Klub wędrowcy. Z cyklu: KLUB POD GRUSZĄ

Klub wędrowcy to pomysł na projekt adresowany do dzieci lub młodzieży. Można go wykorzystać w pracy świetlicy, centrum kultury, szkoły, biblioteki czy dowolnej organizacji działającej na terenie wiejskim.

 

 

Istotą  projektu jest poznanie najbliższej okolicy w oparciu o   wędrówki po gminie oraz  informacje zebrane z różnych dostępnych źródeł.  Zajęcia organizowane w Klubie wędrowcy pozwalają uczestnikom zajęć wzbogacić wiedzę na temat „małej ojczyzny. Są szansą do aktywizacji oraz pożytecznego i twórczego spędzenia czasu wolnego. Klub wędrowcy to pomysł na wakacyjny projekt lub całoroczną pracę z grupą „wędrowców”. Projekt jest dobrym rozwiązaniem dla organizacji, które nie dysponują dużymi środkami finansowymi.

Kilka rad dla tych, których projekt zainspirował do działania

  • Pamiętaj, że cele projektu to m.in.: wzbogacanie wiedzy na temat „małej ojczyzny”, aktywizacja dzieci i młodzieży, stwarzanie możliwości pożytecznego i twórczego spędzania czasu.  Klub wędrowcy może koncentrować się na określonej tematyce i wówczas cele szczegółowe odnosić się będą do wybranych aspektów, np.: historii, kultury, walorów przyrodniczych. Klub to zadanie, dzięki któremu można osiągnąć założone cele.
  • Określ grupę beneficjentów. Do udziału w projekcie możesz zaprosić osoby współpracujące ze świetlicą, grupę uczniów, członków swojej organizacji. Grupa powinna liczyć 10-15 osób i składać się z rówieśników.
  • Ustal termin realizacji. Projekt może być realizowany przez okres kilku miesięcy, jako  działanie cykliczne. Alternatywą może być także obóz wędrowny, rowerowy lub półkolonie, trwające 3-7 dni w okresie wakacji letnich.
  • Zaplanuj miejsca docelowe wypraw.  Wybierz te, które są szczególnie magiczne lub takie, które są mało znane.
  • Przygotuj ramowy schemat zajęć i program. Pamiętaj, że  klubowicze powinni aktywnie uczestniczyć w zbieraniu informacji. W programie mogą się znaleźć, w zależności od przyjętej formuły organizacyjnej: wywiady, spotkania z interesującymi ludźmi, biegi patrolowe, wyszukiwanie informacji w bibliotece i Internecie, wycieczki rowerowe i piesze. Podsumowaniem projektu może być wystawa fotograficzna, wystawa prac plastycznych, albo projekcja filmu nakręconego w trakcie wypraw.
  • Podejmij czynności organizacyjne związane z realizacją projektu. Konieczne będzie pozyskanie środków na realizację projektu, zaangażowanie dorosłych opiekunów, rejestracja placówki wypoczynku /jeśli zdecydowałeś się na obóz/, nawiązanie współpracy z osobami, które pomogą zdobyć informacje na temat odwiedzanych miejsc /nauczyciele, sołtysi, opiekunowie świetlic, bibliotekarze/. Do realizacji projektu warto zaprosić wolontariuszy.
  • Koszt projektu uzależniony będzie od przyjętej formy organizacyjnej oraz adresatów projektu. Możesz ubiegać się o grant z środków organizacji pozarządowych, dotację kuratorium oświaty, wsparcie z środków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pomoc rzeczową lub finansową od lokalnego biznesu, środki będące w dyspozycji funduszy rządowych.
  • Pochwal się swoim projektem. Napisz notatkę, przygotuj kilka fotografii i wyślij je do lokalnych mediów. Możesz też zaprosić dziennikarza i pokazać mu efekt swojej pracy.

Dlaczego warto zrealizować ten projekt?

!

·  Wzbogacamy wiedzę na temat „małej ojczyzny”.

·  Uczymy szacunku dla osiągnięć lokalnej społeczności.

·  Aktywizujemy dzieci i młodzież.

·  Stwarzamy możliwość pożytecznego i twórczego spędzania czasu.

·  Uczymy współpracy i współdziałania.

!

 

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!