Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uwaga! Już tylko do 22.06.2015 r. można zgłaszać uwagi do Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Dobiega końca półroczny proces konsultacji społecznych. Poniedziałek, 22 czerwca to ostatni dzień, kiedy można składać uwagi do projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach i wyrażenia swoich uwag poprzez formularz dostępny na stronie www.powodz.gov.pl. To już naprawdę ostatni moment, żeby zapoznać się z projektami Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym i mieć realny wpływ na ich ostateczny kształt.

W marcu i kwietniu odbyło się wiele spotkań, w czasie których konsultowano Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionów wodnych Dolnej, Środkowej i Górnej Wisły, Środkowej Odry oraz Łyny i Węgorapy. Wszystkie spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Zgodnie z Dyrektywą Powodziową przygotowanie Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym powinno być skoordynowane z aktualizacją planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy. Konsultacje społeczne są jednym z elementów współpracy wymaganej przez dyrektywy. Wspólnym punktem na mapie konsultacji planów będzie Krajowe Forum Wodne. Dwudniowa konferencja ekspertów z dziedziny gospodarki wodnej odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2015 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Przed nami także ostatnia regionalna konferencja planowana na 16 czerwca br. w Gliwicach, która dotyczyć będzie projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. Formularz rejestracji dostępny jest pod linkiem: http://www.powodz.gov.pl/pl/konferencja_zgloszenie_gliwice.

Równolegle do trwających obecnie konsultacji społecznych opracowywane są prognozy oddziaływania na środowisko Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy Wisły, Odry, Pregoły. Przygotowywanie prognoz jest wymogiem prawnym wynikającym z Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tzw. ustawy ooś). Prognozowanie ma na celu, podejmowanie na jak najwcześniejszym etapie, odpowiednich działań, identyfikację potencjalnych konfliktów przyrodniczych, społecznych oraz umożliwia wdrożenie rozwiązań w zakresie zapobiegania, minimalizacji lub kompensacji przewidywanych negatywnych skutków tych działań. Formalne konsultacje społeczne projektów prognoz oddziaływania na środowisko przewidziano na lipiec 2015. Więcej informacji na stronie: http://www.powodz.gov.pl/pl/prognoza_oos. (źródło: www.powodz.gov.pl)

***

Fundacja Wspomagania Wsi w partnerstwie z Fundacją NA DOBRE prowadzi projekt ,,Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym” na terenie gminy Wilków, woj. lubelskie, poszkodowanej w powodzi w 2010 r. Celem projektu jest przygotowanie mieszkańców i samorządu, do uczestniczenia w wymaganych Dyrektywą Powodziową konsultacjach społecznych prowadzonych podczas tworzenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Uczestnikami projektu jest dziesięciu aktywnych obywateli Wilkowa oraz dziesięciu ochotników pochodzących z wiejskich terenów zalewowych całej Polski. Zostaną oni odpowiednio przeszkoleni, aby jako wolontariusze konsultacji powodziowych mogli podjąć wyzwanie upowszechnienia konsultacji społecznych, jako narzędzia partycypacji obywatelskiej oraz wypracowania praktycznego sposobu ich prowadzenia w wiejskiej gminie.

Wolontariusze we współpracy z samorządem i gminnym zespołem kryzysowym wprowadzają sołtysów i mieszkańców w tematykę zarządzania ryzykiem powodziowym i edukacji powodziowej. Organizują dla nich otwarte warsztaty i wykłady, podczas których są prezentowane mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz symulacja powodzi (na trójwymiarowym modelu gminy).

Spotkania edukacyjne umożliwią odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczestników przyszłych konsultacji. Ułatwią mieszkańcom zabieranie głosu w dyskusji oraz przygotowanie i przedstawienie własnych propozycji rozwiązań do tworzonych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Są prowadzone pod okiem specjalistów(dialog społeczny, planowanie przestrzenne, hydrologia, zarządzanie kryzysowe) w tym psychologa społecznego, który spotkaniami z mieszkańcami gminy Wilków rozpoczął działania projektu.

Na podstawie zebranych doświadczeń zostanie opracowany poradnik ułatwiający społecznościom wiejskim zrozumienie znaczenia partycypacji publicznej w zapobieganiu skutkom i minimalizowaniu strat powodziowych. Powstanie również praktyczny model przygotowania mieszkańców wiejskiej gminy do procesu konsultacji społecznych wokół planów zarządzania ryzykiem powodziowym jak również film i prezentacja multimedialna.

Wszystkie materiały edukacyjne oraz wykłady są rejestrowane i udostępniane na stronach www.witynawiejska.org.pl  i www.wszechnica.org.pl. Do bieżącej wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami gminy Wilków, wolontariuszami konsultacji powodziowych, oraz wszystkimi zainteresowanymi procesem konsultacji służyć będzie forum internetowe programu.

Zapraszamy do odwiedzenia powyższych stron internetowych oraz do korzystania z materiałów powstałych w ramach programu.

 

Projekt dofinansowany z dotacji przyznanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji ( http://www.ngofund.org.pl/ ), prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

***

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx