Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi – cz.2

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi – część 2
Robert Skwara, Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi. Cz.2

Regionalne Programy Operacyjne

Regionalne Programy Operacyjne działają we wszystkich 16 województwach. Są prowadzone przez urzędy marszałkowskie i posiadają w swojej ofercie możliwość wsparcia rozpoczęcia, czy też prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Przeważnie dofinansowanie waha się od 50-70% wartości netto inwestycji (w zależności od województwa) i może być przeznaczone na środki trwałe(zarówno nowe jak i używane), inwestycje w budynki, czy też zakup innowacyjnych technologii.

Przeważnie programy te oparte są o innowacyjność (realizacja inwestycji w oparciu o nowe technologie, nowe rozwiązania stosowane w maszynach, procesach produkcyjnych czy też w samej firmie np. nowe usługi, produkty), lub też tworzenie nowych miejsc pracy.

Możliwość składania wniosków mają także nowi przedsiębiorcy, którzy działają co najmniej 6 miesięcy, ale spotyka się w poszczególnych programach (np. lubelskie ) odrębne działania skierowane do tzw. Starterów, czyli osób które założyły działalność gospodarczą tuż przed samym złożeniem wniosków. Dokumentacja jest dość sformalizowana i należy przed składaniem wniosku zapoznać się z instrukcją i zasadami programu. Wnioski o płatność można składać w okresach kwartalnych, co pozwala na finansowanie inwestycji mniejszą kwotą środków własnych, wykorzystując okresowe rozliczenia z dotacji.

Część województw zakończyła już nabory i prawdopodobnie nie będzie można już aplikować, ale jeszcze są prowadzone nabory i można składać wniosek np. w świętokrzyskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim.

Przykład

Oznacza to, że jeśli mikroprzedsiębiorca z branży kamieniarskiej planuje rozpocząć inwestycję w zakresie zakupu innowacyjnej piły do cięcia kamienia i maszyny do polerowania , które kosztują 150 tys. złotych, to może uzyskać wsparcie do maksymalnej wysokości 70% inwestycji, czyli 135 tys. złotych. Innowacyjnością tej inwestycji mogą być zarówno maszyny (np. nowoczesne rozwiązania w zakresie zamkniętego obiegu wody, czy mniejszego zużycia energii), lub też świadczenie nowych usług(cięcia płyt kamieniarskich), lub też wprowadzenie nowego, nie wytwarzanego dotychczas produktu (np. elementów schodów, czy też blatów kuchennych). Inwestycja może być realizowana w 2 etapach. Na przykład piła kosztuje 100 tys. i jest realizowana w I etapie. Po złożeniu wniosku i uzyskaniu wsparcia w wysokości 70 tys. zł dokonujemy zakupu drugiej maszyny do polerowania, która kosztuje 50 tys. zł.

Z uwagi na dużą objętość dokumentacji i jej sformalizowanie można gotowy wniosek skonsultować w Punkcie Konsultacyjnym (PK) Krajowego Systemu Usług.

Bliższe informacje na stronach urzędów marszałkowskich poszczególnych województw.

 

Punkty Konsultacyjne (PK)

Przedsiębiorcy i osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą nieodpłatnie skorzystać z usług informacyjnych dotyczących działalności gospodarczej w Punkcie konsultacyjnym.

Punkty Konsultacyjne udzielają informacji m.in. o:

  • rejestrowaniu firmy, jakie obowiązki ma pracodawca, jak pozyskać finansowanie, w tym również z funduszy europejskich. Dodatkowo PK KSU posiadają bazy danych szkoleń i instytucji zrzeszających przedsiębiorstwa z określonej branży. Dzięki temu firmy mogą znaleźć ofertę szkoleniową dla swoich pracowników lub pozyskać nowych partnerów biznesowych,
  • zasadach i warunkach korzystania z programów pomocy publicznej i innych zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej np. kredytów czy  pożyczek,
  • możliwościach i zasadach korzystania z usług specjalistycznych systemu, np. szkoleń, doradztwa, transferu technologii, uzyskania pożyczek i poręczeń itp.,
  • danych teleadresowych instytucji, przydatnych w rozwoju firmy.

Punkty Konsultacyjne KSU zostały wybrane w konkursach spośród podmiotów zarejestrowanych w zakresie usług informacyjnych w Krajowym Systemie Usług (KSU) i działają na podstawie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Aktualna lista obejmuje 110 Punktów Konsultacyjnych (PK) oraz dodatkowo 154 inne lokalizacje na terenie całego kraju, w których prowadzone są dyżury. Każdy, kto chce uzyskać informację związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, może być klientem Punktu Konsultacyjnego. Z bezpłatnych usług informacyjnych można korzystać zarówno w siedzibie Punktu Konsultacyjnego, jak i telefonicznie czy też drogą elektroniczną (e-mail).

Wiedza i kompetencje konsultantów PK są systematycznie weryfikowane i podnoszone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach opracowanego specjalnie dla tej usługi systemu oceny i szkoleń.

Usługi informacyjne PK KSU są bezpłatne, ponieważ są współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt systemowy PARP „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)”.

Bliższe informacje:http://ksu.parp.gov.pl/pl

 

Powiatowe urzędy pracy- dofinansowanie na miejsca pracy, refundacje i staże

Powiatowe urzędy pracy dysponują środkami dla przedsiębiorców zainteresowanych utworzeniem nowego miejsca pracy, czy też zatrudnieniem pracownika.

Firmy zainteresowane utworzeniem nowego miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w urzędzie pracy mogą skorzystać zarówno z dofinansowania na utworzenie nowego miejsca pracy, refundacji kosztów wynagrodzenia, czy też ewentualnie przyjąć stażystę.

Dofinansowanie na utworzenie nowego miejsca pracy jest przeznaczone na zakup wyposażenia, środków trwałych, czy też innych potrzebnych rzeczy związanych z utworzeniem nowego miejsca pracy. Są to środki w maksymalnej wysokości 20 629,26 zł [aktualne na V.2011] (6-krotność przeciętnego wynagrodzenia). W praktyce z uwagi na ograniczone środki urzędy przyznają dotację w mniejszej wysokości, średnio ok. 12-15 tys. złotych.

Należy udać się do swojego powiatowego urzędu pracy (wg miejsca zamieszkania) i złożyć odpowiedni formularz o dofinansowanie. Nie są to skomplikowane procedury czy też wnioski, przeważnie zawierają dane informacyjne dotyczące firmy oraz opis nowego miejsca pracy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, urząd zawiera z przedsiębiorcą umowę, po czym przedsiębiorca zatrudnia osoby i dokonuje zakupu planowanych środków trwałych. Po złożeniu rozliczenia uzyskuje on refundację dokonanych wydatków. Przeważnie należy utrzymać nowe miejsce pracy minimum 2 lata od czasu jego utworzenia.

Innym sposobem dofinansowania jest refundacja wynagrodzenia. Zatrudniając osobę bezrobotną możemy uzyskać zwrot części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne (ok. 50% przez określony czas np. 6 m-cy). Należy później taką osobę zatrudnić, przeważnie na równoważny okres czasu.

Staże są formą przygotowania zawodowego dla osób bez kwalifikacji lub absolwentów szkół. Polegają one na skierowaniu osoby do pracodawcy (który musi w tym celu złożyć odpowiedni wniosek do urzędu pracy). Przeważnie staże trwają od 3-12 m-cy i osoba skierowana na staż nie jest pracownikiem pracodawcy. Wynagrodzenie za staż wypłaca urząd pracy. Umowy tego typu zawierane są pomiędzy urzędem a pracodawcą, z warunkiem zatrudnienia danej osoby po okresie stażu. Jest to bardzo dobra forma sprawdzenia przyszłego pracownika przed jego zatrudnieniem.

Przykład

Oznacza to, że jeśli planujemy w sklepie AGD utworzyć miejsce pracy na stanowisku sprzedawca i potrzebujemy środków na zakup wyposażenia sklepu i używanego samochodu dostawczego, to można koszt tej inwestycji dofinansować z urzędu pracy, poprzez nowe stanowisko pracy. W momencie gdy nie potrzebujemy środków na inwestycje, możemy zatrudnić pracownika z refundacją wynagrodzenia lub przyjąć stażystę celem sprawdzenia osoby i przyuczenia do zawodu sprzedawcy.

Bliższe informacje należy uzyskać w powiatowym urzędzie pracy, który udziela dotacji na podstawie regulaminu.

Wykaz urzędów pracy dostępny jest na m.in. na stronie: http://www.urzedy-pracy.dic.pl/ , lub na stronach urzędów marszałkowskich poszczególnych województw.

 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Misją Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości wśród ludzi.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zostały stworzone w 2004r. Są kontynuacją działalności Studenckiego Forum BCC. SF BCC zostało powołane w 2000 r. przy największej organizacji pracodawców, jaką jest Business Centre Club.

Obecnie AIP posiadają 15 oddziałów regionalnych. AIP funkcjonują przy 31 najlepszych uczelniach w Polsce i pomagają oraz doradzają w ponad 1350 rozwijających się firmach.

Współpraca z AIP umożliwia każdej osobie założenie firmy najniższym kosztem, najszybciej i najłatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzyku. Przedsiębiorca nie musi mieć lokalu, pieniędzy czy tez koneksji. Wystarczy dobry pomysł. AIP oferują szereg atrakcyjnych profitów, aby firma mogła się dynamicznie rozwijać. Pomagają zarówno w księgowości, pozyskaniu środków finansowych (pożyczek czy tez dotacji), oraz w rozwiązywaniu kwestii formalnych, prawnych czy też prowadzą szkolenia i konsultacje.

Jedna z form działalności są także konkursy i możliwość uzyskania dotacji. Np. obecnie jest realizowanych konkurs na biznesplany pt. „Zapal się do biznesu".

Bliższe informacje: www.inkubatory.pl
 

Banki

Obecnie w Polsce szereg banków zaczyna dostrzegać potencjał w mikroprzedsiębiorcach i w osobach zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Dzięki temu możliwe jest wsparcie na początku działalności poprzez kredyt czy tez pożyczkę.

Jednak z powodu znacznego ryzyka udzielenia wsparcia z uwagi na brak historii kredytowej, kwoty pożyczek nie będą zbyt wysokie (od 5 do 50 tys. zł) i na początku mogą być wyżej oprocentowane (np. od 9-20%).

Odpowiednie przygotowanie się do rozmowy z bankiem na pewno pomoże w uzyskaniu wsparcia. Krótko opisana inwestycja (nawet na jednej kartce), własny wkład finansowy (minimum 20%) oraz odpowiednie zabezpieczenie (poręczyciele, czy też zabezpieczenia na majątku) pomoże na pewno w uzyskaniu pożyczki. Najlepiej korzystać z banków lokalnych. Banki spółdzielcze podejmują decyzje w swoich oddziałach, także inne banki mają kompetencje do podejmowania decyzji o niedużych pożyczkach na miejscu. Często odbywają się też akcje promocyjne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, gdzie na uproszczonych warunkach udzielane są niewielkie pożyczki (do 5tys. zł) i pakiet innych usług (typu konto, karta kredytowa itp.).
 

Dobre rady

Prowadzenie własnej działalności nie jest łatwą sprawą. Podobno tylko 3% populacji jest odpowiednio ukształtowane do prowadzenia własnego biznesu. Prowadzenie firmy wiążę się zarówno z możliwością większego zarobku niż na etacie, ale także z możliwością poniesienia większych strat.

Przede wszystkim ważny jest pomysł na działalność i połączenie pomysłu z własnymi umiejętnościami i ewentualnie z hobby. Powielanie sprawdzonych schematów (założę sklep bo sąsiad na tym zarabia) nie zawsze jest efektywne. Często pomysł na biznes jest sprzedawany w postaci licencji czy tez franczyzy. Prowadzenie firmy według sprawdzonych zasad, schematów, czy też organizacji, w początkowym okresie, może być znakomitym wejściem w środowisko biznesu.

Mając przez wiele lat kontakt z osobami, które planowały własne biznesy, zakładały małe firmy, tworzyły większe działalności i się rozwijały, oraz miały kłopoty z firmą, pracownikami oraz z upadłością firmy, mogę stwierdzić, że cechy dobrego przedsiębiorcy to przede wszystkim umiejętność znalezienia się w każdej sytuacji, oraz umiejętność poszukiwania niszy rynkowej dla swoje firmy.

Jeżeli na rynku w małym mieście jest już 15 zakładów fryzjerskich to nie oznacza to, że następny zakład nie ma racji bytu. Klienci są spragnieni nowości, kupują emocjonalnie i odpowiednie przygotowanie, zaplanowanie własnego biznesu, połączenie pomysłu z innymi usługami np. kosmetycznymi może spowodować iż właśnie nasz zakład będzie tym najważniejszym.

Odpowiednie zaplanowanie działalności firmy, przygotowanie opisu przedsięwzięcia, założenie zarówno sukcesu jak i ewentualnej porażki to początek działalności firmy. Pieniądze są bardzo ważnym elementem procesu rozpoczęcia działalności gospodarczej, ale rozpoznanie rynku, poszukiwanie nisz rynkowych, znajomość konkurencji, korzystanie z doświadczeń innych osób, odpowiedni pracownicy to ważne elementy całej układanki, które w konsekwencji pomogą nam osiągnąć sukces.

Największym kapitałem firmy są ludzie. Ważna jest odpowiednia atmosfera, dobre traktowanie pracowników, motywacja i wynagrodzenia.

Pilnowanie i ograniczenie kosztów w początkowym okresie działalności firmy, to podstawa w planowaniu swojego biznesu. Na początku inwestujemy i uważamy, że wszystko jest nam potrzebne. Jednak często dokładna analiza potrzeb ukazuje, że nie warto kupować pewnych rzeczy a można je mniejszym kosztem np. wynająć. Obecnie mocno jest rozwinięta działalność usługowa zarówno w zakresie wynajmu maszyn np. budowlanych, transportowych czy innych i często nawet niewielki kapitał wystarczy do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Na koniec o jednej z ważniejszych cech przedsiębiorców, jaką jest umiejętność podnoszenia się po porażce. W swojej karierze zawodowej widziałem wiele przypadków, gdzie osoby rozpoczęły działalność, udało im się bardzo mocno rozwinąć i później kilka błędnych decyzji (przeważnie zakupy osobiste) powodowało spektakularny upadek. Jednak konsekwencja, stała praca i stopniowe kroki w przód powodowały, że udawało im się odzyskać pozycję rynkową a nawet ją znacząco wzmocnić. Nieudzielenie pożyczki, kredytu, czy dotacji za pierwszym razem nie powinno nas zniechęcać do korzystania z tego rodzaju form wsparcia.

 

***

Zobacz również: 
Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi – część 1

wersja do druku

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx