Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Fundacje korporacyjne

O fundacjach korporacyjnych

Fundacje korporacyjne - definicja

Nie ma jednej, oficjalnej definicji fundacji korporacyjnej. Analiza stanu pozwala jednak przyjąć, że tym, co wyróżnia fundację korporacyjną od innych fundacji jest fundator - firma założycielska oraz prowadzenie działalności, która nie przynosi zysku. Fundacje takie zostały założone przez firmy lub osoby ściśle z nimi powiązane. Ponadto fundacje korporacyjne najczęściej mają nazwę firmy w swojej nazwie, często też ich logotypy są podobne do logotypów firm. Wreszcie są ściśle powiązane z firmą – personalnie lub organizacyjnie (poprzez siedzibę, wspólne ustalanie celów etc).

W Polce najczęściej spotykaną definicją fundacji korporacyjnej jest definicja Forum Darczyńców. Zgodnie z nią za fundacje korporacyjne uznaje się fundacje, których założycielem (lub jednym z założycieli) była firma lub kilka firm, oraz fundacje założone przez osoby ściśle z firmami związane, o ile istnieją  obecnie związki między fundacją a firmą[1].

Fundacje korporacyjne w Polsce

Fundacje korporacyjne, czyli wydzielone ze struktur firmy organizacje z własnym budżetem i zarządem, należą do amerykańskich „wynalazków“ XX wieku. Pierwsze takie fundacje rozwijały swoją działalność w latach 20 – tych ubiegłego stulecia.

Szacuje się, że obecnie w Polsce zarejestrowanych jest ok 185 fundacji, które można określić mianem korporacyjnych[2].

Fundacje są finansowane przez fundatorów, darczyńców oraz w ramach odpisu 1 proc. od podatku dochodowego.

Polskie funadcje korporacyjne wspierają osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, instytucje. Realizują własne projekty i wspierają projekty innych podmiotów. Na przykład Fundacja Polska Miedź przekazuje darowizny klubom sportowym, parafiom, stowarzyszeniom czy muzeom. Fundacja TVN „nie jesteś sam“ przyznaje pomoc przede wszystkim w sprawach indywidualnych. Z kolei dzięki wsparciu Fundacji PZU w Łazienkach w Warszawie można oglądać odrestaurowanego w 2014 roku cadillaca Józefa Piłsudskiego, w Muzeum Narodowym podziwiać „Pomarańczarkę” Aleksandra Gierymskiego, a w Muzeum Wojska Polskiego – kolekcję orderów Jana Henryka Dąbrowskiego odkupioną od potomka generała.

Istnieje też szereg fundacji korporacyjnych, które wspierają wyłącznie swoich pracowników i ich rodziny.

W jaki sposób udzielają wsparcia fundacje korporacyjne?

Fundacje korporacyjne mają zróżnciowane regulacje dotyczące udzielanego wsparcia. Niektóre przyjmują wnioski w trybie ciągłym, inne w określonych terminach.

Większość z fundacji ma specjalne wnioski, które należy wypełnić, ubiegając się o pomoc. Czasem wymagane są dodatkowe dokumenty (np. poświadczające niepełnosprawność w wypadku osób chorych, czy wypis z KRS w wypadku organizacji pozarządowych).

Osoby i organizacje, które chcą ubiegać się o wsparcie powinny zapoznać się ze statutem danej fundacji, regulaminem udzielania wsparcia, listą wymaganych dokumentów.

Wsparcie udzielane jest w fomie finansowania/ dofinansowania określonych potrzeb/ projektów (np. granty, refundacja kosztów leczenia), w formie rzeczowej (np. sprzęt rehablitacyjny, sprzęt komputerowy), a także w formie określonych usług (np. remont czy usługi doradcze świadczone przez pracowników danych firm powiązanych z fundacją korporacyjną).

Jak czytać niniejsze opracowanie?

Otrzymujecie Państwo trzecie wydanie Poradnika. Opracowanie zawiera opis wybranych fundacji korporacyjnych. O wyborze zdecydowały cele poszczególnych fundacji oraz możliwość skorzystania ze wsparcia osób i podmiotów działających na terenach wiejskich. Katalog nie jest zamknięty. Autorka zakłada, że w przyszłości katalog zostanie uzupełniony, zaktualizowany, poszerzony.

W poradniku wskazane zostały cele, jakimi kierują się poszczególne fundacje, wybrane programy (jeśli dana fundacja je realizuje), a także dane do kontaktu. Opracowanie pomija szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie. Te informacje ulegają zmianom i modyfikacjom. Zainteresowany czytelnik może do nich dotrzeć poprzez wskazane w opracowaniu strony internetowe, albo kontaktując się telefonicznie, krespondencyjnie (w tym e-mail), a także osobiście z daną fundacją.

Wszystkie zamieszczone informacje pochodzą ze stron internetowych wskazanych w opracowaniu, dostępnych w dniu 16 sierpnia 2018 r.

 


[1]„Standardy działania fundacji korporacyjnych“, http://www.forumdarczyncow.pl/docs/download/fd_standardy_dzialania_fundacji_korporacyjnych_2015_1.pdf, dostęp: 16.08.2018 r.

[2] „Fundacje korporacyjne w Polsce. Raport z badań 2017”, Forum Darczyńców w Polsce, Warszawa 2017, s. XIV.

POBIERZ PORADNIK W PLIKU PDF

***

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx