Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe, program Polska - Saksonia, Europejska Współpraca Terytorialna

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

24-25 kwietnia 2019

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat
ul. Św. Mikołaja 81, p. 4
50-126 Wrocław

Sposób składania wniosków

Elektronicznie poprzez generator wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej programu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
  • podmioty ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym (nieposiadające charakteru przemysłowego lub handlowego),
  • organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego,
  • małe i średnie przedsiębiorstwa o ile ich działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego* (MŚP nie mogą pełnić roli beneficjenta wiodącego)

*Zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej

Ww. podmioty są uprawnione do składania wniosków są, przy czym każdy projekt musi być projektem partnerskim. W skład partnerstwa powinien wchodzić przynajmniej jeden partner z Polski i przynajmniej jeden z Saksonii. Rolę beneficjenta wiodącego mogą objąć tylko partnerzy polscy lub saksońscy. Wniosek w imieniu partnerstwa składa beneficjent wiodący.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

działania na rzecz ochrony przyrody, zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju dziedzictwa kulturalnego i naturalnego

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów są podane w Podręczniku Programu w rozdziale IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

W ramach osi priorytetowej Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe w przypadku projektów planujących inwestycje w infrastrukturę, muszą być spełnione poniższe warunki:

  1. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może być finansowana wyłącznie mała infrastruktura kulturowa i turystyczna,
  2. maksymalna wartość projektu związanego z inwestycją w małą infrastrukturę wynosi 5 mln euro,
  3. maksymalna wartość całego projektu, polegającego na inwestycji w infrastrukturę, która znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, wynosi 10 mln euro,
  4. celem projektu jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego (art. 5. 6. c) rozporządzenia EFRR) lub zwiększenie dostępności atrakcji turystycznych/kulturowych bądź rozwój atrakcji turystycznych/kulturowych jako elementu strategii terytorialnej (art. 5.8 rozporządzenia EFRR).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6,9 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady oceny wniosków o dofinansowanie oraz wyboru projektów do dofinansowania zawarte są w Podręczniku Programu w rozdziałach IV.1.8.4 oraz IV.1.8.5. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie zostaną przedstawione w ogłoszeniu o naborze na stronie internetowej programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się na stronie programu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się na stronie programu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze są podane w rozdziale IV.1.9 Procedura skargowa Podręcznika Programu.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx