Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Mazowieckie - kultura, sztuka, ochona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 72/16/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Oferty powinny dotyczyć realizacji następujących zadań:

Zadanie nr 1 - Patriotyzm

Inicjatywy mające na celu podtrzymywanie oraz krzewienie wartości i tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, a także rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej.

Projekty upamiętniające wydarzenia historyczne, miejsca lub sylwetki osób, które w sposób szczególny zapisały się na kartach historii regionu

Zadanie nr 2 - Kultura puka do drzwi

Wsparcie dla projektów przełamujących wykluczenie z kultury, likwidujących tzw. białe plamy na mapie kulturalnej województwa poprzez inicjowanie działań kulturalnych bezpośrednio w środowiskach lokalnych. Oferent powinien potwierdzić fakt niskiej dostępności mieszkańców do kultury na danym obszarze odpowiednimi danymi. Statystyki na temat dostępu do kultury na terenie regionu znajdują się np. w Strategii Rozwoju Kultury
w województwie mazowieckim na lata 2015-2020 dostępnej na stronie www.mazovia.pl.

Zadanie nr 3 – Kultura łączy pokolenia

Wsparcie dla projektów kulturalnych świadomie łączących uczestnictwo w kulturze przedstawicieli różnych grup wiekowych.

Zadanie nr 4Kultura buduje spójność

Wsparcie dla realizacji artystycznych, projektów animatorskich, dokumentacyjnych
i wystawienniczych, łączących w sobie wysoką wartość artystyczną ze skutecznym przełamywaniem wykluczenia.

Zadanie nr 5 - Zabytki i muzea – żywe atrakcje

Projekty mające na celu włączenie dziedzictwa kulturowego – zasobów muzealnych oraz zabytków – w żywy obieg kultury i współczesne życie regionu, np. poprzez wkomponowanie ich w programy edukacyjne, społeczno-animacyjne.

Zadanie nr 6 - To także nasze dziedzictwo

Projekty, których celem jest włączanie w żywy obieg kultury wątków dziedzictwa kulturowego regionu, które zostały zapomniane lub są szczególnie narażone na zapomnienie.

Zadanie nr 7 - Kultura zaprasza

Projekty artystyczno-animacyjne lub artystyczno-edukacyjne, prezentujące w ciekawy sposób realizacje artystyczne na wysokim poziomie poza budynkami instytucji artystycznych, „wychodzące do ludzi”. Zaproszenie publiczności do trwałego, a nie tylko incydentalnego kontaktu ze sztuką.

Zadanie nr 8 – Kultura podniebna – kultura podziemna

Projekty artystyczne lub artystyczno-animacyjne, realizujące ciekawe kooperacje twórcze pomiędzy tzw. kulturą wysoką, a kulturą alternatywną.

Zadanie nr 9 – Niech nas poznają

Projekty artystyczno-edukacyjne i animacyjno-kulturalne nastawione na ciekawą prezentację swej tożsamości odbiorcom spoza danej grupy, przełamywanie stereotypów w postrzeganiu danej grupy.

Zadanie nr 10Kto ty jesteś?

Projekty promujące dialog artystyczny jako narzędzie przełamywania wzajemnych stereotypów między środowiskami i grupami społecznymi.

Zadanie nr 11 – Wokół wspólnoty

Projekty mające na celu tworzenie poczucia wspólnoty ponad różnorodnością pojedynczych ludzi, których efektem będzie budowanie wspólnoty: zróżnicowanej kulturowo i spojonej poczuciem dobra wspólnego ponad tym zróżnicowaniem.

Zadanie nr 12 – Mazowieckie klastry kreatywne

Projekty dotyczące analizy potencjału województwa do tworzenia klastrów kreatywnych. Wsparcie dla badań, ekspertyz, biznes-planów określających zasadność/potrzebę powstawania tego typu partnerstw i sieci na Mazowszu.

Zadanie nr 13 – Wyobraźnia i wiedza

Projekty łączące kulturę oraz naukę kreujące innowacje naukowe i artystyczne.

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 21 stycznia do 12 lutego 2019 r.

Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 14 lutego 2019 r.

Wyniki oceny formalnej: od 1 do 6 kwietnia 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 14 maja 2019 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 14 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania
i rozliczania dotacji z budżetu Województwa
przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl  w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym, prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Dokumentacja konkursowa

  1. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
  2. Uchwała nr 72/16/19 Zarządu Woj. Maz.
  3. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej.
  4. Formularz zgłoszenia do komisji konkursowej.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT

Źródło: https://witkac.pl/

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx