Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

82 mln złotych dla OSP. Propozycje ZOSP RP na wykorzystanie środków

Przyjęty przez sejm 31 lipca projekt ustawy o ochronie przeciwpożarowej, wszedł w życie 14 sierpnia 2019 roku. Nowe zapisy ustawy pozwolą na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych dodatkowymi pieniędzmi z budżetu państwa na realizację zadań statutowych. Oprócz zadań związanych m.in. z gaszeniem pożarów, do ustawy wpisano następujące zadania realizowane przez OSP:

1) organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;

2) organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

3) upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

4) propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Koszty realizacji wskazanych zadań, mogą być pokrywane z: budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe.

W 2019 roku budżet państwa przeznaczy na sfinansowanie tych zadań maksymalnie 82 mln zł.

Ustawa określa, że minister spraw wewnętrznych będzie dokonywał rozdziału środków finansowych, na podstawie wniosków złożonych przez ochotnicze straże pożarne za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego ze względu na teren działania tej straży, wraz z opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Cel realizowanego zadania musi być zgodny z przyjętymi zmianami ustawy.

Ochotnicze Straże Pożarne realizują różnego rodzaju działania i projekty, które wykraczają poza zadania polegające na walce z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami.

Chcemy pokazać Wasze pomysły na wykorzystanie tych pieniędzy. Rząd zakłada, że każda OSP otrzyma 5 tys. zł. Niewykorzystane środki zostaną przydzielone dla OSP, które złożą wnioski na projekty, co oznacza, że kwoty dofinansowania mogą być wyższe.

Propozycje Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na co możecie wykorzystać te pieniądze:

- zakup wyposażenia specjalistycznych grup ratowniczych, np. rat. poszukiwawczo-ratownicze, wysokościowe, wodne i powodziowe oraz inne.

- zawody sportowo-pożarnicze, szkolenia dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i ich opiekunów, organizacja obozów i innych form aktywnego wypoczynku dla młodzieży, zakup torów i sprzętu do treningów dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, tworzenie obiektów sportowych w remizach i wokół nich (siłownia w strażnicy lub pod chmurką, tory przeszkód), budowa lokalnej infrastruktury sportowej (np.: przystań wodna), ścianki wspinaczkowe.

- udział w konkursach z zakresu upowszechniania wiedzy pożarniczej, w tym OTWP; organizacja i udział w konkursach o tematyce historycznej, wsparcie ruchu kronikarskiego OSP, rozwój umiejętności dzieci i młodzieży poprzez organizowanie konkursów i warsztatów plastycznych, rękodzielnictwa. Realizacja zadań związanych z ruchem artystycznym w OSP, zakup wyposażenia dla zespołów i orkiestr. Organizacja wszelkiego rodzaju akcji związanych z upowszechnianiem idei ruchu strażackiego.

- zakup prasy branżowej (specjalistycznej), wycieczki do muzeów pożarnictwa, warsztaty i pokazy z bezpiecznych zachowań, reagowania na zagrożenia i udzielania pierwszej pomocy, organizowanie spotkań z fachowcami, tematyczne przedstawienia i sztuki teatralne w wykonaniu dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zakup materiałów na te przedsięwzięcia, tworzenie filmików edukacyjnych i zakup niezbędnego sprzętu czy oprogramowania, zawody sikawek konnych

- budowanie partnerstw przy realizacji wspólnych zadań, przedsięwzięć, projektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla członków społeczności lokalnej, organizacja eventów, pokazów, imprez plenerowych.

- pokazy, szkolenia, „bezpieczne festyny”, tworzenie gier planszowych i komputerowych, przedstawienia teatralne, filmiki w Internecie, zakup fantomów, defibrylatorów i materiałów edukacyjnych, konferencje i panele

 

Podzielcie się z nami swoimi pomysłami. Poniżej ankieta, w której możecie opisać to co chcecie zrobić dla swojej OSP, dla siebie, dla swoich lokalnych społeczności:

ANKIETA

Wasze pomysły

Najczęściej zgłaszane pomysły dotyczą organizacji szkoleń pierwszej pomocy dla MDP i nie tylko oraz zakupu sprzętu: AED, fantom szkoleniowy itp. Organizacja sali przeznaczonej do prowadzenia szkoleń lub obozu szkoleniowo-wypoczynkowego czy "dnia bezpieczeństwa" z piknikiem rodzinnym.

Inne pomysły to:

- Nagranie filmów instruktażowych jak zachować się podczas klęsk żywiołowych.
- Utworzenie MDP. Szkolenie i ćwiczenia z drużynami dziecięcymi i MDP.
- Wyposażenie grupy młodzików w stroje, pomoce szkoleniowe, zrobienie mini samochodu pożarniczego oraz miniaturowego obiektu do ćwiczeń.
- Rozszerzenie edukacji przeciwpożarowej w szkole dla dzieci poniżej 12 lat.

- Zabezpieczenie zbiornika wodnego w miejscowości.
- Lepsze oznaczenie przejść dla pieszych na wioskach koło szkół, przedszkoli i innych budynków.
- Obsługa, uzbrojenie i kontrola sprawności hydrantów.

- Wspieranie sołectw, stowarzyszeń, rolników w powiększeniu wiedzy w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego miejscowości.
- Organizacja spotkań integracyjnych i partnerskich ze strażakami z państwa sąsiedniego.
- Organizacja dnia "drzwi otwarte remizy".
- Organizacja akcji w której chodziłoby o rozdawanie czujek czadu (w sklepach, firmach, warsztatach oraz wybranych domach mieszkańców wsi)

Wniosek najlepiej jest złożyć do 6 września 2019.

ZAŁĄCZNIKI

Słowo wstępne

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku

Wniosek

Przykładowy wniosek

Źródło: http://www.zosprp.pl/

Najnowsze