Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Czy dane sołtysa to informacja publiczna?

Czy dane sołtysa to informacja publiczna?   Często pojawiają się pytania...

Czy dane sołtysa to informacja publiczna?

 

Często pojawiają się pytania dotyczące tego, czy i gdzie należy ujawniać dane teleadresowe osób pełniących funkcję sołtysa. Niewątpliwie dużą wygodą jest możliwość sprawdzenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jaki numer telefonu ma sołtys danej wsi.

Z doświadczenia jednak wynika, że urzędy gminy często nie chcą ujawniać numeru, czy adresu sołtysa obawiając się, by nie naruszyć Ustawy o ochronie danych osobowych. Zdarza się również, że osoby pracujące w urzędach podanie tych danych uzależniają od zgody samego sołtysa. Warto się przyjrzeć się temu zagadnieniu – czy sołtys jest funkcjonariuszem publicznym i co z tego wynika?

Ochrona bądź ujawnianie danych sołtysa łączy się ściśle z zapisami trzech ustaw:

•    Ustawy o samorządzie gminnym, która stwierdza, że sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie, a co za tym idzie podlega ochronie prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

•    Ustawy o dostępie do informacji publicznej, która określa co jest informacją publiczną i kto jest zobowiązany do jej udostępniania.

•    Ustawy o ochronie danych osobowych, która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, stwierdzając równocześnie, że stosowanie jej przepisów może być wyłączone, gdy wynika to z innych ustaw. 

Pytania na ten temat spływają również do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Na pytanie dotyczące tego, czy sołtys jest osobą publiczną w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych i ile informacji na jego temat można ujawnić na przykład w urzędowym BIP-ie ekspert GIODO odpowiada:

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Dane osobowe sołtysa, o ile ściśle wiążą się z pełnioną przez sołtysa rolą publiczną, i nie wkraczają w jego prywatność, podlegają ograniczonej ochronie prawnej.

Odnosząc się do zapisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej dodaje:

W myśl art. 2 ust. l Ustawy o dostępie do informacji publicznej, na zasadach i w trybie określonym w jej przepisach, każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu jedynie w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa (art. 5 ust. l i 2 cytowanej ustawy).

Nie ulega więc wątpliwości, że mamy prawo dowiedzieć się jaki jest numer telefonu sołtysa i urząd gminy nie musi go każdorazowo pytać o zgodę! Takie informacje jak najbardziej można, a nawet należy umieszczać w Biuletynie Informacji Publicznej – powinny być dostępne i łatwe do odnalezienia. Podsumowując raz jeszcze przytoczymy opinię eksperta GIODO:

Tak więc dane osobowe sołtysa, o ile ściśle wiążą się z pełnioną przez sołtysa rolą publiczną i nie wkraczają w jego prywatność, podlegają ograniczonej ochronie prawnej.

Autor: Barbara Klimek

Tekst pochodzi ze strony: http://funduszesoleckie.pl

Pełne teksty cytowanych artykułów można znaleźć na stronie GIODO:

Udostępnianie informacji o sołtysie
Czy sołtys jest osobą publiczną?

 

wersja do druku

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx