Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nowe zasady udzielania dotacji dla OSP

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało dokument „Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2016 r.” [1]. Zgodnie z nim środki budżetowe wspierające OSP mają być dzielone adekwatnie do potrzeb. Ministerstwo na dofinansowanie OSP w 2016 r. przeznaczyło 126 mln zł, są to środki finansowe dla ochotniczych straży pożarnych, krajowego systemu ratownictwa gaśniczego, na organizację Turniejów Wiedzy Pożarniczej, zawodów strażackich oraz dofinansowanie obozów młodzieżowych drużyn pożarniczych.


Jak było dotychczas?

Jednostki OSP składały wnioski o dofinansowanie do Zarządu Oddziału Gminnego, który wnioski z pozytywną opinią przekazywał do zarządu oddziału powiatowego. Po pozytywnej weryfikacji przez szczebel powiatowy wnioski z terenu powiatu kierowane były do zarządu oddziału wojewódzkiego. Na poziom województwa przydzielane były pieniądze przez Zarząd Główny zasilany z Ministerstwa oraz firm ubezpieczeniowych. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zarząd oddziału wojewódzkiego rozsyłał do jednostek OSP promesy na zakup sprzętu lub umundurowania. Po wpływie dotacji na konto jednostki, strażacy udawali się do najbliższego magazynu po odbiór zamówionych towarów. Wnioski poprawne formalnie z reguły rozpatrywane były pozytywnie, jedynie brak środków finansowych powodował nieotrzymanie dotacji przez jednostki OSP.

 

OSP składa ofertę

Art. 11c ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[2] dopuszcza realizację zadań z zakresu ochrony ludności i ratownictwa z pominięciem otwartego konkursu ofert. Minister zleca te zadania jednostkom ochotniczych straży pożarnych i przyznaje im na ten cel dotację celową. Warunkiem otrzymania środków pieniężnych jest złożenie przez ochotników oferty.

Na stronie internetowej Związku OSP zamieszczono kreator wypełniania takiej oferty.

Przed rozpoczęciem jej wypełniania jednostka musi przygotować login oraz hasło. Login to numer ID przyznany każdej jednostce do wprowadzenia danych w Systemie OSP[3]. Hasło to kod do platformy e-learningowej umieszczony w Systemie OSP. Podczas pierwszego logowania system wymusi wprowadzenie nowego hasła i zalogowanie.

Oferta zawiera następujące dane:

- rodzaj i tytuł zadania publicznego,

- okres obowiązywania oferty,

- dane OSP (m.in. nazwa, KRS, NIP, REGON, adres, nr telefonu, mail, nr rachunku bankowego)

- charakterystykę zadania publicznego - opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania,

- opis adresatów zadania,

- uzasadnienie potrzeb,

- kosztorys i finansowanie,

- pozostałe informacje.

W większości pól opisowych kreator podpowiada tekst, dotyczy to np. uzasadnienienia potrzeb czy charakterystyki zadania.

 

Dofinansowywane jednostki i zakupy

Dotacja celowa przeznaczona jest dla jednostek OSP, ale komendant powiatowy może zdecydować, że nie wszystkie jednostki to dofinansowanie otrzymają. Pierwszeństwo mają jednostki, które planuje się w przyszłości włączyć do KSRG, jednostki najczęściej dysponowane przez PSP a także te strategicznie położone (np. na obrzeżach powiatu).

Dotacja celowa przede wszystkim ma ściśle ograniczone przeznaczenie, w tym roku dotyczy dokładnie 34 pozycji:

Lp. Asortyment
1. Lekki samochód ratowniczo - gaśniczy
2. Średni samochód ratowniczo – gaśniczy
3. Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy
4. Narzędzia hydrauliczne (pompa, nożyce, rozpieracze)
5. Zestaw ratownictwa medycznego
6. Drabina strażacka
7. Ubranie specjalne
8. Obuwie strażackie
9. Hełm strażacki
10. Latarka strażacka (do hełmu) z uchwytem
11. Rękawice specjalne
12. Kominiarka niepalna
13. Sygnalizator bezruchu
14. Aparat powietrzny
15. Linka ratownicza 20m
16. Kołowrót ratowniczy
17. Radiotelefon
18. Agregat prądotwórczy min. 1,5 kW
19. Pompy do wody zanieczyszczonej
20. Wąż tłoczny W-52
21. Wąż tłoczny W-75
22. Wąż tłoczny W-110
23. Myjka do węży
24. Rozdzielacz kulowy
25. Prądownica TURBO
26. Wąż ssawny 110/2500 ŁA
27. Smok ssawny
28. Zbiornik wodny
29. Tłumica
30. Pilarka do drewna
31. Piła do betonu
32. Detektor prądu przemiennego
33. System selektywnego alarmowania
34. Topór inopur

Umowa

Dane zawarte w ofercie komendant powiatowy wprowadza do Systemu Obsługi Dofinansowań dla OSP[4]. Wprowadzone dane weryfikuje komendant wojewódzki.

Umowa o dofinansowanie jest podpisywana między Komendą Główną PSP i jednostką OSP. Projekt tej umowy przygotowuje komendant powiatowy a następnie jej treść akceptuje komendant wojewódzki.

Ważne jest, aby przed podpisaniem umowy, jednostki które otrzymają dotacje miały zaktualizowane dane w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z tym, że rok 2015 był rokiem wyborczym w wielu jednostkach zmianie uległy składy zarządów.


Sprawozdanie z realizacji zadania

W umowie zostaje określony termin sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania. Komendant powiatowy akceptuje sprawozdanie i wraz z dołączoną opinią kieruje je za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego do Komendy Głównej PSP. Komenda Główna bada wykonanie zadania w zakresie i rzeczowym i finansowym i zatwierdza sprawozdanie. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określi kwotę i termin zwrotu.

 


[1]http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Tryb-i-zasady-udzielania-dotacji-dla-OSP/idn:35912

[2] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000239

[3]https://www.osp.org.pl

[4] https://app.straz.gov.pl/PSP-SOD

 

Opracowanie: Barbara Chrzanowska
Fotografia na sliderze: Marek Sanderski www.polska3d.com

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx