Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Kompetencje rady sołeckiej

Rada sołecka nie ma uprawnień do samodzielnego działania i może być określana wyłącznie jako podmiot o uprawnieniach doradczych oraz opiniodawczych. Rada sołecka nie podejmuje uchwał o skorzystaniu ze środków prawnych przysługujących sołectwu jako ewentualnej stronie w postępowaniu administracyjnym, nie dysponuje też kompetencją do organizowania wykonania takiej uchwały i do reprezentowania sołectwa na zewnątrz. Nie oznacza to, iż rada sołecka nie może posiadać żadnych kompetencji wspierających działanie organów gminy czy jednostki pomocniczej.

Zakaz dotyczy jedynie przenoszenia na radę sołecką kompetencji należących do organów sołectwa lub gminy. Nie jest jednak wyłączone przyznawanie radzie sołeckiej kompetencji o charakterze uzupełniającym wobec uprawnień organów gminy, jak np. przygotowywania projektów aktów prawnych zebrania wiejskiego i sołtysa. Przygotowanie projektu nie stanowi bowiem rozstrzygnięcia w sprawie.

 

Prawo w praktyce

Poniżej proponowane zapisy w statucie sołectwa, dotyczące określenia kompetencji rady sołeckiej.

1.  Sołtys współdziała z radą sołecką.

2.  Rada sołecka składa się z 7 osób.

3.  Pracami rady sołeckiej kieruje przewodniczący wybrany na pierwszym zebraniu przez radę sołecką, spośród jej członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

4.  Przewodniczący rady sołeckiej wyznacza swojego zastępcę spośród członków rady sołeckiej.

5.  Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:

·  wspomaganie działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii,

·  ustalanie porządku obrad zebrania wiejskiego,

·  zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,

·  występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań Gminy ...,

·  utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego.

6.  Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

7.  O terminie posiedzenia rady sołeckiej sołtys zawiadamia przewodniczącego rady sołeckiej.

8.  Przewodniczący rady sołeckiej zawiadamia o terminie posiedzenia pozostałych członków rady sołeckiej.

9.  Na zaproszenie sołtysa w posiedzeniach rady sołeckiej mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, radni Rady mieszkający na obszarze sołectwa.

***

Organy sołectwa

Rola i uprawnienia zebrania wiejskiego

Ustalenie składu zebrania wiejskiego

Prowadzenie obrad zebrania wiejskiego

Kompetencje rady sołeckiej

Nadzór nad działalnością sołectwa

 

2 komentarzy

  • Anastasia

    Cześć wielkie dzięki za post !

    Anastasia piątek, 31, maj 2019 05:46 Link do komentarza
  • Paweł Krzyżanowski

    Rada Sołecka może mieć różną ilość osób. Jest ona proponowana i głosowana na zebraniu wiejskim na którym ustalany i przegłosowywany jest jej skład.

    Paweł Krzyżanowski niedziela, 27, styczeń 2019 15:05 Link do komentarza

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx