Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

„Społeczeństwo obywatelskie przeciwko COVID-19” - nagrody EKES-u za solidarność obywatelską

Konkretnym celem nagrody jest wyróżnienie skutecznych i kreatywnych inicjatyw podjętych na terytorium UE lub Zjednoczonego Królestwa, by zaradzić kryzysowi COVID-19 i jego różnorodnym skutkom.
Nagradzanie inicjatyw solidarnościowych mających na celu zaradzenie sytuacji wyjątkowej związanej z COVID-19 i jej skutkom w Europie.

1. Cel i ogólny zamysł Nagrody za Solidarność Obywatelską

Dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (dalej „EKES” lub „Komitet”) celem tej nagrody, która zostanie przyznana w 2020 r. jako jednorazowa nagroda specjalna zamiast dorocznej Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego, jest wyróżnienie nienastawionych na zysk inicjatyw podejmowanych przez osoby fizyczne i/lub podmioty prawa prywatnego, które wniosły znaczący wkład w zaradzenie sytuacji wyjątkowej spowodowanej pandemią COVID-19. Zatem w ogólnym zamyśle nagroda ma przyczynić się do lepszego uwidocznienia roli, jaką mogą odegrać osoby fizyczne i/lub podmioty prawa prywatnego w kształtowaniu tożsamości europejskiej i solidarności, tak by podkreślić wspólne wartości leżące u podstaw integracji europejskiej.

2. Temat Nagrody EKES-u za Solidarność Obywatelską: Społeczeństwo obywatelskie przeciwko COVID-19

Aby się kwalifikować, inicjatywy te muszą spełniać trzy kryteria wymienione poniżej:

  • Muszą być nienastawione na zysk, czyli muszą to być np. bezinteresowne inicjatywy, projekty charytatywne, wolontariat indywidualny lub pracowniczy itd.
  • Zostały już wdrożone lub są w trakcie realizacji w dniu 30 września 2020 r. (termin składania zgłoszeń).
  • Muszą być bezpośrednio związane z kryzysem, tj. ukierunkowane konkretnie na walkę z epidemią COVID-19 i/lub radzenie sobie z jej różnorodnymi konsekwencjami.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT

Źródło: https://www.eesc.europa.eu

Najnowsze