Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Tarcza Antykryzysowa dla opiekunów Pomników Historii oraz miejsc światowego dziedzictwa

W związku z wejściem w życie art. 15 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie opublikował wzór wniosku oraz wzór wykazu pracowników dla opiekunów Pomników Historii oraz miejsc światowego dziedzictwa, którzy mogą starać się o dofinansowanie do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Grafika ilustracyjna do informacji o Tarczy Antykryzysowej dla opiekunów Pomników Historii oraz miejsc światowego dziedzictwa

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku mogą być:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
  • osoby fizyczne, którym przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282) lub zabytku wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Podmioty te są zobowiązane do zabezpieczenia i utrzymania najcenniejszych zabytków znajdujących się w Polsce oraz ich otoczenia w jak najlepszym stanie. W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii zostały one pozbawione możliwości uzyskiwania przychodów z turystyki, która jest istotnym elementem ich finansowania

– mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Przesłanki uprawniające podmiot zarządzający do ubiegania się o bezzwrotną pomoc z FGŚP to:

  • zatrudnienie na dzień ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz na dzień złożenia wniosku co najmniej 50 pracowników;
  • spadek dochodów w następstwie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
  • brak dotychczas uzyskanego wsparcia ze środków publicznych w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat.

Wynagrodzenie dla pracowników, dofinansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wyniesie 80% wynagrodzenia brutto danego pracownika, ale nie więcej niż 100% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dofinansowanie przyznaje się na okres od dnia złożenia wniosku do dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące.

Podmioty z siedzibą w województwie małopolskim mogą składać wnioski do:
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
plac Na Stawach 1
30-107 Kraków

Do pobrania:

Źródło: https://www.malopolska.pl

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx