IV. Finanse, czyli o tym, jak przewidzieć, czy działanie się opłaci – poradnik „Co zrobić, żeby zacząć zarabiać”

corobicElaRadekzajawka

Finanse, czyli o tym, jak przewidzieć, czy działanie się opłaci

 

„Jeżeli nie chcesz liczyć, to lepiej zostań poetą”

Już wiesz, co chcesz robić i kto będzie Twoim klientem. Teraz przyszedł czas, abyś policzył, czy stać Cię finansowo na rozpoczęcie działania oraz jakich zysków możesz się spodziewać.

Nakłady

Aby rozpocząć działalność gospodarczą musisz wiedzieć, co jest Ci potrzebne do realizacji zamierzeń, policzyć, ile to będzie kosztować i skąd wziąć na to środki. Zastanów się, gdzie będzie prowadzona działalność gospodarcza (lokal własny czy dzierżawiony), czy lokal jest przygotowany do rodzaju Twojej działalności, może należy przeprowadzić remont lub go przebudować, jakie będą potrzebne maszyny i urządzenia oraz początkowy zapas surowców, materiałów lub towarów itp. W następnym etapie należy dokładnie policzyć, ile to będzie kosztować. Pozwoli to ocenić, czy mamy wystarczającą ilość gotówki na uruchomienie działalności gospodarczej, a może należy pożyczyć środki finansowe.

Analiza opłacalności

Aby sprawdzić, czy Twoja działalność będzie opłacalna, musisz przewidzieć, ile będzie Cię kosztować jej prowadzenie. W pierwszej kolejności oceń, ile, czego i w jakim czasie będziesz mógł sprzedać. Następnie policz wszystkie koszty związane z planowaną działalnością. Najlepiej przyjąć okres miesięczny, ale nie zawsze jest to możliwe. Gdy będziesz prowadził działalność sezonowo lub nieregularnie, przyjmij okres kwartału lub roku. Planowany zysk pozwoli Ci określić, czy stać Cię na pożyczkę, a także ile zostanie Ci pieniędzy na własną konsumpcję i na inwestycje w firmie.

Spróbujmy wspólnie prześledzić opłacalność planowanego przedsięwzięcia Marcina.

Przychód

Przychód to są pieniądze, jakie otrzymasz od swoich klientów za sprzedane produkty lub usługi. Gdy będziesz prowadził działalność, z pewnością dowiesz się o innych, nie pieniężnych formach przychodu. Do wstępnego liczenia Twoich przychodów przyjmiemy, że otrzymujesz je tylko w formie pieniędzy.

Koszty

Policz, ile będzie kosztować wyprodukowanie lub świadczenie usług w ciągu roku. Weź pod uwagę wszystkie koszty, nie tylko te, które bezpośrednio wiążą się z produktem. Pomyśl o ubezpieczeniach, kosztach dzierżawy pomieszczeń i wykorzystaniu samochodu. Pamiętaj, że ubezpieczenie ZUS musisz płacić co miesiąc przez cały rok!

Dochód, czyli zysk brutto

Dochód jest to różnica między przychodami a kosztami. Stanowi on podstawę obliczenia podatku. Podstawa do opodatkowania to kwota, od której będziesz obliczał podatek do zapłacenia urzędowi skarbowemu. Im jest ona niższa, tym niższy płacisz podatek (będziemy o tym mówić w dalszej części książki).

Podatek dochodowy

Teraz ważna część obliczeń. Policzysz, ile zapłacisz podatku. Najpierw musisz wybrać sposób rozliczania podatku, a tym samym metodę prowadzenia rachunkowości. Możliwe są następujące formy opodatkowania:

1. Karta podatkowa.

2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów.

 

1. Karta podatkowa

Dotyczy głównie działalności usługowej, takiej jak na przykład usługi ślusarskie, szklarskie, wyrób pieczątek i usługi krawieckie itp. Wysokość podatku ustala urząd skarbowy na Twój wniosek. Składasz formularz PIT 16. Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem działalności do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania.

Urząd skarbowy wyznacza miesięczną stawkę podatku w oparciu o trzy kryteria:

 • rodzaju wykonywanej działalności,
 • liczby zatrudnionych pracowników,
 • miejscowości stanowiącej siedzibę firmy.

