Zbiórka pieniędzy we wsi na rehabilitację dziecka

PYTANIE: Witam serdecznie, przejdę od razu do meritum problemu, gdyż zdaje sobie sprawę, ze czas Pani jest ograniczony. W jednej z miejscowości mojej gminy pewien młody chłopiec uległ wypadkowi, potrzebuje rehabilitacji, z racji tego ze rodzina jego nie należy do zamożnych grupa znajomych i przyjaciół chce mu pomóc, nie bardzo wiemy jak się za to zabrać, może podpowie nam Pani, co możemy w tej sytuacji zrobić, do kogo się udać, jak zadziałać, pozdrawiam serdecznie. 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani,

Jeśli chodzi o zbiórkę funduszy na rehabilitację dla chłopca – aby legalnie przeprowadzić zbiórkę pieniędzy na określonym terenie należy powołać kilkuosobowy komitet i zwrócić się na piśmie o pozwolenie do odpowiedniego organu administracyjnego (jeśli zbiórka jest prowadzona na terenie gminy do wójta/burmistrza/prezydenta, na terenie powiatu – do starosty, na terenie województwa do marszałka województwa, na obszarze większym niż jedno województwo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji). To wymaga jednak czasu, a jak rozumiem w tym przypadku liczy się właśnie czas. Proponuje zatem Państwu skorzystanie z najprostszego rozwiązania – poproście księdza proboszcza w Waszej parafii o możliwość przeprowadzenia zbiórki na ten cel na terenie Jego parafii – podobnie możecie zrobić w sąsiednich parafiach. Kościół nie musi mieć pozwolenia na zbiórkę charytatywną przeprowadzaną na terenie kościelnym, w kaplicach, czy w innych miejscach ustalonych tradycją i zwyczajem lokalnym.

Tak czy inaczej, aby akcja się powiodła musi stać za nią grupa, a nie pojedyncza osoba, dobrze więc stworzyć taką grupę osób, która będzie pomagała w zbiórce pieniędzy, nagłaśniała sprawę i uwiarygadniała akcję. I może dobrze, by w tej grupie znalazł się też ksiądz proboszcz.

Drugie, bardziej czasochłonne rozwiązanie, które jednak może znacznie rozszerzyć możliwości pozyskiwania funduszy (zbiórki nie tylko do puszki, ale np. na konto) to nawiązanie przez Wasz komitet współpracy z jakąś lokalną organizacją – stowarzyszeniem lub fundacją. Poszukajcie Państwo u siebie organizacji, która statutowo może udzielać pomocy osobom indywidualnym w potrzebie – trzeba się z taką organizacją zaprzyjaźnić, porozumieć w sprawie tej akcji najlepiej na piśmie, ustalić zasady współpracy i na jej konto – a najlepiej wyodrębnione subkonto – zbierać fundusze na rehabilitację chłopca. Organizacja ta będzie formalnie odpowiedzialna za zbiórkę (więc też musi mieć pozwolenie) i za rozliczenie zebranych kwot względem darczyńców i organu nadzorującego – w sprawozdaniu końcowym. Być może ta lokalna organizacja będzie miała też inne możliwości pomocy tej rodzinie.

Całą akcję zbiórki funduszy – bez względu na to, czy będzie zgłoszona do odpowiedniego urzędu, czy prowadzona na terenie parafii – należy dobrze udokumentować (kto zbierał, ile pieniędzy uzbierano, kiedy i jak przekazano rodzinie chłopca itd.), a o jej wynikach powiadomić lokalną społeczność i podziękować darczyńcom np. krótką informacją w lokalnej prasie.

W załączeniu wysyłam Pani broszurkę wydaną przez Stowarzyszenie Klon/Jawor pt. Zbiórki Publiczne. Znajdziecie tam Państwo konkretne wskazówki, jak legalnie przeprowadzić zbiórkę funduszy.

Polecam też Państwu zapoznanie się z zasobami strony Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, poświęconej różnym aspektom pomocy osobom niepełnosprawnym, może być dla Państwa i dla rodziny tego chłopca – cennym źródłem informacji i wskazówek. http://www.niepelnosprawni.pl/ledge, a zwłaszcza Poradnik centrum- http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/827

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!