Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie konkursu "Małopolska Wieś 2019" skierowanego do gmin z terenu województwa małopolskiego

Głównym celem konkursu pn. „Małopolska Wieś 2019”, jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców.

Konkurs „Małopolska Wieś 2019” organizowany jest w trzech kategoriach:

1)    Najpiękniejsza Małopolska Wieś,

2)    Nowatorska Małopolska Wieś,

3)    Małopolska Wieś w Sieci.

Przedmiotem oceny w ramach Konkursu w kategoriach Najpiękniejsza i Nowatorska Małopolska Wieś będą inicjatywy lokalne zrealizowane na terenie sołectwa w ostatnich 5 latach liczonych od roku poprzedzającego Konkurs, a w kategorii Małopolska Wieś w Sieci – w ostatnim roku.

Oceny formalnej złożonych zgłoszeń do Konkursu dokona Departament Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Decyzję o wyborze gmin z obszaru Województwa Małopolskiego na terenie których położone są sołectwa - Laureaci Konkursu, podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego. Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzyga Konkurs w formie uchwały i przekłada Sejmikowi Województwa Małopolskiego wykaz gmin rekomendowanych przez siebie do przyznania pomocy finansowej wraz z  zaproponowaną wysokością dotacji. Sejmik Województwa Małopolskiego podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy finansowej dla gmin w formie uchwały.

Konkurs jest III edycją ogłoszonego w roku 2017 i 2018 konkursu pn. „Niezwykła Małopolska Wieś”. 


Kogo dotyczy?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia zgłoszenia i zawierania umów w ramach Konkursu są gminy z obszaru Województwa Małopolskiego, na terenie których położone są sołectwa biorące udział w Konkursie.

Gmina może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwa sołectwa.

Sołectwo może zostać zgłoszone w jednej lub w dwóch kategoriach, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, przy czym w przypadku zgłoszenia sołectwa jednocześnie w dwóch kategoriach, zgłoszenie to może dotyczyć kategorii, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) i 3) albo kategorii, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) i 3) Regulaminu Konkursu.

Każde zgłoszenie musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (wójta/ burmistrza) oraz przez sołtysa zgłaszanego sołectwa.

Podstawy prawne:

Przekazanie pomocy w formie dotacji nastąpi na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) w zw. z art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.  o  dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty:

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, zgodnie z załącznikiem nr 1  do Regulaminu Konkursu, w wersji papierowej i elektronicznej (nośnik CD, karta pamięci SD, pen drive).

Formularze, wnioski, materiały:

Formularze, wnioski i inne dokumenty są do pobrania w sekcji „Załączniki”.

 
Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Geodezji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56


Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

"Małopolska Wieś 2019"


Dodatkowe miejsce składania dokumentów:

Nie dotyczy

Internet

Informacje na temat wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet
Uwaga:
Możliwość złożenia dokumentów przez Internet uzależniona jest od regulaminu danego konkursu.

Termin składania ofert:

2019-04-12

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Termin rozstrzygnięcia:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w formie uchwały, po przeprowadzeniu przez Komisję Konkursową oceny merytorycznej złożonych zgłoszeń oraz wizji w terenie.

Decyzję o wyborze gmin z obszaru Województwa Małopolskiego na terenie których położone są sołectwa - Laureaci Konkursu, podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego. Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzyga Konkurs w formie uchwały i przekłada Sejmikowi Województwa Małopolskiego wykaz gmin rekomendowanych przez siebie do przyznania pomocy finansowej wraz z zaproponowaną wysokością dotacji. Sejmik Województwa Małopolskiego podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy finansowej dla gmin w formie uchwały.

Departament realizujący:

Departament Rolnictwa i Geodezji
 

Kontakt w sprawie konkursu:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

Departament Rolnictwa i Geodezji,

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,

Tel.: (12) 63 03 490 lub (12) 63 03 531
 

Dodatkowe informacje:

W I edycji konkursu „Niezwykła Małopolska Wieś” w 2017 przyznano  pomoc finansową dla 14 gmin z terenu Województwa Małopolskiego na kwotę 254 000,00 zł w tym:

a) w kategorii Piękna Małopolska Wieś, przyznano  pomoc finansową  6 gminom na kwotę 119 000,00 zł;

b) w kategorii Nowatorska Małopolska Wieś, przyznano  pomoc finansową  8 gminom na kwotę 135 000,00 zł.

W II edycji konkursu „Niezwykła Małopolska Wieś” w 2018 przyznano pomoc finansową dla 21 gmin z terenu Województwa Małopolskiego na kwotę 620 000,00 zł w tym:

a) w kategorii Piękna Małopolska Wieś, przyznano pomoc finansową 13 gminom na kwotę 370 000,00 zł;

b) w kategorii Nowatorska Małopolska Wieś, przyznano pomoc finansową 8 gminom na kwotę  250 000,00 zł.

Pobierz wszystkie załączniki znajdujące się poniżej

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx