Fundusze na działalność klubów sportowych

PYTANIE: Witam. Czy istnieją jakieś programy grantowe, projekty, dzięki którym można starać się o pomoc dla wiejskich klubów sportowych ? Proszę o odpowiedź.

ODPOWIEDŹ:  Szanowny Panie, po pierwsze polecam Panu nasze przewodniki po funduszach. Oczywiście zawsze trzeba sprawdzać, czy kluby sportowe mogą się ubiegać o dotację u danego darczyńcy (to też pewnie zależy od formy prawnej danego klubu sportowego, czy ta forma jest akceptowana przez danego darczyńcę i czy klub sportowy zgodnie ze swoim statusem prawnym i statutem może w ogóle przyjmować dotacje, bo takie ograniczenia także istnieją np. w przypadku stowarzyszeń zwykłych). I teraz wszystko zależy od tego, co dany klub chce robić w swoim środowisku. Nie znam konkursów, które wspierają wyłącznie bieżącą działalność klubów sportowych. Ale jeśli zmieni się podejście i jeśli klub sportowy może/chce coś zrobić dla swojej lokalnej społeczności nie tylko w dziedzinie sportu, ale powiązać działalność sportową także z innymi celami np. integracji mieszkańców, promocji miejsca, ocalenia zwyczajów, rozwoju turystyki itd. – wtedy otwierają się bardzo różne możliwości zdobycia zewnętrznego finansowania.

– np. młodzież z danego klubu może przygotować projekt do konkursu Aktywna Wiosna Fundacji J&S Pro Bono Poloniae (organizowany co roku w lutym).

– jeśli projekt będzie dawał jakieś szanse na edukację, naukę nowych umiejętności młodemu pokoleniu to można składać wnioski do konkursu pt. Równać Szanse Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – 22 lutego; albo do innych konkursów organizowanych przez tę Fundację.

– Co roku Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – też można pomyśleć o przygotowaniu większego projektu realizowanego przez kilka klubów?

Jest też konkurs pt. „Działaj Lokalnie„, w którym wspierane są projekty tworzące jakieś wspólne dobro w danej społeczności. Trzeba tylko znaleźć informację na tej stronie, czy na Państwa terenie działa lokalna organizacja grantowa realizująca konkurs i sprawdzić ew. termin składania wniosku.

Być może kluby sportowe mogłyby przygotować jakiś ciekawy projekt do konkursu „Razem Możemy Więcej” Fundacji Polska Wieś 2000 im. M.Rataja.

Nie namawiam do zmiany celów statutowych klubów sportowych i dopasowywania się do wymagań różnych darczyńców (czyli pisania projektów pod sponsora), ale do szerszego spojrzenia na to, co faktycznie kluby sportowe robią w środowisku lokalnym, albo co mogłyby robić. Wtedy możliwości dofinansowania będą większe, oczywiście przy zwróceniu uwagi na wspomniane wcześniej ograniczenia związane z ich formą prawną.

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia.

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!