projekty_booking_paluch

KSIĘGOWOŚĆ W NGO Jacek Paluch, warsztat przygotowany na VI Spotkanie Organizacji…


KSIĘGOWOŚĆ W NGO
Jacek Paluch, warsztat przygotowany na VI Spotkanie Organizacji Pozarządowych Działających na Obszarach Wiejskich, maróz 2007


Podstawowe akty prawne dot. księgowości stowarzyszeń zawarte są w 


Ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst pierwotny: Dz. U. 1994r. Nr 121 poz. 591); (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539, z 2003 r. Nr 11, poz. 117)

Rachunkowość obejmuje: • opis przyjętych zasad (politykę) rachunkowości

 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologiczny i systematycznym,

 • okresowe ustalanie oraz sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

 • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych,

 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą,

 • poddanie badaniu i ogłaszanie sprawozdań finansowych przewidzianych ustawą.

Technika i zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmujących zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald. Tworzą je: • dziennik,

 • konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej), w której obowiązuje ujęcie każdej operacji zgodnie z zasadą podwójnego zapisu,

 • konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej),

 • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald ksiąg pomocniczych,

 • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Księgi handlowe (pełna księgowość) mogą być prowadzone przy pomocy: • Luźnych kart kontowych

 • Wersji tabelarycznej (amerykanka)

 • księga handlowa – komputerowa

System e-ksiegowości • Do obsługi Klienta i kontaktów z nim wykorzystuje się Internet i oprogramowanie zainstalowane u provider’a w modelu ASP.

 • Wszystkie aplikacje jak i bazy z danymi podatkowymi i księgowymi są przechowywane w Centrach Baz Danych bez możliwości dostępu osób postronnych, zabezpieczone ochroną osobową i firewall.

System e-ksiegowości – zalety • Nie potrzebujemy informatyków do konserwacji systemów księgowych;

 • Nie obawiamy się kradzieży sprzętu, na jakim pracujemy w naszym biurze, bo nie powoduje to utraty baz danych;

 • Nigdy nie mamy kłopotów z oprogramowaniem użytkowym powodujących opóźnienia w pracy;

 • Nie martwimy się o zmiany podatkowe wpływające na system, zawsze nasza wersja oprogramowania jest aktualna;

 • Archiwizacja danych odbywa się niejako w tle i nie generuje dodatkowych kosztów;

 • Obsługę swojej księgowości możemy świadczyć zarówno w biurze i w domu  (zdalny dostęp do danych);

System e-ksiegowości przy pełnym zleceniu usługi • Odebranie dokumentów księgowych, osobiście bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminach uzgodnionych z Klientem (możliwość przesyłania plików ze skanowanymi przez Klienta dokumentami na dyskietce lub internetem);

 • Kwalifikacja w Księgach;

 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT z kontrolą prawidłowości wystawienia (m.in. wystawianie not korygujących);

 • Pozycjonowanie i dekretacja dokumentacji źródłowej;

 • Comiesięczny wydruk stanów rozrachunków z klientami;

 • Naliczanie not odsetkowych i generacja wezwań do zapłaty według algorytmu działania ustalonego z Klientem;

 • Comiesięczny wydruk bilansu firmy dla Klienta nie aktywnego w Podglądzie;

 • Sporządzanie deklaracji dla potrzeb podatków dochodowych i podatku VAT;

 • Sporządzanie sprawozdań rocznych i według potrzeb Klienta (m.in. bilans, rachunek wyników informacja dodatkowa) .

Zalety e-księgowści • Oszczędność czasu

 • Oszczędność pieniędzy

 • Wygoda

 • Bezpieczeństwo

Serwisy tematyczne dla ngo:Informacje z portalu www.ngo.pl   • Abc księgowości organizacji

 • Podatki

 • ZUS

 • Zatrudnienie

 • VAT z bezzwrotnej pomocy zagranicznej

 • Podróże służbowe

 • Spis aktów prawnych

 • Darowizny na rzecz ngo

Serwisy usługoweSerwisy instytucji rządowych:Informacje na bieżąco dot. www.mf.gov.pl • Akty prawne

 • Formularze podatkowe

 • Wskaźniki rozliczeń

 • Urzędy skarbowe

 • Interpretacje i orzeczenia

Serwisy informacyjneE-księgowość – homebanking E-księgowość – homebanking zalety • przeglądanie własnych rachunków bankowych w zakresie informacji podstawowych (wysokość salda, wolne środki, dokonywane operacje)

 • przeglądanie rachunków bankowych pod kątem informacji podstawowych, dotyczących np. dnia, typu oraz treści operacji

 • realizacja zlecań bankowych

 • składanie wniosków o sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku, wydanie książeczki czekowej, przygotowanie opinii Banku o standingu finansowym firmy

E-księgowość – homebanking zalety • zastrzeżenie karty, czeku i blankietów czekowych oraz anulowanie tego zastrzeżenia

 • samodzielne dokonywanie analiz ekonomicznych, których podstawą są wskaźniki oparte na danych pozyskanych z Banku

 • inne funkcje uzgodnione z Bankiem

 • korzystniejsze oprocentowanie

 • wygoda

 • niskie opłaty

 • nowoczesne usługi finansowe

 • łatwy dostęp

 • bezpieczeństwo

Koszty e-ksiegowści- w zakresie informacyjnym  • zakup sprzętu – komputer 

 • opłata z łącze internetowe

 • przy korzystaniu z księgowości internetowej opłata abonamentowa


wersja do druku

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Nasza strona wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy.

Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?