Działalność gospodarcza to…

     
 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r.)

Działalność gospodarcza to:

zarobkowa działalność wytwórcza,
budowlana,
handlowa,
usługowa
oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,
a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przepisów tej ustawy nie stosuje się do:

działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie:
upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt,
ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
a także wynajmowania przez rolników pokoi,
sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

 

 
     
Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Woj. warmińsko-mazurskie
01.07.2023
- 31.12.2023
gminy do 25 tys. mieszkańców
30.05.2023
- 07.09.2023
Woj. warmińsko-mazurskie
01.07.2023
- 31.12.2023
gminy do 25 tys. mieszkańców
30.05.2023
- 07.09.2023

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!