Dobry pomysł– podstawą sukcesu

Autorka: Anna Radziejowska

W 2008 roku po dofinansowanie na rozpoczęcie własnego biznesu sięgnęło prawie 50 tys. osób. Według danych wojewódzkich urzędów pracy małe firmy założone dzięki dotacjom zazwyczaj dość dobrze radzą sobie na rynku. Jaki jest tego powód? U podstaw sukcesu leży kreatywny pomysł, który wykorzystuje specjalne umiejętności/wiedzę zakładającego działalność lub niszę istniejącą w danej branży.

W artykule opiszę krótko źródła dotacji krajowych i unijnych przeznaczonych na start-upy (przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność), po które najczęściej sięgają przyszli przedsiębiorcy. Warunkiem otrzymania takiej dotacji jest nieprowadzenie działalności gospodarczej w momencie ubiegania się o dotację. W dalszej części artykułu przedstawię przykłady 3 osób, które założyły firmę w oparciu o otrzymane środki.

Dotacje z Urzędu Pracy

Najpopularniejszym źródłem dotacji dla tych, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą, są dotacje z Urzędu Pracy pochodzące z Krajowego Funduszu Pracy. Dostępne są dla mieszkańców danego województwa w odpowiednim rejonowo urzędzie pracy. Od początku 2009 można się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 18 579,3 zł.

Te środki mogą zostać przeznaczone na założenie własnej firmy przez osobę, która była bezrobotna przez minimum 3 miesiące i nie odrzucała ofert pracy zgodnej z jej kwalifikacjami. Nie jest to suma, która oszałamia, ale odpowiednio zainwestowana daje możliwość rozwinięcia pomysłu. Dofinansowanie z urzędu pracy na własny biznes obejmuje też refundację kosztów pomocy prawnej, konsultacji lub doradztwa dotyczące podjęcia działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 80% udokumentowanych kosztów, nie wyższej niż wartość przeciętnego wynagrodzenia.

We wniosku powinny znaleźć się następujące kwestie: wysokość dotacji, rodzaj działalności, koszty związane z podjęciem działalności, biznesplan.

Liczba ubiegających się o dotacje jest zazwyczaj większa niż możliwości finansowe danego urzędu pracy, dlatego dotację dostaną tylko ci, którzy są pierwsi i przedstawią dobrze przygotowane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, dołączą poprawnie wypełniony wniosek i dobrze przygotowany biznesplan, który jest podstawą do rozmowy z pracownikiem.

PO Kapitał Ludzki – dofinansowanie do 40tys zł

O dotacje można również ubiegać się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia zostało uruchomione w kwietniu 2009 i jest przeznaczone na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość dotacji to prawie 40 tys. zł. Można też ubiegać się o wsparcie pomostowe w wysokości od 800 do 1300 zł miesięcznie przez okres 6 lub 12 miesięcy. Nabór wniosków ma charakter ciągły, tj. decyduje kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania puli środków. O kolejne środki można się ubiegać po uruchomieniu kolejnej transzy.
Chcąc pozyskać dotację w ramach PO KL należy znaleźć w wojewódzkim urzędzie pracy listę instytucji (tzw. Instytucji Wdrażających), do których można się zgłaszać w ramach programu, a następnie sprawdzić, kiedy rozpoczyna się nabór wniosków. Następnie zgłosić się do niej z formularzem rekrutacyjnym. Po zakwalifikowaniu do programu wnioskodawca zostanie skierowany na cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. Do instytucji zgłasza się zazwyczaj więcej osób niż wynosi łączna wartość dotacji. W tym przypadku o otrzymaniu dofinansowania, podobnie jak w przypadku środków z krajowego Funduszu Pracy, decyduje dobry biznesplan.

Istnieją jeszcze inne źródła finansowania nowych przedsiębiorstw, z tym, że zakładają one albo specjalizację (nowa firma musi specjalizować się w e-usługach lub opierać się na technologiach znanych nie dłużej niż 5 lat; inne zakładają, że nowa firma zatrudni co najmniej 5 pracowników). Oferta dofinansowań jest niezwykle szeroka; szczegółowych informacji warto poszukać na stronach http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 

Pomysł to podstawa

Niezależnie od tego, z jakich źródeł chcemy ubiegać się o dotacje, podstawą sukcesu jest dobry pomysł na działalność gospodarczą. Jeśli ma być to punkt usługowy – wybierzmy usługi, które nie są typowe. Jeśli chcemy rozpocząć działalność popularną (np. otworzyć zakład kosmetyczny lub mechaniczny), zastanówmy się, jak wyróżnić go wśród innych. Promowane są bowiem pomysły oryginalne lub takie, które opierają się na pomysłach czyniących nawet proste usługi jeszcze bardziej konkurencyjnymi.

Oprócz samego opisu pomysłu, przygotowując się do wnioskowania o dotację, należy również sporządzić biznesplan. W przypadku dotacji z urzędu pracy lub w programie POKL biznesplany znajdują się w dokumentach aplikacyjnych i mają uproszczoną formę. Być może jednak warto się pokusić i stworzyć biznesplan z prawdziwego zdarzenia, który może być w dalszej kolejności podstawą do ubiegania się o kredyt bankowy. Nie jest to trudne, a bywa pomocne. Chętnych zachęcam do nabycia podręcznika (jest ich mnóstwo i przeszukania zasobów sieci w celu znalezienia odpowiednich wskazówek).
 

 ***

KREATYWNI

Kasia

Kasia ma 32 lata, ukończyła rehabilitację na warszawskim AWFie. Od zakończenia studiów pracowała dla kilku firm integracyjnych, prowadząc szkolenia dla menedżerów i pracowników dużych firm. Jest kreatywna, lubi sport. Charakteryzuje ją świetne podejście do ludzi, co na rynku usług szkoleniowych jest ogromną zaletą. Po zapoznaniu się z rynkiem jej ambicją stało się stworzenie takiego programu szkolenia, który wyszedłby poza ramy weekendowe, a jednocześnie pozwolił na szersze spojrzenie na zdrowie pracowników firmy. Łącząc swoje wykształcenie rehabilitanta z wieloletnią praktyką w firmach szkoleniowych, Kasia w 2007 roku napisała autorski program ‘Zdrowie w biznesie’ i postanowiła wystąpić o dotację w ramach projektu Sportowcy na rynku pracy, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Po przejściu cyklu szkoleń, Kasia przedstawiła swój pomysł i otrzymała bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności. Obecnie, wraz ze wspólnikami realizuje swój autorski projekt w spółce. Zdrowie w biznesie to oferta skierowana do przedsiębiorstw opartych na pracy biurowej. Jej celem jest zapewnienie pracownikom skutecznej ochrony przed negatywnymi skutkami wytężonej pracy za biurkiem: w szczególności aspekcie chorób kręgosłupa, serca i oczu. Cykl szkoleń składających się na ten program uczy, jak dbać o swoje zdrowie w miejscu pracy, jednoczenie podnosząc jej jakość i efektywność. W ramach dotacji Kasia stworzyła stronę firmową www.business-mind.pl.
 

Eliza

Podróżuje i fotografuje od kilkunastu lat. Z wykształcenia jest rzeźbiarką. Ma wielki dar fotografowania ludzi i przyrody. Miała do tej pory kilka wystaw indywidualnych i pokazów slajdów na różnych festiwalach górskich i podróżniczych. Swoje pasje postanowiła połączyć zakładając studio filmowe specjalizujące się w dokumentowaniu sportów ekstremalnych. W 2008 roku pozyskała dotację, za którą zrealizowała zakup profesjonalnej kamery. Obecnie przygotowuje pierwszy duży projekt, który będzie relacją z niezwykłej wyprawy w odległy kawałek świata.
 

