Felicjanów- sytuacja naszej okolicy w 1989 roku. TZR i Tymczasowa Wojewódzka Rada Rolników NSZZ „Solidarność” powołały KO „Solidarność” Regionu Konińskiego

Felicjanów (gmina Władysławów) 

W dniu 14.04 przeprowadziłam wywiad z dziadkiem na temat sytuacji naszej okolicy w roku 1989. Pracował on w tym czasie w kopalni węgla brunatnego KWB Adamów odkrywka Władysławów, więc bardzo dobrze wiedział, jakie działania były prowadzone na terenie jego zakładu. W styczniu 1989 r. Komitet Założycielski przekształcony został w Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”. Po ogólnopolskiej rejestracji związku nowe władze Zakładowe „Solidarność” wybrano we wrześniu 1989 r. Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KWB ,,Adamów’’ został Stefan Piotrowski.


Wyświetl większą mapę

Kiedy dziadek miewał problemy ze zdrowiem, niestety musiał porzucić pracę i wtedy wraz ze swoją żoną przeprowadził się do pobliskiego Konina, w którym były przeprowadzane różne tajne działania.

Przewodniczący konińskiej „Solidarności” oraz wielu działaczy Związku z różnych zakładów pracy prowadziło działalność niezależną przy kościele pw. św. Wojciecha. Dzięki pomocy ks. Stanisława Waszczyńskiego zorganizowano tam Biuro Pomocy Charytatywnej.

Ukazywały się m.in. różnego rodzaju pisma podziemne. Jednym z nich było pismo „Nasza Solidarność” wydawane w Kaliszu, Koninie i Sieradzu. Przedstawiciele „Solidarności” z tych regionów powołali Międzyregionalną Komisję Koordynacyjną, którą kierował ukrywający się Antoni Pietkiewicz z Kalisza. Stachowiak kierował natomiast Regionalną Komisją Koordynacyjną (RKK) NSZZ „Solidarność” w Koninie, która funkcjonowała do 1989 r. W późniejszym czasie zaczęły się także ukazywać nowe tytuły prasy podziemnej: „Solidarność Walcząca”, „Koniński Biuletyn Informacyjny”, „Robotnik” (pismo kontrolowane przez SB) oraz „Solidarni – Konin”.

Około połowy lat osiemdziesiątych działacze konińskiej „Solidarności” uczestniczyli w coraz większej ilości działań jawnych. Spośród nich należy wymienić organizowanie uroczystości w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe, gdzie działało Duszpasterstwo Pracownicze i Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej. Z kolei przy kościele pw. Św. Wojciecha organizowano między innymi msze za ojczyznę, coroczne Pielgrzymki Ludzi Pracy do Częstochowy oraz wieczornice i uroczystości z okazji święceń sztandarów różnych zakładów pracy lub grup zawodowych. Przy parafii działało też Bractwo Trzeźwości, Klub Dziennikarzy Katolickich i Konfraternia im. ks. Jerzego Popiełuszki.

16 kwietnia 1989 r. TZR i Tymczasowa Wojewódzka Rada Rolników NSZZ „Solidarność” powołały KO „Solidarność” Regionu Konińskiego. Kandydatami w wyborach do Sejmu i Senatu w województwie konińskim zostali: Andrzej Arendarski, Jerzy Żurawiecki (Sejm) oraz Ireneusz Niewiarowski i Kazimierz Brzeziński (Senat). Okres tymczasowości konińskich struktur „Solidarności” zakończył się 10 lutego 1990 r. podczas II WZD. Tego dnia nowym przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie został Zbigniew Ładosz. W województwie konińskim działały wówczas 132 komisje zakładowe NSZZ „Solidarność”.

Opracowano na podstawie: Wywiadu z dziadkiem jednej z uczestniczek Konkursu Internetowego 1989, organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi. 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!