Pomysł na turniej dla dzieci lub młodzieży. Z cyklu: Klub pod Gruszą

Złoty Klucz to pomysł na turniej dla dzieci lub młodzieży z terenu gminy. Młodzi ludzie lubią się spotykać, rywalizować, wspólnie bawić i dzielić swoimi umiejętnościami, zawierać przyjaźnie i integrować. Warto im ku temu stworzyć okazję. Mogą to być zarówno mecze, zawody sportowe, jak też konkursy z różnych dziedzin. Alternatywą jest zaś turniej interdyscyplinarny, który pozwala na rywalizację na różnych płaszczyznach: sportowej, artystycznej, teoretycznej.

Złoty Klucz to projekt tani, nieskomplikowany logistycznie, ale dający frajdę wielu dzieciom. Może wzbogacić śródroczną lub wakacyjną ofertę organizacji, wieńczyć wspólnie realizowane przedsięwzięcie.

Kilka rad dla tych, których projekt zainspirował do działania

 • Pamiętaj, że celem projektu jest: uczenie się poprzez współpracę i współdziałanie, stwarzanie płaszczyzny pozytywnej rywalizacji, kształcenie umiejętności prezentowania i wykorzystania swoich umiejętności w nowych sytuacjach, zawieranie przyjaźni. Turniej to zadanie, które służyć będzie realizacji celów.
 • Określ czas, miejsce i formę spotkania. W trakcie roku szkolnego najlepszym terminem są godziny popołudniowe w dni nauki lub sobotnie przedpołudnie, a w czasie wakacji może to być dowolny dzień i pora. Miejsce spotkania powinno dać możliwość realizacji programu.  Może nim być sala gimnastyczna. W czasie wakacji turniej można zorganizować na boisku.
 • Skonsultuj pomysł organizacji imprezy z innymi zainteresowanymi, czyli nauczycielami,  opiekunami świetlic czy też liderami organizacji pozarządowych. Warto wspólnie uzgodnić termin, ale także program.
 • Ustal  listę spraw do załatwienia. Rozpisz zadania w punktach, ustal terminy realizacji,  osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych punktów.
 • Uwzględnij:
  – opracowanie regulaminu i programu imprezy,
  – przygotowanie zaproszeń,
  – zorganizowanie poczęstunku,
  – zapewnienie transportu uczestników,
  – zabezpieczenie i przygotowanie miejsca turnieju wraz z nagłośnieniem.
 • Nad planowaniem zadań i ich realizacją warto pracować w grupie. Może być nią zespół opiekunów świetlic, czy nauczyciele – opiekunowie uczniów, albo grupa osób z Twojej organizacji. Zawsze jednak należy wyznaczyć jedną konkretną osobę odpowiedzialną za realizację danego punktu.
 • Uwzględnij w programie: powitanie uczestników, zadania odwołujące się do wiedzy uczestników, zadania sprawdzające umiejętności artystycznych, zawody sportowe, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród. Zaplanuj też przerwę na poczęstunek. Możesz dokonać podziału na trzy odrębne części: artystyczną, sportową, teoretyczną. Ciekawie będzie także, jeśli rywalizacja przebiegać będzie w każdym z obszarów jednocześnie. Wariant, który wybierzesz musi być dostosowany do warunków lokalowych i sprzętowych, w których organizujesz turniej.

Przykład programu ramowego imprezy:

Rozpoczęcie

 • powitanie,
 • zapoznanie z programem i zasadami turnieju.

Konkurs wiedzy

 • zajęcie miejsc przy stolikach przez grupę „naukowców”,
 • losowanie pytań przez liderów grup, konsultowanie odpowiedzi z grupą, prezentowanie odpowiedzi,
 • rozwiązywanie zadań ( np. 5 grup po 3 pytania  z trzech dziedzin),
 • podsumowanie punktacji.

Przerwa organizacyjna (ok. 10 minut; czas na przygotowanie się zespołów sportowych i przygotowanie sprzętu).

Konkurs sprawnościowy

 • wyścigi sprawnościowe zespołów (np. 5 konkursów sprawnościowych).
 • podsumowanie punktacji turnieju sportowego.

Przerwa organizacyjna połączona z poczęstunkiem. Zespoły artystów przygotowują się do turnieju.

Konkurs artystyczny (np. prezentacje tańców, konkurs plastyczny- malowanie na asfalcie, konkurs muzyczny).

Zakończenie

 • podsumowanie punktacji,
 • rozdanie dyplomów i nagród,
 • pożegnanie.

Pozyskaj środki na realizację zadania. Projekt jest tani. Podstawowe materiały konieczne do organizacji imprezy to materiały papiernicze, sprzęt sportowy, słodycze, nagrody, apteczka. Mimo to warto rozważyć próbę pozyskania środków na organizację imprezy. Wsparcia mogą udzielić: rada rodziców, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, urząd gminy, czy grantodawcy /fundacje i stowarzyszenia/, a także lokalny biznes. Pamiętaj o pisemnej formie prośby! Autokar może nieodpłatnie użyczyć gmina, a salę lub boisko szkoła. Publiczne instytucje kultury i edukacji dysponują też sprzętem komputerowym, który pozwoli na przygotowanie zaproszeń i dyplomów /warto skorzystać z programu MS Publisher/.

Nie zapomnij o przygotowaniu zaproszeń wraz z programem dla gości, jeśli za przygotowanie spotkania odpowiada tylko Twoja organizacja. Jeśli w programie zaplanowałeś prezentacje uczestników lub inne zadania, do których muszą się przygotować, to także o nich poinformuj z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pochwal się swoim projektem. Napisz notatkę, przygotuj kilka fotografii i wyślij je do lokalnych mediów. Możesz tez zaprosić dziennikarza na spotkanie.

Dlaczego warto zrealizować ten projekt?

!

·  Uczymy współpracy i współdziałania.

·  Kształcimy umiejętność pozytywnej rywalizacji.

·  Umożliwiamy prezentowanie i wykorzystanie umiejętności w nowych sytuacjach.

·   Integrujemy środowisko lokalne.

·  Dajemy szansę efektywnego spędzenia czasu wolnego.

·  Wzbogacamy ofertę edukacyjną, szczególnie wychowawczą, organizacji działających na terenie gminy.

·  Nawiązujemy współpracę z różnymi partnerami i pozyskujemy sojuszników.

!

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!