Romek

Romek ma 29 lat, od dzieciństwa uprawia żeglarstwo sportowe. Jakiś czas temu przeniósł swoje zainteresowania na góry i okazało się, że poza talentem żeglarskim, ma naturalny talent wspinaczkowy. Podjął decyzję o ukończeniu kursu instruktora sportu na AWFie i od tego czasu szkoli przyszłych adeptów wspinania w skałach i na sztucznej ściance. W 2006 roku postanowił sięgnąć po dotację z urzędu pracy i założyć szkolę wspinania ‘Wspinanie z głową’. Za pierwszym podejściem nie udało mi się pozyskać dotacji, ze względu na to, że źle wypełniłem dokumenty – mówi Romek. Za drugim podejściem odbyło się to jednak bez problemów. Gdyby miał możliwość wzięcia dotacji raz jeszcze – z pewnością by to zrobił. Nie było to bowiem, ani trudne, ani czasochłonne. Dla Romka największą zaletą dotacji jest fakt, iż jest ona bezzwrotna.

*

Bohaterowie tego artykułu, szukając pomysłów na własny biznes, korzystają albo z danych im w naturze talentów – wspinanie, fotografowanie, albo opierają swoją działalność na autorskim pomyśle – oryginalny pomysł na szkolenia, jak w przypadku Kasi. Mając dar plastyczny można robić biżuterię lub poddawać renowacji stare meble; jeśli lubimy gotować – załóżmy bar sałatkowy albo pierogarnię. W przypadku beznadziejnym (brak jakichkolwiek naturalnych talentów 🙂 rozejrzyjmy się dookoła i pomyślmy o tym, czego wokół nas brakuje. Być może w miejscu, gdzie mieszkamy, nie ma sklepu, usługi, agencji pośrednictwa. Spróbujmy sprowadzić jakiś towar, którego brak, albo sprzedać towar regionalny. Zastanówmy się, czy nie potrzebne są jakieś e-usługi, np., tworzenie stron internetowych, stworzenie portalu promującego usługi gminy, który będzie finansował się z reklam. Dobry pomysł i uważna obserwacja rynku być może pozwolą nam na założenie wymarzonego biznesu.

Nie bójmy się dotacji! Wnioski nie są skomplikowane, a ilość dokumentów, które musimy dostarczyć ubiegając się o dotację – nie jest duża. Dotacje na start-upy są tak zaprogramowane przyjaźnie, tak aby nie wystraszyć potencjalnych beneficjentów. Aby się o nie ubiegać, nie potrzebna jest również pomoc wyspecjalizowanych doradców, tak jak często dzieje się w przypadku dotacji dla dużych firm.

Pamiętaj! Nie rejestruj firmy przed otrzymaniem dotacji – opisywane dotacje kierowane są do przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Działalność można zarejestrować dopiero po wzięciu udziału w programie i szkoleniach.

 

Warto wiedzieć – promocja w ZUS

Przez dwa lata od rozpoczęcia działalności (niezależnie od otrzymania dotacji na start-up) można skorzystać z ulgi w składkach ZUS płacąc preferencyjną stawkę. W tym czasie składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe (ta ostatnia składka jest dobrowolna) są liczone od 382,80 zł (30% minimalnego wynagrodzenia), a nie od 1915,80 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia) jak dla pozostałych przedsiębiorców. Trzeba jednak spełnić dwa warunki: działalność musi być świeżo rozpoczęta (nie można prowadzić działalności do 60 miesięcy wstecz). Drugi warunek zakłada niewykonywanie działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku założenia firmy (lub poprzednim) bezrobotny wykonywał czynności wchodzące w zakres aktualnie prowadzonej działalności.

Promocyjna składka w ZUS ma jednak dość dużą wadę w przypadku kobiet. Jeżeli w trakcie trwania okresu promocyjnego kobieta urodzi dziecko – zasiłek macierzyński, który jej przysługuje, jest wyliczony ze średniej odprowadzonych składek za ostatnie pół roku – a więc równie niski, jak obowiązująca stawka promocyjna.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!