to zadanie do zrealizowania, które będzie służyło postawionym celom.
  • Opracuj ramowy program warsztatów.  Powinieneś uwzględnić zajęcia fotograficzne /10-15 godzin/, zajęcia redakcyjne /10-15 godzin/oraz prawnicze – elementy prawa prasowego /4-5 godzin/.  Możesz  zorganizować  szkolenie odnoszące się  do wybranej dziedziny pracy dziennikarskiej np.: warsztaty reportażu fotograficznego, albo warsztaty reportażu społecznego  poświęcone określonej dziedzinie życia społeczności lokalnej, co oczywiście wymaga wprowadzenia modyfikacji w zaproponowanym programie szkolenia.
  • Jeśli planujesz skoncentrować się tylko na reportażu fotograficznym, to w programie uwzględnij koniecznie wycieczkę, w czasie której możliwe będzie zebranie materiału.
  • Nawiąż współpracę z ekspertami. Zajęcia  powinni poprowadzić specjaliści: dziennikarze, fotograficy, prawnicy. O pomoc możesz poprosić lokalne i ogólnopolskie media, wojewódzki ośrodek kultury, organizacje pozarządowe oraz uczelnie kształcące dziennikarzy.
  • Ustal grupę beneficjentów projektu. W spotkaniach powinno uczestniczyć 10-15 osób.  Kryteriami doboru mogą być: stopień osobistego zaangażowania się w działalność organizacji lub społeczności lokalnej, doświadczenie związane z fotografią lub dziennikarstwem.
  • Sporządź listę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów. Uwzględnij specyfikę zajęć i potrzeby ekspertów.
  • Zorganizuj salę do przeprowadzenia zajęć. Ponieważ celem warsztatów jest przygotowanie dziennikarzy pracujących dla mediów elektronicznych, uczestnicy powinni mieć możliwość korzystania z komputerów w trakcie zajęć.
  • Przygotuj budżet projektu. Uwzględnij m.in. koszty osobowe związane z organizacją zajęć /wynagrodzenie dla ekspertów/, koszt wynajęcia sali i zakupu sprzętu, koszt poczęstunku.
  • Pozyskaj środki na organizację warsztatów. Możesz napisać wniosek o grant. Warto również zwrócić się o pomoc do urzędu gminy, rady sołeckiej, wydawnictw, mediów. Koszty projektu będą niższe jeśli pozyskasz do współpracy wolontariuszy, a salę i sprzęt  użyczy szkoła. Uczestnicy zajęć mogą także korzystać z prywatnego sprzętu /aparaty cyfrowe/.
  • Pochwal się swoim projektem. Materiały, które powstaną w trakcie warsztatów opublikujcie na stronie internetowej swojej organizacji lub gminy.

Dlaczego warto zrealizować ten projekt?

!

·  Uczymy pozyskiwania informacji, ich przetwarzania, publikowania.

·  Pokazujemy prawne aspekty pracy dziennikarskiej.

·  Kształcimy umiejętność aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

·  Wzbogacamy ofertę organizacji.

·  Nawiązujemy współpracę z  instytucjami i pozyskujemy sojuszników.

!

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!