Zaletą karty jest uproszczona procedura stosowania i minimalne wymogi formalne do spełnienia. Aby rozliczać się w formie karty podatkowej, musisz spełniać następujące warunki:

 • Twoja działalność musi być wymieniona w załączniku nr 3 do Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998. Ustawę znajdziesz w Dzienniku Ustaw z roku 1998 nr 144 pozycja 930 ze zmianami.
 • Przy prowadzeniu działalności nie możesz korzystać z usług innych firm. Nie wolno Ci zatrudniać osób na umowę zlecenia i o dzieło do wykonania prac związanych
  z Twoją działalnością. Możesz natomiast zatrudnić osoby na umowę o pracę.
 • Twój współmałżonek nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie co Ty. Może razem z Tobą pracować, ale nie wolno mu mieć własnej firmy, której działalność jest taka sama jak Twoja lub się z nią pokrywa.

Sięgnij teraz do tabel w załączniku wspomnianej wcześniej ustawy i sprawdź, czy znajduje się tam Twoja działalność. Uważnie przeczytaj wstęp do załącznika z tabelami. Pomoże Ci on przekonać się, czy Twoja działalność w ogóle znajduje się w tabelach oraz jak ją tam znaleźć. Gdy już znalazłeś swoją działalność, oznacza to, że możesz rozliczać się w oparciu o kartę podatkową.

Pamiętaj, aby stawkę podatku zawsze sprawdzać w aktualnym załączniku do ustawy. Raz w roku tabela jest zmieniana. Składki ZUS zmieniają się systematycznie co kwartał. Bądź czujny!

Opodatkowanie w tej formie jest wygodne. Nie musisz prowadzić ksiąg rachunkowych i nie ma obowiązku składania zeznań podatkowych w ciągu roku.

Do 7 dnia każdego miesiąca wpłacasz podatek do urzędu skarbowego. Do 31 stycznia roku następnego masz obowiązek poinformować urząd skarbowy o wysokości wpłaconych i odliczonych składek ubezpieczenia zdrowotnego ZUS. Robisz to na druku PIT 16 A.

2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Będziesz mógł się rozliczać w tej formie, jeżeli nie znajdziesz swojej działalności w załączniku nr 2 do Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998. Ustawę znajdziesz w Dzienniku Ustaw z roku 1998 nr 144 pozycja 930 ze zmianami.

Od osiągniętego przez Ciebie przychodu obliczasz 3%, 5,5%, 8,5%, 17% lub 20% podatku, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności:

 • 20 % – od przychodu osiąganego w zakresie wolnych zawodów,
 • 17 % – od przychodu ze świadczenia usług wymienionych w Art.12 ust.1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • 8,5 % – od przychodu z działalności usługowej,
 • 5,5 % – od przychodu z wszelkiej działalności wytwórczej (w tym również sprzedaż własnej produkcji) oraz działalności usługowej w zakresie budownictwa i transportu samochodowego powyżej 2 ton
 • 3 % – od przychodu z wszelkiej działalności handlowej (z wyłączeniem napojów
  o zawartości powyżej 1,5 % alkoholu, dla których stawka wynosi 8,5%), a także gastronomicznej.

Ryczałt jest łatwą formą rozliczania się, gdyż nie wymaga wielu formalności. Podatnicy tego podatku muszą prowadzić uproszczoną dokumentację finansową, na którą składają się: ewidencja zatrudnienia, ewidencja przychodów i ewidencja środków trwałych.

Do 20 dnia każdego miesiąca wpłacasz do urzędu skarbowego podatek za poprzedni miesiąc. Obliczasz go tak jak w powyższym przykładzie. Do 31 stycznia każdego roku w formularzu PIT-28 informujesz urząd o przychodach za cały ubiegły rok kalendarzowy.

