Dopłaty unijne

W odpowiedzi na Pani pytania o możliwość pozyskania dopłat unijnych na budowę/rozbudowę stajni pod hodowlę koni polecam – skontaktowanie się z najbliższym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w gminie, w której Państwo macie te budynki.

To Ośrodki Doradztwa Rolniczego, jak również powiatowe/regionalne biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są w posiadaniu informacji na temat dopłat i dotacji dla rolników.

Prowadzenie równocześnie działalności pozarolniczej równolegle z rolniczą – nie wyklucza możliwości pozyskania dotacji na działalność rolniczą.  Ale jeśli będziecie się Państwo ubiegać o dotację/dopłatę na działalność rolniczą, to cel wykorzystania tej dopłaty /dotacji nie może być zmieniony. Aby uzyskać dotacje na działalność rolniczą trzeba spełnić wiele warunków, m.in. być rolnikiem, być właścicielem ziemi/gospodarstwa lub dzierżawcą itp.

Nie znam Państwa sytuacji prawnej i szerszych planów, proszę więc przedstawić swoją sytuację doradcom w Ośrodku. Proszę pytać o możliwości dofinansowania/dopłaty w ramach nowej puli środków z funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Być może będziecie mogli Państwo skorzystać z premii dla młodych rolników, o ile Pani, albo osoba, która z Panią pracuje – jest rolnikiem i nie ukończyła 40 roku życia. Proszę zapytać o możliwości dofinansowania remontu budynku, a być może także samej działalności, czyli hodowli (np. dofinansowania na zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich).

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!