Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Przeciwdziałanie hejtowi, przemocy rówieśniczej, mowie nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy - otwarty konkurs ofert

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Realizacja ogólnopolskiej kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym dotyczącej przeciwdziałania hejtowi, przemocy rówieśniczej, mowie nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy”.

  1. 1.ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
  • przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej mającej na celu przeciwdziałanie hejtowi, przemocy rówieśniczej, mowie nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy, również w mediach i mediach społecznościowych,
  • kształtowanie właściwych reakcji wobec zagrożeń związanych z hejtem, przemocą rówieśniczą, mową nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy,
  • zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie konsekwencji spowodowanych hejtem, przemocą rówieśniczą, mową nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy.

Zadanie obejmować ma działania mające na celu zwiększenie wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży na temat zjawisk hejtu i przemocy w szczególności w cyberprzestrzeni. Ważnym aspektem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z hejtem i przemocą oraz ich konsekwencje a także na sposoby reagowania na te zjawiska.

Materiały

21082019​_ogloszenie​_o​_konkursie.DOC 0.11MB

19082019​_oswiadczenie​_oferenta.DOCX 0.02MB

Źródło: https://www.gov.pl/

Najnowsze