Uwaga:

Jeżeli uzyskasz w ciągu roku przychód z działalności większy niż 150.000 euro, to będziesz musiał zmienić formę rozliczania podatku na początku następnego roku. Z ryczałtu przejdziesz na księgę przychodów i rozchodów np. jeżeli w czerwcu 2008 r. przekroczysz 150.000 euro przychodu, to już od stycznia 2009 r. powinieneś zacząć prowadzić tzw. podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Uwaga:
Po przekroczeniu 20 000 zł przychodu w transakcjach z osobami fizycznymi, musisz zakupić kasę fiskalną i poprzez nią rejestrować przychody.

3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, to sposób rozliczania podatków, który działa w oparciu o skalę podatkową, zamieszczoną na końcu tego rozdziału, bądź stawkę podatku liniowego 19%, według której co roku rozliczasz się z urzędem skarbowym. Zobowiązany będziesz do prowadzenia uproszczonej księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów związanych z Twoją działalnością. Z urzędem skarbowym rozliczasz się do 20 dnia każdego miesiąca na deklaracji PIT-5 lub PIT-5L. Do tego dnia wpłacasz też należny podatek. Do 30 kwietnia roku następnego rozliczasz cały ubiegły rok działalności gospodarczej. W urzędzie skarbowym uzyskasz informacje, który formularz masz wypełnić. Prowadzenie księgi podatkowej jest bardziej skomplikowane i czasochłonne niż poprzednie dwie metody rozliczania. Ponadto zobowiązany jesteś również do prowadzenia ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji przebiegu pojazdu oraz w przypadku zatrudnienia pracowników ewidencji zatrudnienia. Rozważ, czy czujesz się na tyle przygotowany, aby samodzielnie poprowadzić księgowość. Pamiętaj, że musisz mieć czas, aby dopilnować dobrej jakości swoich wyrobów i poszukiwać klientów. Dlatego samodzielne prowadzenie księgi, choć jest to prawnie możliwe, może Ci znacznie utrudniać wykonanie podstawowych czynności w firmie. Zmieniające się przepisy także wymagają Twojej czujności, a błędy, które popełnisz, mogą Cię drogo kosztować. Dobrym rozwiązaniem bywa powierzenie prowadzenia księgi doświadczonej firmie rachunkowej. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług osoby lub firmy uprawnionej do prowadzenia księgi. Musi ona posiadać zezwolenie Ministerstwa Finansów. Usługa taka może kosztować od 100 zł do 600 zł miesięcznie, w zależności od ilości dokumentów do zarejestrowania. Przeprowadź wstępną rozmowę z firmą lub osobą świadczącą takie usługi i dowiedz się, jakie koszty będziesz ponosił.

Uwaga!
Nawet jeżeli powierzysz prowadzenie księgi, to pamiętaj, że to Ty jesteś odpowiedzialny za powstałe błędy. Jednak niektóre biura biorą na siebie odpowiedzialność za koszty spowodowane ich błędami. Aby tak się stało, w umowie z biurem musisz umieścić odpowiedni zapis.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów przeznaczona jest dla tych przedsiębiorców, którzy mają stosunkowo wysokie, a przede wszystkim regularne koszty w swojej działalności.

Stawki podatkowe są identyczne jak w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych. W zależności od wielkości osiąganego dochodu nalicza się podatek 19%, 30% i 40% lub liniowo 19%.

Skala podatkowa na 2008r.

Podstawa obliczenia podatku

 

 Podatek wynosi
Do 44.490 zł 19 % podstawy obliczenia minus kwota 586 zł
Od 44.490 zł do 85.528 zł 7’866 zł 25 gr + 30% nadwyżki ponad 44’490 zł
Ponad 74.048 zł 20’177 zł 65 gr + 40% nadwyżki ponad 85’528 zł

Zawsze sprawdzaj progi podatkowe obowiązujące w danym roku.
W roku 2009 będzie to 18% i 32%, będą tylko dwie skale podatkowe.

Podatek liniowy

Podstawa opodatkowania 19% podstawy obliczenia bez możliwości odliczeń

Uwaga!
W tym miejscu musisz wiedzieć, że korzyści wynikające z zastosowania stawki podatku liniowego powstają, jeżeli dochód z prowadzonej działalności przekracza w skali roku poziom 44.490 zł . Korzyści te będą większe im wyższe będą dochody. Jednak musisz pamiętać, że wybór formy opodatkowania podatkiem liniowym oznacza rezygnację z wszelkich ulg podatkowych wynikających w Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasady opodatkowania w formie książki podatkowej znajdziesz w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. z późniejszymi zmianami, Dz. U. z 2005 r. nr 86 poz. 732. W ustawie tej znajdują się również przepisy dotyczące amortyzacji.

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów reguluje Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 nr 152 pozycja 1475).

Zysk

Zysk jest różnicą pomiędzy Twoim przychodem a kosztami i podatkiem. To jest to, co pozostanie na Twoje wynagrodzenie oraz rozwój firmy. Aby wyliczyć zysk związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy zrobić następujące kroki:

 

1.

PRZYCHÓD

2.

KOSZTY

3

ZYSK BRUTTO = DOCHÓD (1–2)

4.

PODATEK DOCHODOWY

5.

ZYSK NETTO (3–4)

6.

RATA KREDYTU

7.

ZYSK (5–6) Przeznaczony na rozwój firmy
i konsumpcję przez właściciela

Podatek VAT

Niezależnie od podatku dochodowego przedsiębiorcy podlegają również obowiązkowi podatkowemu w formie podatku od towarów i usług, czyli VAT oraz podatku akcyzowego. Ten obowiązek podatkowy wynika z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535, ze zm.). Opodatkowaniu na mocy tej ustawy podlega sprzedaż towarów oraz odpłatne świadczenie usług przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne – mające siedzibę na terenie naszego kraju. Jeżeli zaczynasz działalność z dniem 1 stycznia i przewidujesz, że w ciągu roku Twoje przychody nie przekroczą 50.000 zł, możesz wybrać zwolnienie z VAT. Zwolnienie to przysługuje jednak pod warunkiem, że:

1.     Twoje przychody ze sprzedaży nie przekroczą 50.000 zł w ciągu roku.

2.     Działalność, którą prowadzisz, nie może być wyłączona ze zwolnień na podstawie artykułu 113 ust.13 Ustawy o VAT.

Jeżeli zaś nie przewidywałeś tak wysokich przychodów, to uważaj, bo zaczynasz płacić VAT następnego dnia po dniu, w którym Twój przychód w ciągu roku przekroczy 50.000 zł. Wtedy musisz zarejestrować swoją firmę jako płatnika podatku od towarów i usług (VAT). Robisz to w urzędzie skarbowym na druku VAT-R. Przykładowy druk znajdziesz w załączniku nr 3.

Próg 50.000 zł obowiązuje tylko tych, którzy zaczynają działalność w styczniu. Jeżeli zaczniesz działalność w innym miesiącu, to dowiedz się, jaki próg Ciebie obowiązuje. Przykładowo, gdy zaczniesz 1 lipca, będzie Cię obowiązywał próg w wysokości połowy wyżej wymienionej kwoty, to znaczy 25.000 zł.

Dowiedz się jaka stawka VAT dotyczy Twojej działalności. Zajrzyj do załączników Ustawy o podatku od towarów i usług. Są tam wymienione rodzaje działalności opodatkowanej 0%, 3% i 7% VAT-em. Jeżeli nie znajdziesz tam swojej działalności, to znaczy, że Twoja firma zapłaci 22% VAT.

Dodanie VAT oznacza, że do ceny każdego sprzedawanego produktu doliczysz kwotę podatku (zwolniony, 0%, 3%, 7%, 22%), a więc Twoje produkty będą droższe.

Uwaga! Proponujemy Ci, abyś sprawy rozliczeń związanych z podatkiem VAT oddał w ręce fachowców.

Oznaczenie towarów

Masz bezwzględny obowiązek zamieszczania na towarach, które sprzedajesz informacji w języku polskim zawierających: nazwę Twojego przedsiębiorstwa, jego adresu, nazwy towaru oraz innych informacji, które są wymagane odrębnymi przepisami (jeśli takie Cię obowiązują).

Źródło: Niniejszy tekst pochodzi z poradnika pt. “Co robić, żeby zacząć zarabiać” autorstwa Elżbiety Sołtys i Radosława Tendery, publikacja FWW, Warszawa 2002

 

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!