Jakie dokumenty trzeba posiadać i gdzie je składać, żeby założyć działalność agroturystyczną?

ODPOWIEDŹ 1 :

Po pierwsze zachęcam Pana do zapoznania się z naszą publikacją autorstwa Janusza Majewskiego pt. Agroturystyka to też biznes, w której znajdzie Pan wiele informacji źródłowych do swojej pracy licencjackiej. Podaje Panu link do naszego serwisu Przedsiębiorczość na wsi, bezpośrednio do tej książeczki:

Ponadto polecam Panu także nasz przewodnik po działalności gospodarczej – Co zrobić, żeby zacząć zarabiać? – Elżbieta Sołtys, Radosław Tendera. Choć może Pan już wie, że prawdziwa działalność agroturystyczna (oparta na funkcjonującym gospodarstwie rolnym i spełniająca inne warunki agroturystyki, o czym w książce Janusza Majewskiego), to nie jest działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku. Istnieje w tej ustawie zapis, iż działalnością gospodarczą NIE jest:

– wynajmowanie przez rolników pokoi,

– sprzedaż posiłków domowych,

– świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Ale poradnik  „Co zrobić, żeby zacząć zarabiać” – przedstawia cały proces przygotowania się do podjęcia działalności zarobkowej (od analizy rynku, oceny własnych mocnych i słabych stron, aż do rejestracji działalności gospodarczej, wymaganych dokumentów) i znajdzie Pan tam wiele cennych wskazówek teoretycznych i praktycznych, przydatnych także w przygotowaniu działalności agroturystycznej.

Polecam także artykuł pani Anny Radziejowskiej: Agroturystyka zimą, który ukazał się w naszej Witrynie w grudniu ubiegłego roku.

Dobrym źródłem informacji i publikacji będzie też dla Pana najbliższy Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Lubelski ODR znajduje się w Końskowoli, ul. Pożowska 8. tel. (0-81) 881 62 85, sekr. 881 66 01. wodr@wodr.konskowola.pl.

Ośrodki Doradztwa Rolniczego od lat specjalizują się w promocji agroturystyki na polskich wsiach.

Mam nadzieje, że publikacje te oraz inne źródła będą pomocne w przygotowaniu pracy licencjackiej, czego w imieniu redakcji Witryny Wiejskiej, serdecznie Panu życzę.

 

ODPOWIEDŹ 2 :

Nie ma jednolitych przepisów prawnych dotyczących działalności turystycznej i agroturystycznej (pojęcie agroturystyka nie występuje w regulacjach prawnych). W przypadku planowania działalności należy odnieść swoją indywidualną sytuację do wielu różnych przepisów prawnych i dopiero wtedy pojawi się obraz koniecznych działań z odpowiedzią na pytania: czy trzeba rejestrować działalność gospodarczą? Jakie podatki będziemy zobowiązani regulować wobec fiskusa?

Wszystkich usługodawców turystycznych obowiązuje natomiast Ustawa o usługach turystycznych oraz inne ustawy regulujące wymogi:

a) sanitarne (wynajmowanie pokoi, wydawanie posiłków),

b) przeciwpożarowe,

c) budowlane,

d) ochrony środowiska,

oraz wymagające dokonania wpisu do ewidencji obiektów hotelarskich w urzędzie gminy.

Bardziej szczegółowe informacje znajdzie Pan na stronie http://www.agroturystyka.pl/fundusze  w rozdziale II „Akty prawne dotyczące prowadzenia planowanej działalności.”

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!