Możliwość pozyskania funduszy z zewnątrz na utworzenie placu zabaw we wsi

Zanim odpowiem na Pani pytanie o możliwość pozyskania funduszy z zewnątrz na utworzenie placu zabaw we wsi, chciałabym zwrócić uwagę na trzy kwestie:

– bardzo dobrze, że staracie się Państwo zebrać pieniądze w środowisku lokalnym przez kwesty, zbiórki i inne akcje, bo to jest tzw. wkład własny, który bardzo często jest wymagany we wnioskach o dotacje zewnętrzne i wysoko oceniany jako dowód aktywności środowiska i zaangażowania;

–  samo utworzenie placu zabaw to za mało, aby starać się o dotacje zewnętrzną, trzeba będzie napisać program działań, które mają się na tym placu odbywać, opisać zajęcia, uczestników, opiekunów, jak zmienić się może wieś, mieszkańcy, dzieci – jeśli ten plac zabaw z określonym pomysłem na aktywność zacznie funkcjonować;

– być może trzeba będzie napisać jeden projekt z całościowym budżetem, a jego poszczególne elementy złożyć w formie wniosków do 2-3 różnych źródeł -choć niekoniecznie, to zależy od rozmachu Państwa przedsięwzięcia i wielkości potrzebnych funduszy. Ale z pewnością trzeba będzie przygotować projekt działań z budżetem (w tym koszt budowy placu zabaw oraz koszt innych działań, które będą się na tym placu zabaw odbywać).

Proponuję Państwu wziąć pod uwagę udział w następujących konkursach dotacyjnych  organizacji (przygotowanie projektu i wypełnienie wymaganego wniosku o dotację):

Fundacji Wspomagania Wsi – konkurs Pożyteczne Wakacje/ew. Pożyteczne Ferie, ale dopiero w roku 2009 www.fww.org.pl

Akademii Rozwoju Filantropii – konkurs pn. Działaj Lokalnie – pieniądze w ramach tego konkursu są przekazywane przez lokalne/regionalne organizacje pozarządowe – trzeba sprawdzić, która z nich działa na Waszym terenie www.dzialajlokalne.pl  Już ogłoszona jest tegoroczna edycja!

Fundacji J&S Pro Bono Poloniae – konkurs Aktywna Wiosna www.jsprobono.pl  Zwykle ogłasza konkurs w marcu.

Można sprawdzić też co w tym roku oferują:

Fundacja Warta : www.warta.com.pl  – trzeba szukać na stronie Informacje oGrupie -> Fundacja Warty oraz Fundacja PZU www.fundacja.pzu.pl

Proszę też sprawdzić Fundację Ronalda McDonalda www.frm.org.pl

Na pewno warto też sprawdzić, w jakim trybie Państwa organizacja może złożyć wniosek do własnego urzędu gminy o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Samorządy gminne zwykle posiadają środki na inicjatywy organizacji pozarządowych.

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!