Fundusze potrzebne na realizację planu zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej

Szanowny Panie,

Przepraszam, że dopiero dziś odpowiadam na Pana prośbę o informację w sprawie funduszy. Po pierwsze gratuluje Panu i mieszkańcom sołectwa – aktywności i zaangażowania, bo to bardzo cenny kapitał Grzybna i całej gminy Unisław!

W naszej Witrynie ukazał się niedawno tekst o funduszach na sport. Podaję Panu link do tego tekstu, z tym, że niektóre nabory wniosków są już zamknięte (np. fundusze norweskie).
http://ww.org.pl/strona.php?p=1891&c=5519

Proponuję przyjrzeć się następującym źródłom i sprawdzić, jakie warunki trzeba spełnić:
Źródło: Program dotacyjny pn. Działaj Lokalnie
Proponowałabym skontaktować się najbliższą organizacją grantową, która będzie od początku przyszłego roku realizować program dotacyjny pt. Działaj Lokalnie, wypytać o szczegóły i przygotować projekt. Skoro jest w sołectwie taka aktywność mieszkańców to świetnie pasujecie do tego właśnie programu, gdzie liczy się aktywność lokalna wokół tworzenia dobra wspólnego, a to jak czytam w Pana liście właśnie robicie. Maksymalnie można otrzymać 6.000 złotych. Ale oczywiście trzeba napisać projekt opisać wszystkie te społeczne działania i prace, które zmierzają do utworzenia wspólnego miejsca integracyjnego, socjalnego i sportowego dla mieszkańców.
Dotacje z Programu Działaj Lokalnie mogą być przeznaczone na projekty związane z: pomocą społeczną, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianiem i ochroną praw kobiet, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością charytatywną oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Dofinansowania mają ruszyć wiosną 2009. Program realizuje Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce www.filantropia.org.pl 
osobą która koordynuje cały Program jest pani Iwona Olkowicz.
Strona internetowa Programu Działaj Lokalnie to
http://www.dzialajlokalnie.pl/strona.php?p=390

Organizacjami grantowymi w woj. kujawsko-pomorskim, które już rozdawały dotacje w ramach poprzednich edycji Programu są:
Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, osoba kontaktowa: Izabela Złotowska, tel. 0-52 334-75-55 e-mail:tmzc@tmzc.org.pl

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia Żakuś
Adres: Anieliny 30, 89-110 Sadki
Osoba kontaktowa: Marietta Błaszkiewicz
Telefon: 0- 52 587 09 09 e-mail: sp_anieliny@wp.pl
www.sadki.pl

Trzeba sprawdzić tylko czy te organizacje obejmują swoim działaniem Wasz powiat. Jeśli nie, to być może dopiero będą wybrane proszę zapytać panią Iwonę Olkowicz. 0-22 622-01-22 lub e-mail: iwonao@filantropia.org.pl

Źródło: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, ścieżka 3.3. Odnowa i Rozwój Wsi.

Skoro Wasz plac ma być miejscem otwartym, przeznaczonym do użytku publicznego a nie tylko dla uczniów szkoły, to być może dobrym programem dla Was jest PROW 2007-2013, ścieżka 3.3. odnowa i rozwój wsi gdzie będzie można uzyskać w formie refundacji wsparcie na projekty inwestycyjne m.in. na:
– budowę, przebudowę, remont lub wyposażanie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków;
 budowę, przebudowę, remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego;
O szczegóły proszę pytać w Waszym Urzędzie Marszałkowskim. Podaję linki:

Pytania i odpowiedzi:
http://fundusze.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=175&Itemid=288

Dokumenty ścieżki 3.3. do pobrania: http://fundusze.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=111&Itemid=209

Źródło: Programy dotacyjne Urzędu Marszałkowskiego
Nie wiem, czy dowiadywali się Państwo o fundusze ze środków własnych Urzędu Marszałkowskiego na ten cel? Trzeba spróbować, są różne możliwości dofinansowania w ramach konkursów ogłaszanych przez Urząd.
Proszę zajrzeć na stronę, a najlepiej zadzwonić i dowiedzieć się bezpośrednio:

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=150&Itemid=362

Źródło: firmy prywatne
Proponowałabym także zapytać producenta kostki, czy nie chciałby zasponsorować Wam tego materiału? Zapytać trzeba zawsze! Pewnie trzeba będzie napisać list, poprosić o konkretną pomoc, opisać to, co robicie i jak to nagłośnicie w mediach.

Źródło: zbiórka publiczna
Może warto równolegle do innych poszukiwań zorganizować zbiórkę publiczną na ten cel w swoim powiecie? Np. przez księży w parafiach, w zakładach pracy? A może zorganizować jaką aukcję? Pewnie w tej sprawie macie już spore doświadczenie, ale na wszelki wypadek załączam broszurkę Stowarzyszenia Klon/Jawor o tym jak zorganizować zbiórkę publiczną.
Nie wiem, ile pieniędzy potrzebujecie i jaki jest termin wykonania planu, proszę zatem pamiętać że konkursy dotacyjne mają swoje terminy i harmonogramy i maksymalne kwoty dotacji. Dość szybko można pozyskać fundusze z firm lokalnych i regionalnych, do czego Państwa zachęcam. Zbiórka publiczna byłaby pewnie najszybszą metodą, choć pewnie nie najbardziej efektywną.

Warto pamiętać też, że Ministerstwo Sportu ogłasza co roku swoje konkursy dotacyjne dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych. Dla Państwa właściwym funduszem byłby Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych, ale raczej pod kątem przyszłej aktywności na boisku. Podaję link:
http://www.msport.gov.pl/content.php?id=987

Mam nadzieję, że choć trochę pomożemy Państwu w poszukiwaniach funduszy.

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej
życzę Państwu sukcesów w pozyskaniu potrzebnych środków, dalszego rozwoju sołectwa i wszystkiego dobrego.

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!