Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Szanowna Pani, rzeczywiście nasza Fundacja Wspomagania Wsi wspierała kiedyś budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, ale program został już zakończony.

Proponuję sprawdzić następujące źródła:

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  – proszę sprawdzić listę zadań/przedsięwzięć priorytetowych swojego Funduszu Wojewódzkiego na rok 2011 albo jeszcze na rok 2010 – i zapytać bezpośrednio w Funduszu jakie ma Pani możliwość otrzymania dotacji/pożyczki na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków – jak się domyślam mieszka Pani na wsi, może to być argument dla Funduszu.
  • Zapytać w swoim urzędzie marszałkowskim o wsparcie na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego – czy jest taka ścieżka wsparcia? Każdy RPO różni się jeśli chodzi o priorytety wsparcia, zależnie od województwa. Te priorytety wsparcia są dostępne na stronach internetowych poszczególnych urzędów marszałkowskich. Może też Pani pytać w punktach informacyjnych o funduszach europejskich, adresy są na stronie – www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dużo zależy od tego, czy mieszka Pani na wsi, czy jest Pani rolnikiem, czy prowadzi Pani działalność agroturystyczną itd. Bo np. gdyby Pani chciała modernizować gospodarstwo, albo jako – mieszkanka wsi – rozpoczynać jakąś działalność nierolniczą – może Pani korzystać z dotacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z działania Działanie 3.1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, lub Działanie 3.4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – proszę pytać w Agencji Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa, w najbliższym oddziale powiatowym/ regionalnym tej Agencji w pobliżu miejsca Pani zamieszkania.

Wtedy w ramach modernizacji gospodarstwa albo w biznesplanie działalności gospodarczej w miejscu Pani zamieszkania może Pani uwzględnić koszty budowy takiej oczyszczalni.

Może trzeba się też przyjrzeć pożyczkom i kredytom z Fundusz Mikro www.funduszmikro.pl

lub Banku Ochrony Środowiska – www.bosbank.pl – kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska.

Nie znam innych możliwości dofinansowania tego przedsięwzięcia.

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej pozdrawiam,

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!