Dopłaty unijne

W odpowiedzi na Pani pytania o możliwość pozyskania dopłat unijnych na budowę/rozbudowę stajni pod hodowlę koni polecam – skontaktowanie się z najbliższym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w gminie, w której Państwo macie te budynki.

To Ośrodki Doradztwa Rolniczego, jak również powiatowe/regionalne biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są w posiadaniu informacji na temat dopłat i dotacji dla rolników.

Prowadzenie równocześnie działalności pozarolniczej równolegle z rolniczą – nie wyklucza możliwości pozyskania dotacji na działalność rolniczą.  Ale jeśli będziecie się Państwo ubiegać o dotację/dopłatę na działalność rolniczą, to cel wykorzystania tej dopłaty /dotacji nie może być zmieniony. Aby uzyskać dotacje na działalność rolniczą trzeba spełnić wiele warunków, m.in. być rolnikiem, być właścicielem ziemi/gospodarstwa lub dzierżawcą itp.

Nie znam Państwa sytuacji prawnej i szerszych planów, proszę więc przedstawić swoją sytuację doradcom w Ośrodku. Proszę pytać o możliwości dofinansowania/dopłaty w ramach nowej puli środków z funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Być może będziecie mogli Państwo skorzystać z premii dla młodych rolników, o ile Pani, albo osoba, która z Panią pracuje – jest rolnikiem i nie ukończyła 40 roku życia. Proszę zapytać o możliwości dofinansowania remontu budynku, a być może także samej działalności, czyli hodowli (np. dofinansowania na zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!