Relacja ze szkolenia „Lokalne Fundusze Młodych”

repository_LFM_DSC02232got
Konstancin – Jeziorna –21-23 sierpnia 2008 r.

W dniach 21 – 23 sierpnia 2008r. w Konstancinie – Jeziornej odbyło się szkolenie dla przedstawicieli samorządów, organizacji lokalnych oraz młodzieży, podczas którego starano się wypracować metody działania Lokalnych Funduszy Młodych – projektu realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi.

Główną ideą tego programu jest aktywizacja młodzieży w wieku 16- 19 lat w małych miejscowościach – do 5 tysięcy mieszkańców, poprzez stworzenie funduszu, którym będą dysponowali młodzi ludzie.

Program zakłada, że każda z uczestniczących organizacji, może otrzymać 10 tysięcy złotych na stworzenie tego funduszu.

Warunkiem przystąpienia do programu jest udział finansowy lokalnego samorządu, który dokłada do funduszu taką samą sumę.

Fundusz obsługiwany jest przez lokalną organizację, której udział jest również warunkiem powstania takiego funduszu.

Jadąc na szkolenie do Konstancina myślałem, że największą przeszkodą w uruchomieniu LFM okaże się brak poparcia ze strony gmin – wszak tylko wtedy fundusz może powstać, kiedy lokalny samorząd zgodzi się na zainwestowanie 10 tysięcy złotych z budżetu gminy.

Wiedziałem, że z zaproszeń do udziału w programie skorzystała tylko, co czwarta gmina, więc jako priorytet postawiłem sobie zadanie, zebrania od uczestników spotkania- skutecznych argumentów, które przekonały samorządy do wzięcia udziału w programie.

Jak przekonać samorząd aby gmina wzięła udział w programie – posłuchaj rad, jakich udzielili uczestnicy spotkania:

Gmina Malechowo Stowarzyszenie Odnowa Wsi Gorlice Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe wsi Ropica polska

Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic

Artur Panek Pracownik działu kultury, edukacji i sportu w Urzędzie Gminy Goleniów

Dotarłem na miejsce w czasie przerwy między zajęciami, już po pierwszej części, kiedy to uczestnicy spotkania podzieleni na grupy określali jakie są główne problemy z wprowadzeniem programu w życie.

Z konsultacji wynikało, że trudności z przekonaniem lokalnych samorządów rzeczywiście istnieją, ale okazało się, że jest jeszcze jeden problem, którego wcześniej sobie w ogóle nie uświadamiałem. Problemem tym okazała się sama młodzież, której albo już niema w lokalnej społeczności, bo wyemigrowała za granicę lub do dużych miast, lub jest w małym stopniu zainteresowana takim programem.

Pracujący w grupach uczestnicy spotkania, skoncentrowali się na zdefiniowaniu trudności w odniesieniu do trzech podmiotów tworzących fundusze.

Oto główne problemy na jakie zwrócili uwagę uczestnicy spotkania.

a)      Młodzież

 •  duży procent wyemigrował za granicę lub do dużych miast,
 •  brak postaw kreatywnych wśród młodych ludzi,
 •  postawa roszczeniowa młodzieży,
 •  tzw. „słomiany zapał”,
 •  mentalność społeczna – dezaprobata – dobre pomysły są wyśmiewane,
 •  brak zainteresowania młodzieży tworzonym programem,
 •  zniechęcenie młodych ludzi w trakcie trwania projektu,
 •  brak komunikacji z młodzieżą.

b)      Organizacja

 •  zostawi bez pomocy młodzież,
 •  weźmie na siebie sukces a nie przyzna się do porażki.

c)       Samorząd

 •  nie będzie zainteresowany programem,
 •  nie będzie pomagał w trakcie trwania programu,
 •  brak dostępnego lokalu,
 •  brak dobrych praktyk,
 •  brak możliwości uzyskania porady.

Zajęcia zorganizowane zostały w formie pracy w grupach. Każda grupa proponowała własne rozwiązania, po czym wszystkie propozycje zostały zaprezentowane i omówione na forum ogólnym.
Ten sposób dyskusji dał możliwość poznania wniosków różnych grup przez wszystkich uczestników spotkania.

W podobny sposób odbyła się druga część spotkania, poświęcona budowaniu planu działania przy tworzeniu Lokalnego Funduszu Młodych.

Każda z grup roboczych tworzyła własny plan działania, zobrazowany za pomocą wykresów:

Po przerwie podczas wspólnego forum uczestników, z jednostkowych planów zbudowano wspólny schemat działania, który przedstawia się następująco:

 • Pierwszym zadaniem jest zorganizowanie spotkania przedstawicieli „Triady”: młodzieży, samorządu i lokalnej organizacji, w celu omówienia zasad tworzenia funduszu.
 • Kolejnym krokiem powinno być otrzymanie pisemnej promesy wypłacenia na cel funduszu 10 tysięcy złotych z budżetu gminy, czyli formalne zagwarantowanie środków lokalnych.
 • Krok trzeci to stworzenie partnerstwa, ukształtowanie jego struktury, stworzenie regulaminu, opisanie modelu i zasad działania Lokalnego Funduszu Młodych.
 • Promocja Funduszu w lokalnej społeczności.

Aktywność uczestników, profesjonalna wiedza prowadzących spotkanie pracowników Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz doświadczenie Pani Marzeny Łotys – niezależnej trenerki, ekspert i psycholog społecznej, pozwoliły na wypracowanie konkretnych metod działania w krótkim czasie.

Zdałem sobie sprawę, że program Lokalnych Funduszy Młodych powinien powstać już dawno a teraz jest już naprawdę ostatnia chwila, aby kogoś zainteresowanego pozyskać. Przecież do tej pory nikt młodych o zdanie nie pytał. Praktyka była taka, że dorośli decydowali o dystrybucji pieniędzy w gminie a młodzi mogli co najwyżej korzystać z pomysłów i działań dorosłych.

Projekt LFM wydaje się być przełomowy – daje młodzieży decydujący głos w kwestii przeznaczenia pieniędzy. Młodzi w programie LFM są traktowani podmiotowo, to oni decydują na co chcą wydać pieniądze. Okazuje im się pełne zaufanie i traktuje jak dorosłych.

Dobrze, że program wystartował. Jego efekty mogą pomóc w zatrzymaniu młodych ludzi na wsi. To oni przecież będą tu gospodarzami już niedługo.

Warto sprawić, aby po pięknych drogach budowanych przy udziale unijnych pieniędzy było komu jeździć.

***

Spotkanie relacjonował : Piotr Subotkiewicz

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!