Dotacje krajowe i unijne na OSP

PYTANIE:

Jesteśmy jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, działającej jako stowarzyszenie, od 50 lat, cały czas prężnie działającą. Utrzymujemy się dzięki sponsorom. Nasza jednostka ma wiele potrzeb, ale z powodu braku funduszy nie może ich realizować. Na stronę Witryna Wiejska zalogowaliśmy się przypadkiem, szukając informacji o dotacjach unijnych. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy OSP może starać się o dopłatę. Z jakiego programu powinno skorzystać. Jakie warunki musi spełnić.

ODPOWIEDŹ:
jeśli jesteście zarejestrowani jako stowarzyszenie i działacie aktywnie – istnieje wiele źródeł dotacji dla działalności Waszej Ochotniczej Straży Pożarnej! Właściwie trudno mi nawet wymieniać je wszystkie.
Wszystko zależy w tej chwili od rodzaju Waszych potrzeb i pomysłów na działalność. Najtrudniej pewnie będzie otrzymać dotację tylko np. na sprzęt, ale jeśli organizujecie coś dla społeczności lokalnej – wybór funduszy zaczyna być bardzo szeroki. Trzeba będzie te Wasze potrzeby i plany opisać w formie projektu z kosztorysem.
Z pewnością powinniście wziąć udział w konkursie Działaj Lokalnie organizowanym co roku (wkrótce będą ogłaszane lokalne konkusy Działaj Lokalnie) przez lokalnych operatorów Akademii Rozwoju Filantropii (www.dzialajlokalnie.pl), być może w którymś konkursie naszej Fundacji Wspomagania Wsi (Nasza świetlica, Kultura Bliska, Pożyteczne Wakacje, czy inne – ale to też zależy od celu Waszego projektu.
Jeśli chodzi o fundusze unijne – proszę przyjrzeć się Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich – czy 3 ścieżka dofinansowań PROW odpowiada Waszym planom i ewentualnie zapytać o tego typu dotacje w Waszym Urzędzie Marszałkowskim – Oś III. Działanie 3. Odnowa i rozwój wsi. /Samorządy Wojewódzkie.Projekty związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymanie, odbudowa, poprawa stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi. Beneficjenci: gmina, instytucje kultury, kościół lub związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego/miejscowości do 5.000 mieszkańców/75% kosztów kwalifikowalnych/maks. wysokość pomocy – 500.000 złotych dla jednej miejscowości.
Trudno mi dopasować źródło do Waszych potrzeb i planów, ponieważ ich nie znam. Być może warto, abyście skorzystali z najbliższego ośrodka doradztwa dla organizacji pozarządowych, który może Wam pomóc w szukaniu różnorodnych źródeł i w przygotowaniu projektu. Jeśli podacie Waszą lokalizację – woj. i powiat – spróbujemy przesłać adres takiego ośrodka.

ODPOWIEDŹ NR 2:

proszę nie podchodzić tak pesymistycznie do pozyskania funduszy na wyposażenie Strażnicy – można uzyskać fundusze na doposażenie kuchni, tylko trzeba ten fakt mówiąc nieładnie – obudować – zastanowić się i opisać, w jaki sposób ta nowa kuchnia przyczyni się np. do integracji Waszej społeczności, co się wokół tej kuchni będzie działo, kto się i czego nowego nauczy przy okazji – np. warsztaty kulinarne dla młodych, jakieś tematyczne imprezy, szkolenia itp. – czyli to co już robicie i coś dodatkowego.
Po prostu trzeba napisać projekt:
1. Którego celem będą przede wszystkim jakieś wspólne działania na rzecz Waszej społeczności – może to trochę przewrotne, ale z pewnością taka będzie prawda, bo tę kuchnię chcecie wyposażyć, by więcej i lepiej się działo dla mieszkańców w tej odnowionej strażnicy. Ale to też będzie się wiązało z jakimiś dodatkowymi zadaniami, których będziecie musieli się podjąć, by ubiegać się o fundusze.
2. Zarówno cel projektu jak i działania będą uzasadniały wystarczająco zakup wyposażenia do kuchni i inne potrzebne w tym celu zakupy.
Zachęcam jeszcze raz do startowania w Działaj Lokalnie – to z pewnością konkurs dla Was. W tym roku nacisk położony jest na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego – a więc jak przypuszczam, to co właśnie robicie u siebie.
Wnioski z woj. łódzkiego będą przyjmowały organizacje z Zelowa i Tomaszowa Mazowieckiego. Adresy:
Stowarzyszenie Dobroczynne Razem, osoba kontaktowa: Anna Doliwa
ul. Żeromskiego 21, 97-425 Zelów
tel. 0-44 634-34-61, 634-10-00 w.14
e-mmail:sd_razem@poczta.onet.pl
www.sdrazem.org.pl
konkurs prowadzi na obszarze 14 gmin, 5 gmin powiatu bełchatowskiego i 9 gmin powiatu wieluńskiego
Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000”
ul. Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowieckie
tel. 0-44 723-70-80
e-mail:fund2000@free.ngo.pl
www.fund2000.free.ngo.pl
konkurs prowadzi na obszarze 11 gmin całego powiatu

Proszę się tam zgłosić i zapytać, jak najlepiej przygotować projekt.

Organizacją doradczą, która może być pomocna przy pisaniu różnorakich projektów i staraniu się o fundusze jest w Waszym województwie –

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”
pl. Wolności 2 (lewa oficyna)
Łódź 91 -415
telefon:  042 632 22 50
telefon/fax: 042 632 22 18
email: opus@opus.org.pl
www: www.opus.org.pl
Opus posiada też dwa biura lokalne w Łęczycy i Skierniewicach – nie wiem, gdzie jest bliżej dla Was.

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!