Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku - IV edycja.

Ważnym dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej jest zrozumienie zasad, którymi rządzi rynek. Coraz częściej konsumenci deklarują chęć korzystania z produktów i usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej. Żeby wykorzystać pojawiające się szanse przedsiębiorstwa społeczne powinny przedstawić wysokiej jakości ofertę.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych organizuje Konkurs, który wyłoni firmy społeczne najlepiej przygotowane do konkurencji na wolnym rynku, jednocześnie wypracowujące istotny zysk społeczny.

Historia Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku


Cel Konkursu
Celem Konkursu jest wsparcie najbardziej przedsiębiorczych podmiotów ekonomii społecznej poprzez:

> promocję produktów i usług wysokiej jakości,

> promocję konkurencyjnych rozwiązań marketingowych,

> promocję innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych,

> promocję umiejętnego działania biznesowego dla realizacji celów społecznych.


Uczestnicy
Do Konkursu mogą zgłaszać się:

> organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące działalność gospodarczą,

UWAGA: nie jest wystarczający zapis w statucie organizacji o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej!

UWAGA: do udziału w Konkursie nie będą przyjmowane podmioty prowadzące wyłącznie działalność odpłatną pożytku publicznego!

> organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej na podstawie odrębnych właściwych przepisów prawa;

> spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych;

> spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych;

> osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące działalność gospodarczą;

> osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej;

> spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.


Kategorie
Kategoria Przedsiębiorstwo Społeczne Roku
– zgłosić się mogą przedsiębiorstwa, które:

> w ostatnim zamkniętym roku obrotowym osiągnęły przychód netto z działalności gospodarczej  na poziomie minimum 100 000 zł,

> działają od co najmniej 24 miesięcy.


Kategoria Pomysł na Rozwój
– zgłosić się mogą przedsiębiorstwa, które:

> działają od co najmniej 12 miesięcy,

> przedstawią konkretny pomysł na rozwój przedsiębiorstwa.


Nagrody w Konkursie

> finansowe
Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody finansowe.

W kategorii "Przedsiębiorstwo Społeczne Roku" na laureatów i finalistów czekają:

  • Nagroda Główna Fundacji Crédit Coopératif i tytuł „Przedsiębiorstwa Społecznego Roku” – 25 tys. zł
  • Nagroda Specjalna Rady Konkursu – 15 tys. zł
  • Nagroda Laureatów Konkursu (przyznana przez laureatów poprzednich edycji) – 10 tys. zł
  • Wyróżnienie Specjalne TISE – dla finalistów, którzy nie zostaną laureatami, o wartości po 1,5 tys. zł każde

Nagrody w tej kategorii ufundowały francuska Fundacja Crédit Coopératif i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA.

 

W kategorii „Pomysł na Rozwój” pula nagród finansowych ufundowanych przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego wynosi 15 tys. zł.


> doradcze
Finaliści obu konkursowych kategorii będą mieli szanse powalczyć o Nagrodę PwC - mentoring dla liderów przedsiębiorstw społecznych.

> Nagroda Publiczności
Spośród przedsiębiorstw społecznych, które przejdą do finału Konkursu, Internauci wybiorą „Przedsiębiorstwo Społeczne Publiczności”. Nagroda Publiczności nie jest nagrodą finansową.

Zespół Ekspertów i Rada Konkursu
Zespół Ekspertów to dziesięcioosobowe grono specjalistów, którzy dokonują oceny zgłoszonych przedsięwzięć, biorąc pod uwagę kryteria społeczne i ekonomiczne w obszarze ekonomii społecznej. Listę członków Zespołu Ekspertów znajdą Państwo tu>

Radę Konkursu tworzą autorytety w obszarze ekonomii i działań społecznych. Informacje o członkach Rady Konkursu znajdą Państwo tu>

Kryteria oceny
Zespół Ekspertów i Rada Konkursu przy wyborze laureatów będą oceniać przede wszystkim:

> efektywność zarządzania,

> pomysł na produkt lub usługę,

> pomysł na promocję,

> innowacyjność działania,

> skuteczność w rozwiązywaniu problemów społecznych przy użyciu instrumentów ekonomicznych.


Przebieg Konkursu i terminy

I etap – ocena formalna wniosków
Sekretarz Konkursu sprawdzi zgłoszenia pod kątem poprawności formalnej i kompletności dokumentów

II etap – ocena merytoryczna wniosków
Zespół Ekspertów oceni według przyjętych kryteriów zgłoszone przedsięwzięcia, wyłoni grupę finalistów i zarekomenduje ją Radzie Konkursu

III etap – wybór laureatów
Rada Konkursu na podstawie ocen i rekomendacji ekspertów podejmie decyzje o przyznaniu nagród

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w październiku 2014 roku.

Harmonogram Konkursu

TERMIN

ZADANIE

11 kwietnia - 31 maja

składanie aplikacji do Konkursu i ocena formalna wniosków na bieżąco

czerwiec - sierpień

prace Zespołu Ekspertów: ocena merytoryczna wniosków i wizyty studyjne

wrzesień

ogłoszenie listy finalistów, aplikowanie finalistów o Nagrodę PwC, spotkanie Rady Konkursu - wybór laureatów, przygotowanie internetowego plebiscytu na Nagrodę Publiczności

październik

uroczyste zakończenie Konkursu: ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród

 Źródło: http://www.konkurs-es.pl/

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx