Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ograniczenia w sprzedaży alkoholu

W dniu 9 marca 2018 r., weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Zgodnie z nią radni mogą podjąć uchwałę wprowadzającą zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach 22.00–6.00. Zakaz może obowiązywać na terenie całej gminy albo na wyznaczonych obszarach np. w sołectwach. Zakaz nie będzie dotyczył sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia na miejscu, czyli np. w barach i klubach.

Samorządy od kilku lat walczyły o możliwość wprowadzania ograniczeń sprzedaży alkoholu w nocy, by móc sprawniej realizować cele ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Gminy mogą wprowadzić zakaz nocnej sprzedaży alkoholu

W art. 12 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadzono regulację, zgodnie z którą rada gminy może ograniczyć sprzedaż alkoholu. Wprowadzony zakaz może dotyczyć terenu całej gminy lub jednostki pomocniczej, czyli miasta, sołectwa, dzielnicy, osiedla. Wykaz jednostek pomocniczych gminy stanowi załącznik do statutu.

Wspomniany zakaz może dotyczyć sprzedaży alkoholu tylko w godzinach nocnych pomiędzy 22:00 a 6:00. Są to godziny graniczne, dlatego zakaz nie musi być wprowadzony na 8 godzin, może być to czas krótszy np. 3 godziny od 23.00 do 2:00. Zakaz może dotyczyć tylko sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Lokale, w których alkohol jest sprzedawany do spożycia na miejscu będą mogły nadal taką sprzedaż prowadzić, chodzi tutaj o restauracje, puby, kluby, bary.

Piwo wliczone do limitów

Każda rada gminy ma obowiązek ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy odrębnie dla trzech kategorii poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;

- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Dotychczas miejsca, w których sprzedawane było piwo i napoje o zawartości alkoholu do 4,5%, nie były uwzględniane w limitach miejsc, w których alkohol mógł być sprzedawany i podawany. Po nowelizacji, określając maksymalną liczbę punktów sprzedaży alkoholu, samorządy będą musiały uwzględniać także te miejsca. Zmiana podyktowana została próbą ograniczenia dostępności napojów alkoholowych wśród młodzieży, która – jak z badań wynika – częściej sięga po piwo, które obecnie jest najtańszym i najbardziej dostępnym alkoholem.

Rada gminy może również ustalić maksymalną liczbę zezwoleń odrębnie dla każdej jednostki pomocniczej. Ma to rozwiązać problem nadmiernej dystrybucji alkoholu np. w centrum miasta.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy rada gminy przed podjęciem uchwał:

- w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

- w sprawie zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

- w sprawie ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu,

zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy. W gminach, w których usytuowane są jednostki wojskowe ww. uchwały podejmowane są po zasięgnięciu opinii właściwych dowódców garnizonów.

Zakaz spożywania w miejscu publicznym

Nowelizacja wprowadza też zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Obecnie taki zakaz obowiązuje w konkretnych miejscach na ulicach, placach i parkach. Nowe regulacje wprowadzają szerszy zakaz picia alkoholu odwołując się do miejsc publicznych, czyli takich, do których dostęp ma nieokreślona liczba ludzi. Samorządy mają jednak możliwość wyznaczenia miejsc przeznaczonych do jego spożywania. Z tej możliwości skorzystała Rada Miasta Warszawy i w dniu 22 marca podjęła uchwałę wyłączającą spod zakazu picia alkoholu teren bulwarów wiślanych.

Zezwolenia po zmianach

Zmieniły się również zasady wydawania zezwoleń dla przedsiębiorców. Może być ono wydane po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwaloną maksymalną liczbą zezwoleń, zasad usytuowania miejsca sprzedaży i ograniczeń w sprzedaży nocnej.

Jeżeli liczba wniosków o wydanie zezwolenia jest większa niż ustalony limit zezwoleń, wówczas zezwolenie w pierwszej kolejności wydaje się uwzględniając kryterium jak największej odległości punktu sprzedaży alkoholu od najbliższego działającego już punktu, liczonej najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych. W następnej kolejności stosowane jest kryterium prowadzenia przez wnioskodawcę jak najmniejszej liczby punktów sprzedaży.

Nowelizacja doprecyzowała ponadto, rodzaj przedsiębiorców, którym można wydać zezwolenie w uproszczonym trybie. Dotyczy to firm, które prowadzą działalność polegającą na "dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę". Rozwiązanie to ma ograniczyć liczbę sytuacji, w których przedsiębiorcy zamiast o podstawowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu ubiegają się o zezwolenie wydawane w trybie uproszczonym.

Do takiego zezwolenia nie stosuje się przepisów o wydawaniu opinii przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych a samo zezwolenie wydaje się na okres do 2 lat.

Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydane przed dniem wejścia w życie nowelizacji zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.

Akt prawny:

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310) 

Opracowanie: Barbara Chrzanowska

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx