Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

„1939-1989-2019: historia do (prze)myślenia”- nowy program FWPN

„1939-1989-2019: historia do (prze)myślenia” – nowy program FWPN finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec

W 2019 roku przypada 80. rocznica niemieckiej agresji na Polskę i jednocześnie 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, której okrucieństwo i katastrofalne skutki otworzyły najmroczniejszy rozdział w historii Europy. W roku 2019 przypada także 30. rocznica przełomowego dla Europy roku 1989: upadek komunizmu, demokratyczne przemiany krajach w Europy Środkowo-Wschodniej i zburzenie muru berlińskiego doprowadziły do przezwyciężenia powojennego podziału Europy.

Obydwa te przełomowe wydarzenia historyczne są głęboko zakorzenione w polsko-niemieckiej wspólnocie losów. Stanowią także szczególną okazję do refleksji i podejmowania wspólnych rocznicowych inicjatyw ponad granicami, nie tylko na płaszczyźnie politycznej, ale przed wszystkim na poziomie społeczeństwa obywatelskiego. Nie ma przyszłości bez pamięci – uwzględniającej różne punkty widzenia i łączącej je we wspólną narrację o przeszłości. Postrzeganie świata i historii z perspektywy sąsiada zza Odry buduje wzajemne zrozumienie, a tym samym fundamenty opartej na zaufaniu wspólnoty dziś i w przyszłości.  

Dlatego Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłasza nabór projektów do programu:  „1939-1989-2019: historia do (prze)myślenia”. Ma on umożliwić społeczeństwu obywatelskiemu obu krajów konstruktywny i prowadzony w duchu pojednania dialog o tragicznym dziedzictwie II wojny światowej, ale także o znaczeniu i wnioskach płynących z pokojowej rewolucji roku 1989. Ponadto w roku 2019 przypadają dwie kolejne rocznice warte upamiętnienia w kontekście polsko-niemieckim: 20 lat obecności Polski w NATO oraz 15. rocznica wstąpienia Polski do UE.

Jedynie szczery i otwarty dialog narodowych kultur pamięci może uwrażliwić Polaków i Niemców na różne doświadczenia, także wojenne w XX wieku, pomóc wypełnić luki w wiedzy historycznej i ponownie uświadomić wszystkim sukces procesu zjednoczenia Europy jako projektu na rzecz pokoju.

Kryteria wsparcia:

Kto?

Program skierowany jest do polskich i niemieckich instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które wspólnie zamierzają zrealizować projekt nawiązujący do obydwu wydarzeń rocznicowych i innych, istotnych w kontekście wspólnej polsko-niemieckiej historii XX wieku.

Co?

Projekty, których celem jest uwrażliwienie – zwłaszcza przedstawicieli młodego pokolenia – na niejednokrotnie bolesną, wspólną historię XX wieku, uzupełnienie luk w wiedzy o historii dla lepszego zrozumienia procesów współczesnych. Szczególnie wspierane będą działania z zakresu edukacji historycznej, obywatelskiej i kulturalnej (dyskusje, spotkania ze świadkami historii, seminaria, wystawy), jak i innowacyjne metody nauczania historii.

Wspólne inicjatywy różnego typu, z wyłączeniem projektów o charakterze stricte sportowym.

Projekty mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 30.000 PLN/7.000 Euro. Dofinansowanie może stanowić do 80% całkowitych kosztów projektu.

Kiedy?

Termin składania wniosków: 01.07.2019-31.07.2019

Okres realizacji projektów: 25.07.2019-25.10.2019

Jak?

Wnioski można składać w całym wymienionym okresie, odmiennie niż w zwykłym trybie składania wniosków do FWPN nie później niż miesiąc przed terminem rozpoczęcia projektu. Wnioski składane są w przeznaczonym dla wnioskodawców systemie online. Prosimy o zaznaczenie w polu „tytuł projektu”, że wniosek składany jest w ramach programu „1939-1989-2019”.


Uwagi:

Zarząd FWPN decyduje o przyznaniu środków na podstawie kryteriów jakościowych, koncentrując się szczególnie na projektach typu „grassroots“ oraz na projektach innowacyjnych, międzypokoleniowych i na takich formatach projektów, które włączają nowe grupy docelowe – przede wszystkim młodzież. Istotny jest aspekt wzmacniania kultury pamięci łączącej odmienne punkty widzenia. Szczególnie doceniane będą projekty podkreślające niedostatecznie znaną rolę kobiet i ich zaangażowanie w działalność opozycyjną.

Elementem każdego projektu musi być włączenie możliwie dużej liczby partnerów lokalnych oraz medialnych, aby zagwarantować dobrą widoczność projektu i dotrzeć do potencjalnych naśladowców poprzez dawanie przykładu dobrych praktyk.

Linia projektowa działa z zastrzeżeniem dostępności środków. Jeżeli środki zostaną wyczerpane przed upływem podanych okresów jej trwania, wnioskodawcy zostaną poinformowani o zakończeniu naboru projektów na stronie internetowej Fundacji.

Przedział czasowy realizacji projektu nie może przekraczać 25.10.2019. Wspierane projekty muszą zostać prawidłowo rozliczone w okresie jednego miesiąca od ich zakończenia, jednak nie później niż do 15.11.2019. Wypłata przyznanych środków nastąpi w dwóch ratach: 50% na początku i 50% po przedłożeniu końcowego rozliczenia projektu.

Nie można łączyć środków finansowych z linii projektowej z regularnym finansowaniem projektów przez FWPN w ramach tego samego przedsięwzięcia. Wsparcie danej instytucji w ramach okolicznościowej linii projektowej możliwe jest tylko raz. O dofinansowanie z programu nie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego.

Pozostałe ogólne informacje i uwagi dotyczące składania wniosków, realizacji projektów i ich rozliczania znajdą Państwo na stronach FWPN.

Linia projektowa finansowana jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Źródło: http://fwpn.org.pl

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx