Wyprawa do miasta, wyprawa za miasto. Z cyklu: Klub pod Gruszą

Wyprawa do miasta. Wyprawa za miasto – to pomysł na organizację programu wymiany grup dzieci ze wsi i miasta. Jest wiele wiejskich osad, skąd dzieci mają wszędzie daleko i gdzie żyje się skromnie.

W takich miejscach nowości  niewiele, mimo rozwoju cywilizacyjnego, wszechobecnej telewizji, migracji ludności z miasta do wsi, a więc także przenikania się kultur. Dzieci z takich miejsc nie wyjeżdżają dalej niż do szkoły, nie podróżowały tramwajem, nie robiły zakupów w hipermarkecie, nie były na basenie. Ich świat jest bezpieczny, ale nie pozwala na pełny rozwój, zdobywanie doświadczeń, konfrontację teorii z praktyką. To właśnie dla nich warto zorganizować 2-3 dniową wyprawę do miasta, w trakcie której samodzielnie skasują bilet, zamówią herbatę w kawiarni, przejdą jezdnię na przejściu z sygnalizacją świetlną, zobaczą miejski park i stare miasto, odwiedzą muzeum, zobaczą ważny urząd i spotkają się ze swoimi miejskim rówieśnikami. Później przyjdzie czas na rewizytę. Dzieci z miasta przyjadą na wieś, by ze swoim rówieśnikami rozegrać mecz, wziąć udział w grze terenowej, bawić się przy ognisku, zobaczyć, że rośliny które znają z ogrodu botanicznego mogą rosnąć w przydrożnym rowie.

Wyprawa to projekt dla wszystkich tych, którzy chcą w sposób prosty i jednocześnie aktywny wspierać rozwój dzieci.

Kilka rad dla tych, których projekt zainspirował do działania

  • Pamiętaj, że celem projektu jest kształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce, zdobywanie nowych doświadczeń, a w efekcie także wspieranie rozwoju dzieci. Projekt pozwoli też na nawiązanie nowych kontaktów, zawarcie przyjaźni, współpracę i współdziałanie. Wyprawa to zadanie do zrealizowania, które będzie służyło temu celowi.
  • Wybierz miasto, do którego chcesz zabrać dzieci. Nie musi być znacznie oddalone, ani bardzo atrakcyjne turystycznie, ale musi dać możliwość realizacji celów.
  • Poszukaj partnera do projektu: klasę ze szkoły miejskiej, grupę z miejskiej świetlicy lub domu kultury, drużynę harcerską. O pomoc możesz poprosić pracowników wydziału oświaty urzędu miasta, do którego chcesz zorganizować wyprawę. Równie przydatne mogą się okazać kontakty prywatne.
  • Ustal terminy wyprawy, kwestie organizacyjne i programowe  z opiekunem grupy partnerskiej. Powinniście uzgodnić m.in. takie sprawy jak: nocleg, wyżywienie, transport uczestników, założenia programowe.
  • Koszty projektu będą uzależnione od atrakcji jakie zaplanujesz oraz sposobu organizacji wyprawy. Sposoby oszczędności: noclegi organizowane w siedzibie grupy partnerskiej, przejazd pociągiem i tramwajem na legitymację szkolną /każde dziecko w wieku szkolnym powinno mieć taki dokument/, bezpłatny transport  gimbusem, wejścia do muzeów i instytucji w dni otwarte /np. Poczta Polska organizuje dni otwarte w październiku, Narodowy Bank Polski zaprasza w różnych terminach do swojej Centrali oraz Oddziałów (www.nbp.pl/ zakładka: o NBP),  niektóre urzędy administracji samorządowej i rządowej zapraszają dzieci na Mikołajki lub w Dniu Dziecka, albo w dowolny dzień po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, muzea zapraszają na interesujące bezpłatne spotkania w czasie Europejskich Dni Dziedzictwa (www.kultura.gov.pl / zakładka: dziedzictwo narodowe/ ochrona zabytków) i Nocy Muzeów.
  • O pomoc finansową możesz starać się u grantodawców, w urzędzie gminy, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, lokalnego biznesu, rady rodziców. Warto, by uczestnicy wymiany pokryli też część kosztów, na przykład koszt zakupu biletów komunikacji miejskiej.
  • Poinformuj swoich podopiecznych i ich rodziców o projekcie: programie wyjazdu i programie rewizyty, ewentualnych kosztach, ekwipunku, zadaniach do wykonania.
  • Zapoznaj dzieci z zasadami bezpieczeństwa i kultury podczas przejazdów, poruszania się po drogach, zabaw. Dzieci powinny potwierdzić podpisem, że zostały zapoznane z tymi regułami. Przygotuj kartę wycieczki, listę uczestników, listę obecności /może być konieczna jeśli korzystasz z grantów/. Dzieciom rozdaj druki zgody na udział w wycieczce – muszą je podpisać rodzice i informację o koniecznym ekwipunku. Ze względów bezpieczeństwa dzieci powinny mieć ze sobą legitymacje szkolne /policja, inspekcja ruchu drogowego w czasie kontroli pojazdu mogą zażądać okazania karty wycieczki i listy uczestników oraz sprawdzić tożsamość dzieci w oparciu o legitymacje/.
  • Projekt nie jest skomplikowany logistycznie, ale wymaga dobrego zaplanowania wszystkich punktów programu. Dobra zabawa i moc wrażeń wynagrodzą wszystkie trudy.
  • Pochwal się swoim projektem. Napisz notatkę, przygotuj kilka fotografii i wyślij je do lokalnych mediów. Możesz tez zaprosić dziennikarza na spotkanie.

Dlaczego warto zrealizować ten projekt?

!

·  Kształcimy umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce.

·   Dajemy szansę zdobycia nowych doświadczeń.

·  Wspieramy rozwój dzieci.

·   Nawiązujemy nowe kontakty.

·  Uczymy współpracy i współdziałania.

·  Wzbogacamy ofertę programową organizacji.

!

 

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!