Możliwość dofinansowania szatni i zakupu sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży

Możliwość dofinansowania szatni i zakupu sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży we wsi.

Niestety minął termin składania wniosków do konkursu Fundacji J&S ProBono Poloniae – pod nazwą Aktywna Wiosna, IV edycja. Chodzi w nim o promowanie aktywności młodzieży, maksymalna wysokość dotacji to 10.000 złotych. Wniosek o dotacje musi dotyczyć jakiś działań na tym boisku, aktywizujących młodzież, a nie tylko samej budowy szatni czy zakupu sprzętu. Ten konkurs powtarzany jest corocznie.
Niestety minął już także termin składania wniosków do Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – 1 marca, w konkursie pt. Równać szanse – ale ten konkurs też jest powtarzany corocznie i wspiera projekty realizowane przez młodzież i dla młodzieży. Trzeba też śledzić informacje o V edycji konkursu Działaj Lokalnie Akademii Rozwoju Filantropii – niestety nie wiem, kiedy będzie kolejna edycja, ale zawsze może Pan bezpośrednio zapytać te instytucje.

Przypominam też, że nasza Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła niedawno konkurs pt. Nasza świetlica, ale w nim chodzi o ożywienie świetlic wiejskich. W każdym razie w/w instytucje są dla Państwa potencjalnymi darczyńcami. Dobrze byłoby mieć jakiś plan zajęć z młodzieżą na boisku (projekt), aby zakup sprzętu sportowego i budowa szatni nie była celem nadrzędnym ubiegania się o dotacje, a jedynie środkiem do celu – czyli do stworzenia oferty zajęć dla dzieci i młodzieży ze wsi.

Nie wiem gdzie znajdują się Piotrowice (powiat i województwo). Może na Państwa terenie działa Fundusz Lokalny, który byłby pewnie najlepszym źródłem wsparcia dla Państwa inicjatywy. Lista adresowa 

Zachęcam Pana do wydrukowania sobie tekstu Vademecum z naszej Witryny Wiejskiej (w pdf) pt. Gdzie szukać pieniędzy…? tam podane są i priorytety darczyńców krajowych i adresy, telefony, strony internetowe.
Jeżeli będę tylko mogła w czymś Panu pomóc, proszę pisać.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Obszary do 20 tyś. mieszkańców
20.02.2024
- 25.04.2024
Cała Polska
08.04.2024
- 06.05.2024
Obszary do 20 tyś. mieszkańców
20.02.2024
- 25.04.2024
Cała Polska
08.04.2024
- 06.05.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!