Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Jak Sobie Radzić z Powodzią? Materiały Dydaktyczne dla Nauczycieli w Zakresie Edukacji dla Bezpieczeństwa

Do pobrania: "Jak sobie radzić z powodzią"

 

Materiały zostały przygotowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w ramach międzynarodowego Projektu OSIRIS (Operacyjne Zarządzanie Zagrożeniem Powodziowym w Społeczeństwie Informacyjnym, który był realizowany przez 13 instytucji z Francji, Polski, Niemiec, Włoch i Holandii w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej). W 2004 roku otrzymały one nagrodę Ministra Środowiska. Zostały też wykorzystane przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (obecnie ORE) do przeprowadzenia systemowych szkoleń w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. Uczestnikami byli nauczyciele konsultanci z ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Publikacja IMGW, z roku 2004, dotycząca powodzi stanowi ważną i wartościową pozycję w edukacji dla bezpieczeństwa w szkole. Zawiera materiały informacyjne na temat zjawiska powodzi, dotychczasowych doświadczeń w zapobieganiu i ograniczaniu jej skutków, propozycje warsztatów edukacyjnych - przeznaczonych głównie dla osób, które przeżyły doświadczenia związane z powodzią - scenariusze zajęć dydaktycznych dla uczniów na różnych etapach edukacji oraz propozycje zagadnień możliwych do omówienia w ramach realizacji programu nauczania dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

Scenariusze zajęć dydaktycznych obejmują kluczowe tematy związane z przeciwdziałaniem powodziom i redukcją szkód powodziowych:

•Co należy wiedzieć o powodzi?

•Jak zapobiegać stratom powodziowym;

•Jak przygotować rodzinę do powodzi?

•Co robić, gdy nadeszła informacja o powodzi?

•Pierwsze kroki po powrocie do domu.

Dla każdych zajęć opracowano odrębny test wiedzy odnoszący się do poruszanych tematów.

Przygotowane scenariusze są dostosowane do możliwości rozwojowych uczniów w różnym wieku. Wykorzystują aktywne metody pracy z klasą i proponują różnorodne środki dydaktyczne. Dodatkową wartością omawianych materiałów jest pomysł na włączenie rodziców. Uczeń ma na przykład zadanie przygotowania odpowiedzi na pytania, jaki jest stan bezpieczeństwa terenu, na którym stoi jego dom, zabezpieczeń samego domu, jakie przedmioty rodzina uznaje za najcenniejsze i chciałaby je zabrać podczas ewakuacji, jakie ustalono sposoby komunikowania się członków rodziny na wypadek powodzi itp. Uczniowie muszą skonsultować odpowiedzi z rodzicami, co sprawia, że edukacją obejmuje się praktycznie całe rodziny.

Scenariusze zostały opracowane przez nauczycieli i specjalistów szkolnych z miejscowości dotkniętych katastrofalną powodzią w ubiegłych latach. Zawierają wiele szczegółowych zagadnień, które wynikają z praktycznych doświadczeń autorów, np. uwzględniają reakcje emocjonalne uczniów na dramatyczne wydarzenia. Rekomendujemy do wykorzystania w obecnej sytuacji części dotyczące usuwania skutków powodzi.

Do pobrania: "Jak sobie radzić z powodzią"

Polecamy również materiały zawarte w książce Sytuacje kryzysowe w szkole, praca zbiorowa pod red. K. Koszewskiej i M. Taraszkiewicz, wyd. CODN 2007

Do pobrania: rozdział Klęski żywiołowe

Książka dostępna w Księgarni Nike

 

Źródło: http://www.ore.edu.pl

Najnowsze