Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rachunkowość „mikro” od 2016 roku

Z dniem 1 stycznia 2016 roku organizacje pozarządowe spełniające warunki formalne mogą stosować tzw. uproszczoną księgowość.

Organizacje uprawnione do stosowania uproszczonej księgowości

Organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych (a także podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 Ustawy ) prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w przypadku gdy:

 •         działają w sferze zadań publicznych określonych,
 •         nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 •         nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,
 •       osiągają przychody wyłącznie z:

- działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek,

- składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji,

- przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,

- działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,

- tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,

- tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,

 •  w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, określonych powyżej, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł - jeżeli decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów podejmie organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Uproszczoną księgowość („uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów”) będą mogły stosować organizacje, których przychody (z roku poprzedzającego rok zastosowania uproszczonej księgowości) nie przekroczą 100 tys. zł.

Ułatwienia nie obejmą organizacji mających status organizacji pożytku publicznego, a także organizacji prowadzących działalność gospodarczą.


Decyzja w sprawie wyboru procedur uproszczonych

Decyzja w sprawie wyboru procedur uproszczonych musi zostać podjęta przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, zgodnie ze statutem. Zarząd może opiniować uchwałę w tym zakresie, lub zasugerować wybór organowi zatwierdzającemu, sugerując się wiedzą na temat korzyści z wybranej formy sprawozdawczości.

Organizacja sama decyduje, czy korzystniejsze dla niej są procedury uproszczone, czy prowadzić będzie pełną księgowość. O decyzji musi poinformować w pierwszym miesiącu roku swój urząd skarbowy.

Słabe strony uproszczonej księgowości

 1. Niski próg obrotów pozwalający na prowadzenie uproszczonej księgowości (100.000 zł rocznie = 8.333,33 zł miesięcznie).
 2. Ograniczenie nadzoru nad przepływami finansowymi – środkami pieniężnymi / rozrachunkami.
 3. Potencjalnie „zamknięte” drzwi do wybranych źródeł finansowania zewnętrznego, wymagających wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków.

Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1333).

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015 poz. 2178).

 

Tekst ma charakter informacyjno – edukacyjny. Nie jest opinią prawną.

Opracowała: Iwona Raszeja-Ossowska

 

2 komentarzy

 • Aneta Rozwadowska

  Niestety- nigdzie nie ma wzoru jak ma wyglądać informacja do urzędu skarbowego o przejściu na uproszczona ewidencję przychodów.

  Wydaje się zatem, że najprostsze będzie pismo przewodnie z podaniem podstawy prawnej (art. 10 a UODPPiW), które wraz z uchwałą zostanie przekazane w terminie do 31 stycznia.

  Aneta Rozwadowska poniedziałek, 25, styczeń 2016 17:14 Link do komentarza
 • Michał

  Wszędzie przy informacjach o przejściu na uproszczoną księgowość jest informacja: O decyzji musi poinformować w pierwszym miesiącu roku swój urząd skarbowy. Mam pytanie (na które nie potrafił mi odpowiedzieć nikt w urzędzie skarbowym Warszawa Praga) - w jaki sposób poinformować urząd skarbowy - jest do tego jakiś wzór dokumentu? Może Państwo będziecie w stanie udzielić mi takiej informacji.

  Michał czwartek, 21, styczeń 2016 18:04 Link do komentarza

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx