Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Kujawsko-pomorskie LGD polecają

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zachęca do skorzystania z bogatej oferty  Lokalnych Grup Działania. To 28 partnerstw, które dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS), dysponują środkami europejskimi na  inicjatywy aktywizujące mieszkańców. W najbliższym czasie oferują one między innymi warsztaty i szkolenia zawodowe oraz kolejne nabory wniosków o wsparcie.

Lokalne grupy działania (LGD) tworzą mieszkańcy, organizacje pozarządowe i samorządy.

Do ich dyspozycji dzięki RLKS trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który zastosował ten instrument w tak dużej skali – zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach. Środki te zasilą publiczną infrastrukturę, wesprą lokalną przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Rybactwo i Morze. Z ich wykorzystaniem organizują w najbliższym czasie: 

 • szkolenia, spotkania informacyjne i poradnictwo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe  informuje, iż w związku z trwającymi naborami wniosków w konkursach 1/2017, 2/2017, 3/2017 pracownicy biura prowadzą doradztwo, za które przyznawane będą punkty w ramach oceny wniosków. Z porad można skorzystać w biurze stowarzyszenia w Dobrzyniu nad Wisłą od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.


LGD Pałuki – Wspólna Sprawa
 zaprasza młode osoby w wieku 15-29 lat z terenu powiatu żnińskiego do udziału w do udziału w szkoleniach i stażach zawodowych w ramach projektu „Czas na aktywność”. Przedsięwzięcie jest skierowane do osób bezrobotnych i nie uczących się, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, odbyć płatny, trzymiesięczny staż i uzyskać wsparcie w późniejszym poszukiwaniu pracy. Więcej informacji na stronie www.lgd-paluki.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno zaprasza do udziału w szkoleniach zawodowych pod hasłem ,,Młodzi-wykształceni”. Oferta skierowana jest do osób w wieku 18-29 lat, nie uczących się i pozostających bez pracy. Uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnego doradztwa zawodowego, wziąć udział w szkoleniach (prawo jazdy kat. C i D, kursy spawania). Po ich zakończeniu będzie można odbyć trzymiesięczny staż zawodowy i skorzystać z pośrednictwa pracy w nowo zdobytym zawodzie. Więcej informacji na stronie LGD.

Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zaprasza do udziału w projekcie  „Krajeńskie integracje”. Jego celem jest wsparcie i aktywizacja społeczna osób w wieku powyżej 60 lat z terenu powiatu sępoleńskiego i ich integracja z przedstawicielami młodszego pokolenia. Projekt rozpocznie się 8 września, udział w nim jest bezpłatny. Każdy uczestnik weźmie udział w trzech warsztatach: wikliniarskich, hafciarskich i kulinarnych. Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie LGD.

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ zaprasza sobotę (9 września) do Mobilnego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w czasie odbywających się  XXVII Targów Rypin AGRA i Dożynek  Powiatowych na stadionie MOSIR-u. Więcej na stronie LGD

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”  zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu rozliczania operacji oraz wywiązania się ze zobowiązań umowy. Szkolenie odbędzie się w piątek (8 września) w siedzibie Partnerstwa (ul. Powstańców Wielkopolskich 6, Nakło nad Notecią). Na spotkaniu poruszone zostaną kwestie związane z rozliczeniem rzeczowo-finansowym operacji oraz zasadą konkurencyjnego wyboru wykonawców. więcej informacji na stronie LGD

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu  osoby zainteresowane składaniem wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Szkolenie  odbędzie się w piątek (8 września) w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Więcej informacji na stronie LGD

LGD Grudziądzki Spichlerz zaprasza i informuje, iż szkolenia dla potencjalnych beneficjentów na projekty grantowe odbędą się w następujących terminach:

 1. 28 września (czwartek) w godz. 13:00 – 19:00;
 2. 4 października (środa) w godz. 12:00 – 18:00;
 3. 11 października (środa) w godz. 9:00 – 15:00;
 4. 25 października (środa) w godz. 9:00 – 15:00;
 5. 8 listopada (środa) w godz. 12:00 – 18:00;
 6. 16  listopada (czwartek) w godz. 9:00 – 15:00.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej LGD

Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na indywidualne spotkania informacyjno-konsultacyjne z zasad przyznawania pomocy, kryteriów oceny i zasad wyboru operacji przez LGD w ramach podejmowania działalności gospodarczej. Spotkania odbędą się dziś (7 września) w Kruszwicy w Hotelu Sportowym przy ul. Poznańskiej 17 w godzinach 10-12 i jutro (8 września) w Urzędzie Gminy w Złotnikach Kujawskich w godzinach 10-12 i Urzędzie Gminy Rojewo w godzinach 13-15. Więcej informacji na stronie internetowej: www.czarnoziemnasoli.pl

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku Z doradztwa mogą skorzystać wszyscy zainteresowani zdobyciem informacji o założeniach LSR, zasadach uzyskania wsparcia oraz zasadach przygotowania wniosków i rozliczania projektów w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Ziemi Gotyku. Na doradztwo zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura tj. 7.30 – 15.30 po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania. Więcej informacji na stronie www.lgd.ziemiagotyku.com

Lokalna Grupa Działania Pałuki- Wspólna Sprawa i  Fundacja Ekspert Kujaw zapraszają do udziału w projekcie „Czas na aktywność”.  Projekt skierowany jest do osób do 29 roku życia  z powiatów; mogileńskiego, żnińskiego, radziejowskiego, inowrocławskiego nie uczących się, biernych zawodowo, posiadających niskie kwalifikacje. W projekcie - szkolenia i staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Informacje i zapisy w biurze LGD . Więcej informacji na stronie www.lgd-paluki.pl

Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica (TRGP) zapraszają do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Akademia Młodych Liderów”. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich do 35 roku życia zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego - osób, które w przyszłości chcą pełnić rolę lidera lokalnego. Jest on dedykowany osobom młodym, które chciałyby się zaangażować w działania na rzecz swoich społeczności lokalnych, mających predyspozycje do pełnienia roli lidera, którym brakuje wiedzy i umiejętności do pełnienia tej roli. Nabór uczestników trwa do 11 września. Szkolenia planowane są w dwóch terminach:

- grupa I -8 – 10 września 2017 r. i  21 - 23 września 2017 r.

- grupa II i  III - 15  - 17 września 2017 r. i  20 - 22  października 2017 r. 

Szkolenia odbędą się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Orłowo w Gminie Płużnica. Szczegółowe informacje oraz formularz i ankietę zgłoszeniową można znaleść na stronie www.trgp.org.pl w zakładce Akademia Młodych Liderów. Więcej informacji na stronie LGD. 

 • nabory wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”  do 25 września prowadzi nabór wniosków o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, promowanie obszaru objętego Lokalną Grupą Wsparcia, łącznie w puli konkursów do rozdysponowania jest 3 430 000,00 zł. Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny” i na stronie internetowej: www.trzydoliny.eu

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje, że do 2 października prowadzi nabór wniosków o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej. Limit środków w ramach naboru 2 000 000,00 zł. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” oraz na stronie www.lgdpojezierzebrodnickie.pl

 • inna aktywność

LGD Bory Tucholskie oraz LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” organizują od 19 do 21 września w Tleniu VI Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – „Wyróżnij się!". Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się w jaki sposób przygotować ofertę dla konkretnej grupy odbiorców, uwzględniając przy tym specyfikę danego regionu. Forum skierowane jest do właścicieli gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej, animatorów życia kulturowego wsi, a także przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Więcej informacji na stronach: www.lgdswiecie.pl  lub  www.lgd.borytucholskie.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno  zaprasza najmłodszych do świetlicy Św. Wincentego a Paulo w Chełmnie. W ramach projektu pn. „Nasza świetlica, nasza szansa” dzieci i młodzież będą mogły skorzystać tam z zajęć logopedycznych, muzyczno-tanecznych, sportowych, komputerowo-filmowych i wielu innych. Więcej informacji na stronie www.lgdchelmno.pl

Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania Pojezierza Brodnickiego” Zaprasza na  Dożynki i Festyny organizowane na terenie powiatu brodnickiego, podczas których będzie prowadzić mobilne punkty informacyjno – konsultacyjne promujące Lokalną Strategię Rozwoju. Zainteresowani uzyskają informacje o planowanych naborach wniosków w ramach planowanych konkursów, a także uzyskają informacje  o głównych założeniach  LSR.

Najbliższe spotkania:

 • Święto Pieczonego Ziemniaka w Nieżywięciu (Plac przy WDK) – 09.09.2017r. od godz. 16.00
 • Festyn Ekologiczny (w Parku przy Starostwie Powiatowym w Brodnicy ul. Kamionka 18) – 16.09.2017r. od godz. 12.00

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”  zaprasza nie tylko mieszkańców Grudziądza na Festyn Rodzinny promujący Lokalną strategię Rozwoju. Impreza odbędzie się dnia w piątek (08 września) w godzinach od 14 do 18 w porcie Marina Grudziądz. W programie m.in. animacja dla małych i dużych, strzelanie z łuku, dmuchany zamek i wiele innych atrakcji. Więcej na stronie LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza mieszkańców powiatu żnińskiego na rajd nordic walking, który odbędzie się dnia w sobotę 16 września w Gąsawie, na trasie 10 km. Rajd ma charakter turystyczno-krajoznawczy i jest współfinansowany ze środków Powiatu Żnińskiego. Udział  jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie LGD

Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Źródło: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx