Rękodzieło – moja pasja, mój biznes. Z cyklu: KLUB POD GRUSZĄ

Rękodzieło. Moja pasja, mój biznes to pomysł na cykl szkoleń dla realnych i potencjalnych producentów lokalnych lub regionalnych produktów rękodzielniczych.

 

 

Wytwory  rękodzieła ludowego cieszą się rosnącym zainteresowaniem, gdyż często wyróżniają się urodą i oryginalnością. Nobilitujące wydaje się też być określenie „ręczna robota”. Wiele osób, które mają i talent i umiejętności nie potrafi jednak spożytkować swej pasji tak, by stała się ona dodatkowym źródłem ich dochodu.  Jeszcze inni nie dostrzegają nawet swojego potencjału. Zorganizowanie warsztatów, w ramach których uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia przedsiębiorczości oraz będą mieli okazję ćwiczyć umiejętności rękodzielnicze pod opieką instruktorów, będzie doskonałą okazją do aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej.

Kilka rad dla tych, których projekt zainspirował do działania

  • Pamiętaj, że celem projektu jest promowanie produktów rękodzieła, kształcenie postawy przedsiębiorczości, wspieranie samozatrudnienia. Ponadto celami mogą być: rozwijanie umiejętności rękodzielniczych, tworzenie warunków do współpracy i współdziałania. Warsztaty to zadanie do realizacji.
  • Określ zakres tematyczny warsztatów, a następnie liczbę godzin niezbędną do realizacji. Projekt powinien uwzględniać część teoretyczną i praktyczną. W pierwszej warto zaplanować zajęcia z przedsiębiorczości dotyczące  podstawowych zasady związanych z rejestracją i prowadzeniem firmy, sprzedażą i promocją produktów lokalnych. W drugiej części, praktycznej należy przewidzieć ćwiczenia związane z doskonaleniem umiejętności  danego rękodzieła, czyli na przykład: haftu, ceramiki, malowania na szkle, szydełkowania, układania kompozycji z suszonych kwiatów.
  • Wybierz grupę docelową: określ do kogo adresujesz warsztaty oraz jak dużą grupę chcesz szkolić. W szkoleniach mogą wziąć na przykład udział tylko kobiety  po 40 roku życia, długotrwale bezrobotne, albo też kobiety prowadzące gospodarstwo rolne, które poszukują dodatkowego źródła utrzymania. Oczywiście beneficjentami projektu mogą być także mężczyźni. Nie ma tez przeszkód, by w warsztatach brały udział osoby, które już prowadzą działalność gospodarczą, a chcą poszerzyć wachlarz swoich usług czy produktów o rękodzieło. Projekt może być także pierwszym etapem tworzenia spółdzielni socjalnej i wówczas adresujemy go do  potencjalnych spółdzielców.
  • Wybierz miejsce szkolenia. Powinno dawać możliwość przeprowadzenia wykładów oraz ćwiczeń w grupach.
  • Poszukaj ekspertów. O pomoc w przeprowadzeniu warsztatów przedsiębiorczości możesz poprosić nauczycieli przedsiębiorczości, pracowników powiatowych urzędów pracy, firmy szkoleniowe, osoby współpracujące z inkubatorami przedsiębiorczości. Szkolenie praktyczne pomogą Ci zorganizować: wojewódzki ośrodek kultury, instruktorzy domów kultury, plastycy, rękodzielnicy z doświadczeniem. Instytucje kultury, instytucje rynku pracy, rada sołecka, lokalna grupa działania, a także jednostki samorządu terytorialnego mogą być partnerami w realizacji projektu.
  • Pozyskaj środki na organizację warsztatów. Możesz napisać wniosek o grant ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. O pomoc  finansową pytaj w publicznych instytucjach rynku pracy /wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy/ oraz fundacjach wspierających rozwój przedsiębiorczości na wsi. Zasadnicze pozycje w budżecie projektu to koszty osobowe związane z zatrudnieniem ekspertów oraz koszty zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych. Warto uwzględnić także koszt  wyżywienia uczestników.  Współpraca z różnymi partnerami może pomóc w pokonaniu bariery finansowej.
  • Pochwal się swoim projektem. Napisz notatkę, przygotuj kilka fotografii i wyślij je do lokalnych mediów. Możesz tez zaprosić dziennikarza na spotkanie.

Dlaczego warto zrealizować ten projekt?

!

·  Promujemy rękodzieło ludowe.

·  Kształcimy umiejętności związane z przedsiębiorczością.

·  Uczymy jak pasję wykorzystać dla pozyskiwania dodatkowego dochodu.

·  Wzmacniamy społeczność lokalną.

!

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!