Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Komendant Główny podzieli środki dla OSP?

W dniu 16 marca 2017 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy zmieniającej ustawę o ochronie przeciwpożarowej. Zmiana dotyczy środków finansowych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeniowe z tytułu ubezpieczenia od ognia. Uzasadnieniem takich modyfikacji jest bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz równomierne wsparcie ochotniczych straży pożarnych, na zakup sprzętu i wyposażenia na terenie całego kraju.

Obecnie, zgodnie z art. 38 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, zakłady ubezpieczeń są zobowiązane do przekazywania 10% wpływów uzyskanych z tytułu ubezpieczenia od ognia po połowie dla Komendanta Głównego PSP oraz Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Środki finansowe przekazane Zarządowi Głównemu przeznaczane są obecnie na ochotnicze straże pożarne, zaś środki finansowe przekazane Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej na jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, a także na ochotnicze straże pożarne, pod warunkiem, że nie uzyskały takiego dofinansowania z Zarządu Głównego.

Zgodnie z projektowaną ustawą całość wymienionych środków finansowych zostanie przekazana Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, który 50% otrzymanej kwoty będzie dysponował na ochotnicze straże pożarne, a 50% na jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1–5 i 8 ustawy o ochronie przeciwpożarowej: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zakładowe straże pożarne, zakładowe służby ratownicze, gminne zawodowe straże pożarne, powiatowe (miejskie) zawodowe straże pożarne, terenowe służby ratownicze, inne jednostki ratownicze.

Środki mają być przeznaczone na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek, budowę i modernizację obiektów strażnic, badania naukowe i działalność racjonalizatorską w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i innych zagrożeń, a także propagowanie bezpieczeństwa pożarowego.

Z powyższych informacji wynika, że strażacy będą mieli problem z uzyskiwaniem dofinansowania np. na mundury wyjściowe, których zakup obecnie jest dotowany z puli środków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeniowe dla Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Przedmiotowa ustawa ma wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

Do środków finansowych z wpływów uzyskanych, a nie przekazanych przez zakłady ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, będą stosowane nowe przepisy.

Przebieg procesu legislacyjnego: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=43B794A92967D3E4C12580EB003F49AD

Przedstawione rozwiązanie jest krytykowane przez przedstawicieli Zarządu Głównego Związku OSP RP, którzy zarzucają projektowanym zmianom niezgodność z konstytucją oraz brak uzasadnienia ich wprowadzania.

Ich zdaniem projekt ustawy został przygotowany w pośpiechu, bez koniecznych konsultacji, nie uwzględniając aktualnego stanu prawnego, bez możliwości przygotowania się przez podmioty, których regulacja będzie dotyczyć, do planowanych zmian prawa.

Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP twierdzi, że aktualny sposób dysponowania środkami na cele ochrony przeciwpożarowej nigdy nie był kwestionowany przez środowisko strażackie i zapewniał gospodarowanie środkami z najpełniejszym uwzględnieniem potrzeb OSP.

Stanowisko Zarządu Głównego ZOSP RP w kwestii proponowanych zmian: http://www.zosprp.pl/files/news/_pdf/wystapienie_do_Sejmu_ubezpieczeniowka_potwierdzenie_przyjecia.pdf

Opracowanie: Barbara Chrzanowska

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx