Dziedzictwo na wsi

Pytanie nr 1, czyli co jest dziedzictwem na wsi? Aby nauczyć się prawidłowo gospodarować dziedzictwem kulturowym, należy uzmysłowić sobie, co tworzy tę spuściznę na obszarze wiejskim oraz zapoznać się z nią dogłębnie, badając jej indywidualne cechy.

 

Zajmując się zatem danym przypadkiem projektowym na początku należy odpowiedzieć sobie na pytanie: Co to jest? Elementy dziedzictwa, będące przedmiotem naszych rozważań, dostępne są w różnym stopniu oraz zestawieniu, tworzą krajobraz małych ojczyzn, wpływając na jego różnorodność.

Krajobraz wsi jest najcenniejszym dokumentem mówiącym nam o dziejach danej miejscowości i równocześnie najciekawszą – bo żywą lekcją historii. Odzwierciedla pełnię działalności człowieka od czasów średniowiecza aż po współczesność. Jest kompozycją, której autorem są nie tylko ludzie, ale i natura. Stąd biorą się trzy typy krajobrazu: naturalny (będący dziełem przyrody), kulturowy (będący wynikiem gospodarczej działalności człowieka) oraz naturalno-kulturowy (czyli mieszany). Ostateczny odbiór dzieła, jakim jest kompozycja, zależy jednak od rodzaju oraz sposobu zestawienia poszczególnych elementów, stąd nieskończona mnogość form wiejskiego krajobrazu.

Z czego składa się krajobraz?

PANORAMY

DZIEDZICTWO PLANISTYCZNE

DZIEDZICTWO URBANISTYCZNE

DZIEDZICTWO ARCHITEKTONICZNE

DZIEDZICTWO INŻYNIERSKIE

DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!