Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Relacja z konferencji FDPA „Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich”

28 lutego 2017 r. w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) konferencja pt.: „Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich”.

 

W jej trakcie wybitni specjaliści zaprezentowali różnorodne zagadnienia związane z ilością, jakością i czystością wody, przepisami dotyczącymi ochrony wód i gospodarki wodno- ściekowej, ustawami i rozporządzeniami, obowiązkami gmin i rolą społeczeństwa w kształtowaniu polityki wodnej.

Konferencja była okazją do uświadomienia jej uczestnikom, że w obliczu zmian klimatycznych i nałożonych na Polskę zobowiązań międzynarodowych istnieje pilna potrzeba zdecydowanych działań, których efektem będzie skuteczna ochrona istniejących zasobów wodnych. Wymaga to zaangażowania instytucji odpowiadających za kształtowanie i realizację gospodarki wodnej i wodno-ściekowej na wszystkich szczeblach, jak również działań edukujących użytkowników w zakresie zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi.

Zasoby wody są ważne, ponieważ “Tam, gdzie jest woda, jest życie, a zatem społeczeństwo może rodzić się i rozwijać”- jak powiedział Papież Franciszek w przemówieniu podczas zorganizowanego w Watykanie sympozjum na temat prawa do wody i ostrzegł, że światu grozi globalna wojna o wodę.

Zapis konferencji jest kompendium aktualnej wiedzy związanej z ochroną i kształtowaniem zasobów wodnych na wsi.

Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia relacji filmowej z konferencji.

***

Bogaty program konferencji został podzielony na 3 bloki tematyczne.

Pierwszy blok dotyczył zagadnień hydrologii wód. W jego ramach wystąpił prof. dr hab. Maciej Zalewski z Katedry Ekologii Stosowanej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, który wygłosił referat nt. „Zasobów wód powierzchniowych i podziemnych i ich znaczenia dla gospodarki i środowiska przyrodniczego Polski”.

Część teoretyczną uzupełniła prezentacja nt. „Zobowiązań międzynarodowych i krajowych dotyczących ochrony wód. Stanu, potrzeb i problemów gospodarki wodno-ściekowej, którą przedstawiła dr hab. inż. Magdalena Gajewska, Prodziekan ds. nauki z Katedry Technologii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

W panelu dyskusyjnym moderowanym przez prof. dr hab. Ryszarda Chrósta z Zakładu Ekologii Mikroorganizmów Instytutu Botaniki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, zamykającym pierwszy blok konferencji wzięli udział: Marek Haliniak, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Jarosław Rzepa, Wicemarszałek Woj. Zachodniopomorskiego, Przemysław Gruszecki, Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,Edward Trojanowski, Zastępca Sekretarza Generalnego Związku Gmin Wiejskich RP i dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, prof. SGGW, Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedry Inżynierii Budowlanej.

***

Tematem drugiego bloku były sposoby ochrony wód powierzchniowych. W jego ramach dr hab. Waldemar Siuda z Zakładu Ekologii Mikroorganizmów Instytutu Botaniki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił prezentację pt.„Innowacyjne technologie i rozwiązania systemowe ochrony zasobów i jakości wód powierzchniowych” .

Panel dyskusyjny w ramach drugiego bloku konferencji moderował prof. dr hab. Maciej Zalewski z Katedry Ekologii Stosowanej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, a udział w nim wzięli: dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska, Naczelnik Wydziału ds. Polityki Wodnej Departamentu Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska, Monika Zabrzeńska-Chaterera, Naczelnik Wydziału Oceny Wpływu Nawożenia na Środowisko Glebowo-Wodne, z Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojciech Frątczak, Kierownik Wydziału Planowania Gospodarowania Wodami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Artur Rychlewski, Dyrektor Oddziału Płock Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Paweł Kownacki, Wójt gminy Wieliszew ,prof. dr hab. Ryszard J. Chróst z Zakładu Ekologii Mikroorganizmów Instytutu Botaniki, Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski z Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego Zakładu Zasobów Wodnych z Falent oraz Irena Krukowska-Szopa, Prezes Fundacji Ekologicznej "Zielona Akcja".

***

Trzeci blok dotyczył zagadnień gospodarki wodno-ściekowej. W jego ramach dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, Kierownik Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wraz z dr hab. inż. Jackiem Pijanowskim, Prodziekanem ds. Rozwoju i Kierunków: Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna z Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przedstawili prezentację nt. „Innowacyjnych technologii w gospodarce wodno-ściekowej”.  

W panelu dyskusyjnym moderowanym przez dr hab. inż. Magdalenę Gajewską, Prodziekana ds. nauki, Katedry Technologii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej udział wzięli: dr inż. Ewa Szymura, Specjalista Departamentu Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska, Marek Krajewski, główny specjalista w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Techniki Rolniczej, Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marta Mizgalewicz-Konarska z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Jan Woźniak, Burmistrz Miasta Urzędów, Jarosław Szymański, Dyrektor Poleskiego Parku Narodowego, Tadeusz Grabowski, Zastępca dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego, Stefan Obłąkowski z firmy konsultingowej FPP Enviro Sp. z o.o. ,dr hab. inż. Piotr Bugajski z Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

***

 

"Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich" to projekt realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa dofinasowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego głównym celem jest podnoszenie świadomości z zakresu zasobów wód i ich znaczenia dla gospodarki i środowiska przyrodniczego Polski, ochrony wód na terenach wiejskich i propagowanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce wodnościekowej.

Opracowanie: P.S. i E.Ź.

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx