Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Prawnik pomoże bezpłatnie

W całym kraju rozpoczyna funkcjonowanie sieć punktów nieodpłatnych porad prawnych (NPP), z których skorzystać będzie mogło nawet kilkanaście milionów Polaków.

Założeniem nieodpłatnej pomocy prawej jest wyrównanie szans w dostępie do profesjonalnych porad prawnych. Aby projektowana sieć pomocy prawnej była w stanie efektywnie zrealizować cel, w jakim została utworzona, przyjęto, że musi być oparta na co najmniej dwóch punktach pomocy prawnej w każdym powiecie (zadecydowało kryterium dostępności i bliskości obywatela oraz obawa wystąpienia ewentualnego konfliktu interesów w przypadku funkcjonowania tylko jednego punktu w małym powiecie).

Kto będzie mógł skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

•    osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
•    osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
•    osoby, które ukończyły 65. rok życia,
•    osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
•    kombatanci,
•    weterani,
•    zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Jaki będzie zakres świadczonej nieodpłatnie pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie na etapie przedsądowym i będzie polegała na:

•    poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
•    wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
•    pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy;
•    sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Uwaga:

Pomoc nie obejmuje przygotowania pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Osoby uprawnione będą mogły uzyskać informacje w zakresie:

•    prawa pracy,
•    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
•    prawa cywilnego,
•    prawa karnego,
•    prawa administracyjnego,
•    prawa ubezpieczeń społecznych,
•    prawa rodzinnego,
•    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uwaga:

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Kto organizuje pomoc? Jak skorzystać z pomocy?

Organem koordynującym udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie jest starosta.

Powiaty i gminy zapewnią zaplecze organizacyjno-techniczne (np. lokal).

Samorządy zawodowe są zobowiązane do wyłonienia radców prawnych i adwokatów zapewniających obywatelom nieodpłatną pomoc prawną.

Uwaga:

Powiat będzie powierzał prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie. Aby skorzystać z pomocy należy umówić się na konsultację w punkcie NPP właściwym dla miejsca zamieszkania (zgodnie z organizacją NPP przyjętą w danym powiecie).

Informacje na temat lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramy wskazujące dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna udostępniane będą w szczególności na stronach internetowych BIP poszczególnych starostw.

Więcej informacji:

•    www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl
•    Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255).

Tekst ma charakter informacyjno-edukacyjny.

Opracowała: Iwona Raszeja-Ossowska

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx