Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Śląskie - stypendia w dziedzinie kultury

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

zaprasza

osoby zajmujące się twórczością artystyczną,

upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury

do składania wniosków o stypendia w dziedzinie kultury w 2017 roku

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM* POWINIEN ZAWIERAĆ:

-          informacje o osobie ubiegającej się o stypendium (imię i nazwisko, adres stałego zameldowania i adres do korespondencji, serię i numer dowodu osobistego, nr pesel, datę i miejsce urodzenia, wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko),

-          program stypendialny (nazwa, opis programu stypendialnego oraz cel stypendium, plan pracy w okresie pobierania stypendium i termin zakończenia prac nad programem stypendialnym),

-          informacje o dorobku (życiorys artystyczny) wraz z dokumentacją,

-          oświadczenia kandydata do stypendium o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, zgodności danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym i prawnym oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z niniejszym konkursem stypendialnym w dziedzinie kultury (oświadczenia stanowią załącznik     do niniejszego ogłoszenia – do pobrania).

Realizacja programu stypendialnego powinna nastąpić w czasie pobierania stypendium tzn. w ciągu 5 miesięcy.

Do wniosku mogą być dołączone rekomendacje.

*Formularz wniosku o stypendium w dziedzinie kultury stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia (do pobrania).

Wniosek pozostawiony będzie bez rozpatrzenia w przypadku:

-          złożenia go po terminie,

-          braków formalnych.

Dodatkowe informacje związane z konkursem stypendialnym w dziedzinie kultury można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego tel. (32) 7740049.

Wnioski stypendialne prosimy składać w Kancelarii ogólnej (pokój nr 164) lub nadsyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice do dnia 18 kwietnia 2017 roku. Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego.

Załączniki złożone do wniosku o stypendium należy odebrać osobiście w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na stronie Województwa Śląskiego www.slaskie.pl. Po upływie tego terminu wszystkie załączniki zostaną zniszczone.

Osoby, które ubiegają się o stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie Kultury akceptują tym samym zasady ich przyznawania.

Oświadczenia

Zasady przyznawania stypendiów w dziedzinie kultury

 

Źródło: http://www.slaskie.pl

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx