Fundusze na organizację turnieju piłki nożnej

PYTANIE: Witam, jestem prezesem Stowarzyszenia dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic „GROMADA”. Stowarzyszenie przejęło organizację VII Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Dzieci do lat 13. Data turnieju 12-13 czerwca 2010r. Udział bierze 12 drużyn, w tym 6 z zagranicy z Francji, Niemiec, Ukrainy i Litwy. Koszty turnieju pomimo goszczenia ekip w prywatnych domach są b. duże. Czynimy starania o pozyskanie środków z zewnątrz. Gdzie można otrzymać taką pomoc? Proszę o informacje. Z góry dziękuję.

ODPOWIEDŹ: Szanowny Panie, nie wiem, jakie mają Państwo już doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy, dlatego z góry przepraszam za dłuższy wstęp do odpowiedzi. To co mogę doradzić z własnego doświadczenia – na organizację jednorazowej imprezy sportowej najłatwiej będzie pozyskać fundusze od osób indywidualnych i firm lokalnych/regionalnych, wykorzystując różne formy zbierania pieniędzy – rozmowy twarzą w twarz, pisanie listów z prośbą o ufundowanie np. nagród, umożliwianie jakiegoś rodzaju promocji w zamian za udział w tej imprezie (nie musi być to tylko udział finansowy firm), zbiórki do puszek (także w parafiach) itd. Nie można zapomnieć też o urzędzie gminy (to jest promocja dla gminy!, trzeba sprawdzić w jakim trybie możecie Państwo ubiegać się o dofinansowanie imprezy, czy jest program współpracy gminy z organizacjami itd.) i o starostwie powiatowym (o ile w imprezie będą mogły brać udział także osoby z terenu kilku powiatów).

Jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy od darczyńców instytucjonalnych – innych fundacji czy agencji, ministerstw – powinniście Państwo przygotować projekt, którego elementem będzie organizacja turnieju, a celem – nie sama organizacja turnieju, lecz jakaś wartość ponadczasowa np. integracja Waszej społeczności, międzynarodowa wymiana jakichś wartości, nawiązanie kontaktów międzynarodowych przez młodzież, nauka języka  itd.. Takie podejście otworzy przed Wami wiele nowych źródeł finansowania, bo nie musi być tylko związane ze sportem i tylko z organizacją jednorazowej imprezy – czego bardzo zresztą nie lubią finansować darczyńcy instytucjonalni. Tu trzeba się zastanowić nad tym, po co organizujecie taki turniej, i co po nim zostanie w społeczności. To jest oczywiście dłuższa droga i więcej pracy, ale może przynieść większe pieniądze z zewnątrz i rozwinąć całe przedsięwzięcie.

Polecam Panu nasz przewodnik po funduszach. Co prawda niedawno minął termin składania wniosków do Programu Aktywna Wiosna (12 lutego), który wspiera projekty o różnorodnej tematyce, realizowane przez dzieci i młodzież. O wsparcie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, ale projekty powinny być realizowane przez młodzież we współpracy z dorosłymi.

Za parę dni mija też inny konkurs pt. Równać Szanse Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – 22 lutego  www.pcyf.org.pl; www.rownacszanse.pl;

Proszę sprawdzić jeszcze MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI – MSiT m.in. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach dotacji budżetowej na rok 2010. Ministerstwo co roku ogłasza konkurs na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Konkurs ogłaszany jest w ostatnim kwartale roku poprzedzającym realizację zadań publicznych, proszę sprawdzić, czy można jeszcze składać wnioski, bo pierwszy termin minął 4 grudnia 2009, a wnioski złożone po tym terminie miały być rozpatrywane w miarę posiadanych środków. Mam nadzieję, że uda się Państwu zebrać potrzebną kwotę i zrealizować swoje zamierzenia.

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!