Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Wydawnictwo SGGW

Michał Roman

Arkadiusz Niedziółka

Wstęp

Prowadzenie tradycyjnego gospodarstwa rolnego w Polsce, bardzo często nie zapewnia jego właścicielom satysfakcjonującego poziomu dochodu. Jedną z możliwości dywersyfikacji źródeł utrzymania dla licznych rodzin rolniczych jest działalność agroturystyczna. Wielu rolników decyduje się w związku z tym na świadczenie usług agroturystycznych w swoich gospodarstwach. Muszą oni wykazać się jednak wyjątkową pomysłowością, aby oferta była odpowiednio dobrana i realizowana zgodnie z charakterem wiejskości i potrzebami klienta. Prowadzenie usług turystycznych na wsi, stwarza możliwości rozwoju polskiej gospodarki przez zmianę struktury rolnictwa i zatrudnienia na obszarach wiejskich(1).

Właściciele gospodarstw agroturystycznych oferują turystom usługi noclegowe, wyżywienie typowo wiejskie i uczestnictwo w życiu wsi. Oferty dotyczą także usług rekreacyjnych w obrębie gospodarstwa, możliwości wykonywania pamiątek i zakupu własnych lub lokalnych produktów żywnościowych. Poza główną atrakcją wypoczynku na wsi, jaką jest aktywność rekreacyjna związana z gospodarstwem rolnym (hodowlanym, rybackim, ogrodniczym, szkółkarskim), duże znaczenie w ofercie agroturystycznej odgrywają propozycje spędzenia wolnego czasu w otoczeniu przyrody, poznania lokalnej kultury i historii(2).

Agroturystyka, to popularna forma turystyki i rodzaj działalności na wsi, a jej specyfiką jest oferowanie usług turystycznych w środowisku wiejskim, ściśle powiązanym z rolnictwem.

Niekiedy działalność turystyczna zaczyna dominować nad produkcją rolną, a czasami całkowicie ją wypiera. W takiej sytuacji na bazie tzw. gospodarstwa rolnego świadczone są wyłącznie specjalistyczne usługi turystyczne lub zostają przekroczone limity nieopodatkowanej działalności agroturystycznej. Wówczas powinny obowiązywać przepisy prawne dotyczące prowadzenia mikroprzedsiębiorstw, ponieważ rolnik staje się przedsiębiorcą(3).

Jednym z regionów Polski, gdzie agroturystyka i inne formy turystki wiejskiej są bardzo rozpowszechnione, jest województwo podlaskie. Na jego obszarze występują walory przyrodnicze i kulturowe, które stanowią najważniejsze czynniki determinujące rozwój usług turystycznych na wsi.

W niniejszym opracowaniu skupiono się na określeniu podstawowych czynników rozwoju usług agroturystycznych w województwie podlaskim. Celem przeprowadzonych badań było zaprezentowanie agroturystyki, jako formy działalności pozarolniczej w tej części Polski.

Publikacja składa się z czterech części. W pierwszej z nich przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące turystyki i agroturystyki w ujęciu teoretycznym. Zawarte zostały informacje dotyczące rodzajów i form turystyki. Zwrócono również uwagę na wybrane czynniki rozwoju turystyki, m.in. promocję i motywację w turystyce.

W części drugiej przybliżono istotę przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich. Szczególną uwagę zwrócono na przykłady przedsiębiorczości w turystyce, m.in. klastry turystyczne i wioski tematyczne.

W kolejnej części pracy przedstawiono wybrane czynniki rozwoju agroturystyki jako formy przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich. Turystyka wiejska, w tym agroturystyka stanowi istotny element różnicowania i wzbogacania działalności gospodarczej na terenach wiejskich, tworząc nowe miejsca pracy i nowe źródła dochodów poza produkcją rolną. Podkreślono wartość agroturystyki jako istotnego czynnika rozwoju gospodarczego i społecznego terenów wiejskich.

W czwartej części pracy zaprezentowano społeczno-ekonomiczne czynniki rozwoju agroturystyki w opinii badanych. Szczególną uwagę zwrócono na motywy podejmowania działalności agroturystycznej przez rolników, ofertę turystyczną gospodarstw i ich promocję. Uwzględniono również sytuację ekonomiczną gospodarstw i czynniki ograniczające rozwój tej formy działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. Istotnym zagadnieniem było także zaprezentowanie postaw mieszkańców wsi do prowadzonej działalności agroturystycznej przez rolników.

Serdecznie dziękujemy recenzentom, Pani prof. dr hab. Krystynie Krzyżanowskiej i Panu dr. hab. Mikołajowi Jalinikowi za cenne sugestie i wkład w podniesienie jakości publikacji.
Autorzy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 A.P. Wiatrak, Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1996, nr 1, s. 35–36.

2 A. Gannon, Agroturyzm a rozwój wsi. Wprowadzenie do rozwijania przedsięwzięć agroturystycznych. Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Oddział w Poznaniu, Kraków 1993, s. 8–9.

3 U. Gołaszewska-Kaczan, W czyim interesie działa przedsiębiorstwo? – przegląd wybranych teorii, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2008, nr 1(37), s. 19–20.

 POBIERZ WYDAWNICTWO W PLIKU PDF

 

 ***

2 komentarzy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx